Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Færre pasienter legges inn i intensivavdelingene (arkviert)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Færre pasienter legges inn i intensivavdelingene (arkviert)

Nyhet

Ukerapport for uke 14:

Færre pasienter legges inn i intensivavdelingene (arkivert)

Siste uke har antall pasienter med covid-19 som er innlagt på sykehus og i intensivavdelinger stabilisert seg, ifølge ukerapporten fra Folkehelseinstituttet.

Siste uke har antall pasienter med covid-19 som er innlagt på sykehus og i intensivavdelinger stabilisert seg, ifølge ukerapporten fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Ukerapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen i Norge fra det første tilfellet ble identifisert, med vekt på utviklingen av situasjonen siste uke (30. mars – 5. april).

Meldte tilfeller

  • Det har vært en nedgang i antall nye tilfeller registrert per dag siste uke. 36 prosent færre tilfeller ble meldt siste uke sammenlignet med uken før (1112 mot 1740 meldte).
  • Andelen med ukjent smittested øker.
  • Blant de meldte tilfellene av covid-19 i Norge hvor fødeland er kjent (5 659) er det 1 202 personer som er født utenfor Norge (21 %). Andelen meldte tilfeller som er født utenfor Norge, har økt siden starten av epidemien. Sist uke var denne andelen 37 %.
  • Det er stor geografisk variasjon i den rapporterte forekomsten av covid-19. Oslo har høyest antall meldte tilfeller i forhold til innbyggertall, totalt 235 per 100 000 innbyggere. I Oslo var det 29 prosent færre meldte tilfeller i uke 14 (392) enn i uke 13 (552).

Sykehus- og intensivpasienter

Data om sykehusinnleggelser gir et mer stabilt bilde på utviklingen over tid og er mindre avhengig av testkriterier og antall testet, men har en forsinkelse på 2-3 uker i forhold til smittetidspunkt.

  • Siste uke har antall pasienter med covid-19 som er innlagt på sykehus og i intensivavdelinger, stabilisert seg.
  • Antall nye tilfeller innlagt i intensivavdeling per dag har gått gradvis ned siden en topp 25. mars, se figuren.

Figur. Antall nye, daglige innleggelser av covid-19 i intensivavdelinger. Kilde: Norsk intensivregister.

Graf ukesrapport 14.PNG
  • Blant de 166 som er eller har vært innlagt i intensivavdeling, er gjennomsnittsalderen 61 år, 75 prosent er menn, og 63 prosent har minst én risikofaktor.
  • Det foreligger fullstendige registreringer for 56 pasienter som ikke lenger er inneliggende i intensivavdeling. Median liggetid var 6,1 døgn (nedre og øvre kvartil: 2,5 – 9,9). Trettitre (59 %) hadde behov for respiratorstøtte under innleggelsen. Det er registrert ti dødsfall.
  • Andelen innlagte pasienter som tester positivt har gått jevnt nedover de siste ukene. Andel pasienter tilsvarer andelen i resten av befolkningen.

Se Dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19) for hele rapporten.