Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Koronasmitte på skoler og i barnehager i november»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Koronasmitte på skoler og i barnehager i november

Nyhet

Koronasmitte på skoler og i barnehager i november

I november har det vært høy smittespredning i flere områder i landet. Dette har ført til økning i påviste covid-19-tilfeller også på skoler og i barnehager. De fleste stedene der det er påvist tilfeller, skjer det imidlertid ikke videre smittespredning.

barn, skole
Colourbox.com

I november har det vært høy smittespredning i flere områder i landet. Dette har ført til økning i påviste covid-19-tilfeller også på skoler og i barnehager. De fleste stedene der det er påvist tilfeller, skjer det imidlertid ikke videre smittespredning.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

I november økte smitten i samfunnet, og antall skoler med meldte tilfeller og utbrudd økte sammenlignet med oktober.

Smitte på skoler

Av landets over 3200 skoler har FHI følgende tall for november:

  • totalt 347 skoler med påviste tilfeller blant elever og ansatte
  • 29 skoler med flere enn 10 tilfeller
  • 6 skoler med flere enn 20 tilfeller

– Smitte forkommer i skoler, men de aller fleste skolene der det påvises smitte, har få tilfeller. Dette tyder på at smittespredning på skoler vanligvis er begrenset, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.

Det er mindre smitte i barneskoler enn i ungdomsskoler og videregående. Se tabellen under.

Smitte i barnehager

Det er mindre smitte i barnehager enn på skoler. I Norge er det 5730 barnehager. I alt var det i november:

  • totalt 112 barnehager med påvist smitte hos ansatte og/eller barn
  • kun én barnehage med flere enn 10 tilfeller 

Hovedtrekk

Kommuner med høyt smittenivå har hevet tiltaksnivået til rødt i videregående skoler og i noen kommuner også i ungdomsskoler. Ved utbrudd har også enkelte barneskoler hatt rødt tiltaksnivå i en begrenset tidsperiode.

Rødt tiltaksnivå i videregående skoler betyr at det skal tilrettelegges for at elever skal kunne holde én meters avstand i alle situasjoner. I praksis innebærer dette kombinasjon av hjemmeundervisning og undervisning på skolen for å redusere antall elever som er på skolen samtidig.

For barne- og ungdomsskole betyr rødt nivå at elevene skal organiseres i mindre grupper. I barneskolen skal de likevel ha et fulltidstilbud.

Hovedtrekk for perioden:

  • Det er viktig med godt smittevern i barnehager og skoler. Trafikklysmodellen har tillatt økning i tiltaksnivå når det har vært behov på grunn av økende smitte.
  • Smittetallene hos barn og unge går ned i områder med mye smitte, selv om skoler og barnehager er åpne.
  • Erfaring så langt er at smitte i barnehager og skoler oftest er et resultat av høyt smittenivå i lokalsamfunnet.
Barnehager og skoler med registrerte tilfeller i november 2020

 

Antall skoler/
barne-hager i Norge*

Barnehage/
skoler med påviste tilfeller

> 3 tilfeller blant bare barn/
elever

>  5 tilfeller blant barn/
elever og ansatte

≥10 tilfeller blant barn/
elever og ansatte

≥20 tilfeller blant barn/
elever og ansatte

Barnehager

5730

112

4

3

1

0

Barneskoler

 

 

 

2799

174

23

16

6

1

Kombinerte skoler
1-10.trinn

7

4

4

4

1

Ungdoms-skoler

89

28

18

10

1

Videregående skoler

413

77

19

15

9

3

Antall barnehager og skoler med registrerte tilfeller er basert på innrapportering og kan være ufullstendig. Enkeltskoler/barnehager kan være rapportert i flere kolonner. Informasjonen er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), Nasjonalt smittesporingsteam og innrapportering fra Fylkesmenn.

Smitteverntiltakene i skoler og barnehager virker

Totalt er det meldt 6909 covid-19-tilfeller blant barn og unge i alderen 0-19 år fra starten av utbruddet i mars 2020, hvorav 3681 tilfeller ble meldt i november (MSIS). Til sammenlikning er det totalt for alle aldersgrupper påvist 39 534 tilfeller i Norge. I aldersgruppen 13-19 år økte antall tilfeller mest i midten av november, særlig i områder med høyt smittenivå.

Etter innføring av tiltak som rødt nivå i videregående skoler og noen steder også på ungdomsskoler, i tillegg til strengere tiltak i samfunnet generelt, er smittenivået mer enn halvert i disse aldersgruppene selv med åpne skoler.

– Antall tilfeller i aldersgruppen 13-19 år gikk ned med 57 prosent fra uke 45 til uke 49. Dette viser at det er mulig å redusere smittenivået blant barn og unge selv om skolene er åpne, og samtidig holde tiltaksbyrden for ungdom lavest mulig, sier Greve-Isdahl.

I noen tilfeller der det påvises smittetilfeller i skolen, har kommunelegen tilbudt testing av alle elever og ansatte i skolen. Det er stor oppslutning om slik testing. Svært få tilfeller er påvist hos de som ikke er nærkontakter og/eller har symptomer.

Funnene er i tråd med foreløpige resultater fra Korona barn-studien som gjøres av FHI i samarbeid med kommuner i Oslo og Viken, og er i overensstemmelse med den samlede internasjonale kunnskapen om barns rolle i smittespredningen.

– Skoler og barnehager er også arbeidsplasser med mange ansatte, og det er viktig å legge til rette for at smittevernrådene blant ansatte kan overholdes, sier Greve-Isdahl.

– Å hindre smitte mellom ansatte kan forebygge større utbrudd fordi smitte spres lettere fra voksne enn fra barn. Lærere og ansatte i kommuner der det oppfordres til hjemmekontor, bør derfor ha mulighet til dette så langt det er mulig. Større møter bør foregå digitalt, sier hun.

Påkjenning med smitteverntiltak i skoler og barnehager

Det er krevende dager for ansatte, barn og ungdommer i skoler og barnehager med strenge smitteverntiltak. Belastningen blir enda større når mange ansatte og elever settes i karantene.

– Mange blir påvirket når det påvises smitte i skoler. Det er krevende å kombinere tilstedeværelse og hjemmeundervisning når grupper av både ansatte og elever er i karantene, samtidig som andre ikke er det. Dette gir lærerne mye ekstra arbeid, sier Greve-Isdahl.

Barn og ungdom har oftest bare milde symptomer ved covid-19-sykdom. Et av de viktigste smittevernrådene er fortsatt at både ansatte og barn/elever holder seg hjemme ved milde symptomer og mens de venter på testsvar, selv om dette er utfordrende over tid.

FHI og Helsedirektoratet har nå en informasjonskampanje rettet mot elever i ungdomsskoler og videregående skoler for å gjøre oppmerksom på at elever skal holde seg hjemme selv om de bare har milde symptomer.

Se også: