Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler

Artikkel i nettpublikasjon

Råd til universiteter, høyskoler, fagskoler og folkehøyskoler

Artikkelen gir råd om smitteforebygging på universiteter, høyskoler, fagskoler og folkehøyskoler.

Artikkelen gir råd om smitteforebygging på universiteter, høyskoler, fagskoler og folkehøyskoler.


Innhold på denne siden

Det er nå anbefalt normal drift i henhold til overordnede smittevernanbefalinger til befolkningen.

Det er viktig å få til en normalisering av studiehverdagen, og universiteter, høgskoler og fagskoler bør ha full fysisk undervisning. Det bør fortsatt legges til rette for at studenter med symptomer kan få et digitalt undervisningstilbud, spesielt når deltagelse er obligatorisk.  

Råd om smittevern

Grunnleggende smittevernanbefalinger er fortsatt viktige, og vil begrense spredning av smittsomme sykdommer, inkludert covid-19.

For ansatte, inkludert stipendiater og postdoktorer gjelder de samme rådene som i arbeidslivet generelt. Se Råd til arbeidsplasser for mer informasjon. Her finnes også råd for risikogrupper. Arbeidsgiver anbefales å legge arbeidsforholdene til rette ved utdanningsinstitusjoner slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet.

For Folkehøyskoler henvises også til Råd om smittevern i skoler og barnehager. Her finnes råd for skoler der elene bor på internat. Her finnes også råd for skoler der elevene bor på internat.

Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves. Det er fortsatt et krav til smittevernfaglig forsvarlig drift etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som setter krav til at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges. 

Studenter og ansatte som er syke (med luftveissymptomer) skal ikke komme på studiestedet. Se Nyoppståtte luftveissymptomer.

Det bør være god tilgang til håndvask/hånddesinfeksjon. Se Råd om håndhygiene og hostevaner. Godt renhold er viktig. Se Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten.

Smitterisikoen er økt i rom med dårlig ventilasjon, særlig når mange personer er samlet. God ventilasjon er derfor et viktig smitteverntiltak. Se Ventilasjon og lufting.

Universiteter og høyskoler som underviser i helsefag må også forholde seg til gjeldende anbefalinger for helsepersonell og i de helseinstitusjoner der undervisningen foregår.

Universiteter og høyskoler som underviser i medisin- og helsefag må også forholde seg til gjeldende anbefalinger for helsepersonell og de helseinstitusjoner der undervisningen foregår.

Hvis covid-19 påvises hos en student eller ansatt, følges gjeldende rutiner for smittesporingen.

Studiereiser og internasjonale studenter 

Smittevernråd for reiser blir oppdatert fortløpende og kan endre seg raskt. Det er viktig å sette seg inn i det regelverket som til enhver tid er gjeldende.

Det er ikke lenger restriksjoner ved innreise til Norge. Utdanningsinstitusjonene har likevel et ansvar for å informere og tilrettelegge for utenlandske studenter og ansatte om gjeldende anbefalinger og regelverk.

For studenter som skal til utlandet, er det viktig å ha god dialog med sitt utenlandske lærested og undersøke hvilke regler og anbefalinger som gjelder.

For norske studenter som studerer i utlandet

Det er fortsatt ikke en normaltilstand i mange land. Flere steder har strenge innreiserestriksjoner og smitteverntiltak.

Se også:

Historikk

06.04.2022: Oppdatert i tråd med endringer 5.april; 1) det er ikke lenger er en anbefaling om å holde seg hjemme i 4 døgn ved positiv covid-19 test og 2) ikke lenger en generell anbefaling om å teste seg ved nyoppståtte luftveissymptomer

12.02.2022: Endret i henhold til gjeldende råd fra regjeringen fra 12.02.22. Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves. Universitet og høyskoler kan drives normalt, med grunnleggende smitteverntiltak.

04.02.2022: Oppdaterte råd i henhold til nye tiltak fra regjeringen 1. februar.

29.01.2022: Lagt inn informasjonsboks om at regjeringen 28.01 melder om avvikling av jevnlig testing, og at endringene gjelder umiddelbart.

14.01.2022: Oppdaterte råd i henhold til nye tiltak fra regjeringen.

09.12.2021: Artikkelen er reaktivert, forkortet og oppdatert i henhold til nye tiltak fra regjeringen.

25.09.2021: Arkivert.

13.08.2021: Endringer for studenter som blir innført før trinn 4. Avstandskrav frafaller i undervisningssituasjoner.

29.07.2021: : Presisert at avstandsanbefalingen kan fravikes under undervisningen når trinn 4 i gjenåpningsplan iverksettes.

14.07.2021: Vi anbefaler ikke lenger avstand i undervisningssituasjonen.

16.04.2021: Oppdatert i henhold til Regjeringens anbefalinger fra 16. april.

19.02.2021: Lagt inn at helsefagstudenter skal gjøre seg kjent med praksisstedets rutiner for håndtering av mistenkt eller bekreftet smitte. 

17.02.2021: Mest språklige endringer, men lagt til tekst i avsnittet Forsterkede tiltak. Oppdatert lenker.

25.01.2021: Lagt inn avsnitt om skjerpede tiltak i 25 kommuner på Østlandet som følge av utbruddet med engelsk koronavirusvariant. 

19.01.2021: Endret i henhold til retningslinjer og nasjonale tiltak presentert av regjeringen på pressekonferanse 18.01

08.01.2021: Endring og presisering av at midlertidige anbefalinger og vedtak fra 4. januar 2021 gjelder til 19. januar. 

04.01.2021: Oppdatert med retningslinjer fra regjeringen om digital undervisning ved universiteter, høgskoler og fagskoler tom. 18. januar.

23.11.2020: Oppdatert med forsterkede tiltak ved økt smitterisiko

17.11.2020: Tekst i kursiv er fjernet fra denne setningen: Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen både for private sammenkomster og for arrangementer.

13.11.2020: Oppdatert med anbefaling fra regjeringen fra 5. november, og at kommuner kan innføre strengere tiltak

14.10.2020: Tatt ut dato for gjenåpning av universiteter, høyskoler og fagskoler m.v fra ingressen. Mindre språklige endringer.

22.09.2020: Under avsnitt om helsefagstudenter, endret punkt om arbeidsforhold under praksistiden.

21.08.2020: Nytt avsnitt om beskrivelse av særskilte tiltak i forbindelse med praksisperioder for helsefagstudenter.

03.07.2020: Oppdatert med råd til utenlandsstudenter/studenter fra utlandet og spesifisert rådene om kontaktreduserende tiltak for lærestedene.

23.06.2020: Artikkel oppdatert med smittevernråd særskilt for kunstfag.