Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Appen Smittestopp skal bli trygg i bruk (arkivert)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Appen Smittestopp skal bli trygg i bruk (arkivert)

Nyhet

Appen Smittestopp skal bli trygg i bruk (arkivert)

Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet har mottatt en foreløpig rapport fra ekspertgruppen som har gjennomgått sikkerheten i kildekoden til den nye appen Smittestopp fra Folkehelseinstituttet (FHI). Flere av funnene fra rapporten er allerede rettet opp, og FHI vurderer nå flere av de andre. Appen skal bli trygg å bruke.

Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet har mottatt en foreløpig rapport fra ekspertgruppen som har gjennomgått sikkerheten i kildekoden til den nye appen Smittestopp fra Folkehelseinstituttet (FHI). Flere av funnene fra rapporten er allerede rettet opp, og FHI vurderer nå flere av de andre. Appen skal bli trygg å bruke.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Ekspertgruppen ble oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet 4. april, gruppen fikk tilgang til kildekode 5. april og har hatt løpende møter med prosjektgruppen og medlemmer fra både Simula, som utvikler appen, og Folkehelseinstituttet de påfølgende dagene.

Helse- og omsorgsdepartementet har nå mottatt en foreløpig rapport fra ekspertgruppen. Rapporten oppsummerer ekspertgruppens funn og vurderinger, og kan leses i Foreløpig rapport for kodegjennomgang av løsning for digital smittesporing av koronaviruset (Helse- og omsorgsdepartementet).

– Vi er imponert over hvor raskt et kompetent ekspertutvalg ble utnevnt. Vi opplever arbeidet som konstruktivt og har god nytte av arbeidet som utvalget har gjort. Alle funn håndterer vi gjennom vår helhetlige Risiko- og sårbarhetsanalyse der vi vil redegjøre hvor hvilke tiltak som iverksettes. Denne jobber vi med å ferdigstille, og håper å ha den klar på søndag 12. april.  Mange av funnene har vi allerede rettet opp i, andre må vi vurdere nærmere. Appen skal bli trygg å bruke, sier fungerende assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Gun Peggy Knudsen.

Stort fokus på personvern og sikkerhet

Bakgrunnen for utnevnelsen av ekspertgruppen var diskusjoner rundt åpen eller lukket kildekode.

– Vi har hele tiden hatt stort fokus på personvern og sikkerhet og det pågår en grundig gjennomgang av dette hos oss. Åpen kildekode har vært diskutert, og siden det foreløpig er valgt å ikke legge kildekoden åpent ble det foreslått fra Simula å opprette en uavhengig ekspertgruppe som kunne gå gjennom sikkerheten i kildekoden til appen, sier Gun Peggy Knudsen.

Bakgrunn for arbeidet med appen

For å lykkes med å ha kontroll på koronaviruset, må samfunnet ha gode systemer for å finne de som er smittet, isolere de syke og sette nærkontaktene i karantene. Det er viktig at de som har vært i nærkontakt med en som er smittet får rask beskjed, slik at de raskt kan gå i karantene. I dag foregår sporingsarbeidet manuelt, det tar mye tid og er basert på folks hukommelse. Det fører til at mange ikke varsles raskt nok, og noen ikke varsles i hele tatt. Dette bidrar til at smitten sprer seg.

Appen vil kunne være et hjelpemiddel til å effektivisere sporingen. Dataene skal brukes til smittesporing og smittebegrensning, og på aggregert nivå vil data om befolkningens bevegelser og kontaktmønster brukes til forbedring av modellene som forutser hvordan utviklingen av utbruddet blir.

Løsningen har dermed to formål:

  1. Brukere av Smittestopp vil få en sms om de har vært i nærheten av andre Smittestopp-brukere, som har fått påvist koronaviruset.
  2. Brukere av Smittestopp gir Folkehelseinstituttet (FHI) anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet. Disse dataene vil FHI bruke til å analysere i hvor stor grad folk og grupper holder avstand til hverandre og omfang av nærkontakter. Slik blir det mulig å følge bedre med på om tiltakene mot koronaviruset virker, og om de smittede får flere nærkontakter etter hvert som samfunnet letter på de svært strenge restriksjonene.