Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Anbefalinger knyttet til munnbind»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Anbefalinger knyttet til munnbind

Nyhet

Anbefalinger knyttet til munnbind

I enkelte situasjoner der det er umulig å holde 1 meter avstand til andre, anbefales munnbind som et tilleggstiltak for å hindre smitte fra personer med covid-19 uten symptomer når det er økende smittespredning.

I enkelte situasjoner der det er umulig å holde 1 meter avstand til andre, anbefales munnbind som et tilleggstiltak for å hindre smitte fra personer med covid-19 uten symptomer når det er økende smittespredning.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

- Fortsatt er avstand den viktigste faktoren for å forebygge smitte. Munnbind erstatter ikke andre smitteverntiltak, understreker Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Den siste oppsummeringen av kunnskap som Folkehelseinstituttet har gjort viser at avstand på 1 meter eller mer reduserer risikoen for smitte med anslagsvis 80 prosent. Munnbind brukt i befolkningen har kun en smittereduksjon på anslagsvis 40 prosent.

- Det betyr at smitterisikoen kan øke hvis vi erstatter anbefalingen om avstand på minst 1 meter med bruk av munnbind. Det viser også hvor viktig det er at folk fortsetter å holde minst 1 meter avstand til andre enn sine nærmeste, slik at viruset ikke sprer seg, sier Vold.

Kan være aktuelt på kollektivtransport

Ved økende smitte i samfunnet anbefaler FHI at folk bruker munnbind på offentlig transport når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand til andre passasjerer. En typisk slik situasjon er rushtiden i kollektivtransporten, særlig i de store byene.

Regjeringen har bestemt at fra og med mandag og 14 dager fremover anbefales det at reisende med kollektivtrafikk i, til og fra Oslo og bo- og arbeidsregion Indre Østfold (Indre Østfold, Rakkestad, Skiptvedt og Marker) bruker munnbind der en ikke kan opprettholde 1 meters avstand.

Ikke alle personer kan, av medisinske og andre årsaker, bruke munnbind. Vi understreker at ved alle grader av smittepress er det viktigste tiltaket å legge til rette for å kunne opprettholde minst 1 meters avstand. Der det ikke er mulig, kan bruk av munnbind redusere risiko for smitte, men vil ikke kunne erstatte avstand som tiltak. Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind.

I dagens epidemiologiske situasjon anbefaler vi at Norge planlegger for økt behov for bruk av munnbind i samfunnet, ved å sikre tilgjengelighet, utarbeide informasjonsmateriale og starte tiltak for å sikre forsvarlig avfallshåndtering.

Munnbind er ikke effektivt ved lav smittespredning

Det finnes dokumentasjon på at medisinske munnbind kan ha beskyttende effekt mot spredning av luftveisinfeksjoner i samfunnet, men resultatene fra forskningen varierer sterkt. Effekten av munnbind avhenger av blant annet filtreringsevne, om det brukes på korrekt måte og graden av smitte i samfunnet.

Hovedoppgaven til munnbindet er å hindre at smittsomme personer uten symptomer smitter personer som på grunn av ulike tilstander eller sykdommer er utsatt for smitte.  Men effekten av munnbind i befolkningen generelt avhenger av smitteutbredelsen. Ved lav smitte er ikke munnbind et hensiktsmessig smitteforebyggende tiltak.

Når utbredelsen av covid-19 i samfunnet er så lav som nå, vil svært mange måtte bruke munnbind for at tiltaket skal ha målbar effekt. Med 100 nye smittetilfeller i Norge i løpet av en uke, må 200 000 personer bruke munnbind i samfunnet i én uke for å forebygge ett nytt tilfelle. Dersom utbredelsen øker til 1 000 tilfeller på en uke, vil bare 20 000 måtte bruke munnbind i en uke for å forhindre ett nytt tilfelle.

Dette omtales som «numbers needed to mask» og viser hvordan effekten av munnbind øker desto høyere smittetrykket er.

Vær raus mot andre

Det er ikke alle som kan eller ønsker å bruke munnbind. Det kan være personer med kroniske lungesykdommer, personer som samhandler med døve, psykisk utviklingshemmede eller barn under 13 år. Da er det viktig at samfunnet rundt forstår og respekterer dette.

- Vi må være tolerante overfor de rundt oss, selv om de tar andre valg enn hva en selv kanskje ville gjort, sier Vold.