Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Siste risikovurdering om covid-19-epidemien: Fortsatt høy risiko (arkivert)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Siste risikovurdering om covid-19-epidemien: Fortsatt høy risiko (arkivert)

Nyhet

Risikovurdering:

Siste risikovurdering om covid-19-epidemien: Fortsatt høy risiko (arkivert)

Smittespredningen er redusert etter at de smittereduserende tiltakene ble iverksatt den 12. mars. Risikoen er imidlertid fortsatt høy for at koronaepidemien vil kunne utvikle seg videre i Norge og kreve mange sykehusinnleggelser. Det er behov for god overvåking slik at vi kan følge epidemien og tilpasse tiltakene.

Smittespredningen er redusert etter at de smittereduserende tiltakene ble iverksatt den 12. mars. Risikoen er imidlertid fortsatt høy for at koronaepidemien vil kunne utvikle seg videre i Norge og kreve mange sykehusinnleggelser. Det er behov for god overvåking slik at vi kan følge epidemien og tilpasse tiltakene.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Dette er blant konklusjonene i den siste risikorapporten om covid-19 som Folkehelseinstituttet la fram i dag. Instituttet anbefaler 11 tiltak.

Rsikovurderingen "Kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons i Norge etter uke 14",vurderer hvor sannsynlig det er at covid-19 vil spre seg i Norge, og hvilke følger denne spredningen vil kunne ha for helsetjenesten.

Videre utvikling av epidemien

Hvordan epidemien vil forløpe videre er usikkert. Det avhenger i stor grad av tiltakene som settes inn. Dersom påvirkningen på epidemien fortsetter som nå, er vi allerede over toppen av den første bølgen.

Det er imidlertid fortsatt mye som er ukjent når det gjelder dkoronavirussykdommen. Det er stor usikkerhet rundt hvor mange som blir smittet uten å få symptomer, hvor stor andel av de smittede som blir syke, andelen som blir innlagt i sykehus og andelen som dør som følge av sykdommen.

Koronavirussykdom (covid-19) kan forløpe alvorlig hos noen, men den store andelen får mild og mange nesten ingen symptomer. Barn får i liten grad alvorlig sykdom, ser det ut til.

Det trengs mer kunnskap om dette for å gi bedre estimater på utviklingen av epidemien.

Smittetallet R

Smittetallet (reproduksjonstallet; R) beskriver hvor fort videre spredning i Norge går. Smittetallet viser hvor mange nye personer en smittet person fører smitten videre til. Er smittetallet lik 1, smitter hver person èn ny person. I starten av epidemien i Norge var smittetallet beregnet til å være omtrent 2,5.

Rapporten konkluderer med at de iverksatte tiltakene har redusert smittetallet betraktelig. Beregninger i risikorapporten viser at smittetallet nå er om lag 0,7. Men tallet er usikkert og kan endre seg.

bildeserie som forklarer R
R betyr reproduksjonstallet eller smittetallet, og er det gjennomsnittlige antall mennesker èn smitteførende person smitter andre. Klikk på bildet for å forstørre. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet.

Risikogrupper

Enkelte unge, unge voksne og middelaldrende kan få et alvorlig sykdomsforløp. Sykdommen er farligst for eldre. Også personer med hjertesykdom, lungesykdom, kreft og diabetes ser ut til å rammes hardere.

Rapporten peker på at det er viktig å prioritere god overvåking slik at vi raskt kan oppdage endringer i smittespredningen, også lokalt. Det er også viktig å definere risikogruppene tydelig slik at disse gruppene kan få tydelige råd og beskyttelse mot smitte.

Sykehussenger

Siden epidemien er uforutsigbar må helsetjenesten fortsette å bygge kapasitet og planlegge for økning i innleggelser. Særlig er det nødvendig å bygge god kapasitet i landets intensivavdelinger. 

Dødelighet

Hvor mange som dør er sterkt aldersavhengig. Risikoen øker bratt fra rundt 70-årsalderen. Det antas at rundt 90 prosent av dødsfallene kommer i gruppa over 70 år.

Testing

Økt testkapasitet vil gi mer kunnskap om epidemiutviklingen. Testing, oppsporing og oppfølging av nærkontakter og isolering av smittede kan kompensere for at eventuelle kontaktreduserende tiltak tas bort.

Ulik spredning i Norge

Mange kommuner i Norge har fortsatt ingen meldte tilfeller av covid-19. Derimot er forholdsvis mange smittet i Oslo og andre større byer.

Det ser ut som om epidemien er i ulike faser ulike steder i landet. I alt er det fem faser. Som helhet er Norge fortsatt i fase 2, en fase der de fleste nye tilfellene er smittet i Norge, og med klynger innenlands der smitten går i minst tre ledd. Deler av landet, særlig Møre og Romsdal og Nord-Norge, er lite berørt og kan sies å være i fase 1.

Oslo og omegn ser ut til å være nærmere fase 3 enn de fleste andre områder av landet.

Fortsatt er det mange uoppdagete smittede i landet, og derfor er det høy risiko for videre spredning.

5 faser_covid19.png

Moderat risiko for ny smitte fra utlandet

Sannsynligheten for at reisende kommer til Norge med smitte, er nå bare moderat stor.

Hvilke følger det får om en reisende bringer smitte til Norge, avhenger av om dette gir opphav til lokal spredning i Norge og den videre spredningen.