Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Testkriterier»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Testkriterier

Artikkel i nettpublikasjon

Testkriterier for koronavirus (coronavirus)

Ved symptomer bør personer over skolealder teste seg for covid-19, også vaksinerte.

Ved symptomer bør personer over skolealder teste seg for covid-19, også vaksinerte.


Innhold på denne siden

Råd om å være hjemme i 4 døgn etter koronasmitte oppheves

Denne siden i koronaveilederen er under oppdatering. Se pressemelding fra Regjeringen 05.04.22:

Følgende bør testes:  

  1. Ved symptomer
    • Alle personer over skolealder (inkludert videregående skoler) med nyoppståttee luftveissymptomer. Dette gjelder også vaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 for mindre enn 3 måneder siden, som kan få milde symptomer ved covid-19.
  2. Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
    • I enkelte helseinstitusjoner etter lokal vurdering.
    • Jevnlig testing i enkelte deler av helsetjenesten.

For testing ved symptom i forbindelse med vaksinasjon, se:

Covid-19 konsultasjoner og testing er gratis i det offentlige helsevesenet for alle som oppholder seg i landet, uavhengig av oppholdsstatus.

Det er vanligvis ikke grunnlag for å teste med tvang, se også smittevernloven.

Utfyllende informasjon om hvem som bør testes

1) Ved symptomer

Personer over skolealder med symptomer på covid-19, også vaksinerte, bør vurdere test. Barn bør testes på klinisk indikasjon. Reinfeksjon med koronaviruset SARS-CoV-2.

Covid-19 har ofte følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, hodepine, muskelverk eller sykdomsfølelse. Vaksinerte personer kan få milde forkjølelsessymptomer som tett eller rennende nese og nysing ved covid-19. Se mer om symptomer på covid-19:

For beboere i sykehjem og ansatte i helsetjenesten bør det være særlig lav terskel for testing selv med milde symptomer og selv om de er vaksinert.

Både selvtest, hurtigtest og PCR kan være aktuelt. Selvtester er særlig anvendbare for rask smitteavklaring. Personer som har fått oppfriskingsdose av vaksinene og tester positivt på selvtest, trenger ikke lenger å ta en bekreftende PCR-test. Personer som tester positivt, skal i stedet selv registrere resultatet på kommunenes nettsider. Les mer: Informasjon om endring i rutiner for bekreftende PCR-test og selvregistrering av positiv selvtest for covid-19.  

2) Annen screening etter smittevernfaglig vurdering

a) Ved innflytting / innleggelse i enkelte helseinstitusjoner

Før innleggelse i enkelte helseinstitusjoner kan test være aktuelt. Helseinstitusjonens smittevernansvarlige gir råd om dette.

b) Annen screening etter smittevernfaglig vurdering

Etter en konkret, smittevernfaglig vurdering vil det kunne gis råd om å teste ulike grupper regelmessig for bedre kontroll i enkelte miljøer med utbredt smittespredning.

I slike situasjoner vil antigen hurtigtest være mest aktuelt.

Øvrige personer som ønsker test av andre grunner, for eksempel fordi de trenger en helseattest før utreise fra landet, kan også testes, men testen vil da vanligvis ikke dekkes av det offentlige.

Test til bruk i koronasertifikat

Negativ koronatest, vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19-sykdom inngår i koronasertifikatet. Testing vil hovedsakelig skje med bruk av antigen hurtigtester, skal skje i regi av ansvarlig lege og er meldepliktig til MSIS.

Koronasertifikatet innenlands er avviklet, men finnes fortsatt for bruk i EU/EØS. Under EU/EØS-fanen vises når testen er tatt. Dette vil vises i sju dager etter at testen er tatt.EU/EØS sertifikatet bruker ikke fargekoder. Den som reiser har selv plikt til å sette seg inn i reglene i det landet hun eller han reiser til. 

Se mer

Historikk

12.02.2022: Endringer etter nye testanbefalinger.

03.02.2022: Omformuleringer

02.02.2022: Oppdatering etter forskriftsendringer 01.02.22 ihht isolasjonstid og oppfølging av nærkontakter.

28.01.2022: Rettelse testing etter gjennomgått sykdom.

27.01.2022: Oppdatering iht. forskriftsendring 26.01.22; daglig testing kan erstatte karantene for husstandsmedlemmer.

25.01.2022: Lagt inn lenk til pressemelding fra regjeringen om at testing erstatter smittekarantene for nærkontakter fra og med midnatt natt til 26. januar 2022.

24.01.2022: Oppdatering etter endrede råd fra 24.01.22 om hvem som anbefales bekreftende PCR ved positiv hurtigtest, og informasjon om selvregistrering av positiv selvtest.

15.01.2022: Lagt til "test ved symptomer" for Smittestopp, så det er harmonisert med beskjeden som ligger i Smittestopp-appen.

14.01.2022: Endringer i hht forskriftsendringer 14.01.22, opphevet karanteneplikt for øvrige nærkontakter og testanbefalinger.

22.12.2021: Endret rekkefølge på testkriterier, endret testtype og testregime på nærkontakter.

17.11.2021: Delvaksinerte og uvaksinerte samme anbefalinger.

17.11.2021: Lagt inn tekst om plikt til å testes for ikke fullvaksinerte husstandsmedlemmer over 18.

12.11.2021: Endringer etter nye testanbefalinger i TISK.

11.11.2021: Spesifisering symptomer av vaksinerte.

02.11.2021: Testing for koronasertifikat utgår.

27.10.2021: Oppdatert lenke i avsnittet "b) Andre nærkontakter".

12.10.2021: Fjernet tekst om koronasertifikat innenlands.

25.09.2021: Gjeldende fra 25.09, 16:00: Oppdatert i henhold til endringer i forbindelse med overgang til normal hverdag med økt beredskap

07.09.2021: Lagt inn: Asymptomatiske personer som er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder er unntatt test som ledd i test for karantene eller screening.

16.08.2021: Tatt inn forskriftsendring om test i stedet for karantene. Tydeliggjøringer av allerede gitte råd om test av vaksinerte.

15.07.2021: ytterligere informasjon om testing til koronasertifikat

01.07.2021: Oppdatert tekst i henhold til endring i covid-19-forskiften om at ventekaranteneordningen oppheves fra 1. juli.

23.06.2021: Presisering om at andre nukleinsyreamplifikasjonstester (NAT) regnes som likeverdige med PCR-test (også presisert i covid-19-forskriften).

19.06.2021: Tillegg i testkriterier, bruk av test til koronasertifikat.

18.06.2021: Oppdaterte krav om testing 7 døgn etter ankomst fra "alle innreisende" til alle i innreisekarantene

19.05.2021: Endring av setning om testing og vaksinasjonsstatus.

30.04.2021: Lagt til at PCR-test 7 døgn etter innreise er obligatorisk, jf forskriftsendring.

20.04.2021: Tatt ut punkt om helsepersonell som har vært i utlandet fra prioriteringsrekkefølgen, jf testkriteriene.

19.04.2021: Endret tekst om testing av barn under 12 år ved innreise, i hht forskriftsendring. Fjernet tekst om PCR-test av reisende fra enkelte land, i hht forskrift.

19.03.2021: Spesifisert bruk av hurtigtest ved lang svartid.

12.02.2021: Testkriteriene er revidert. Det gis råd om test av nærkontakter ved start og avslutning av karantene. Det gis også råd om jevnlig testing i enkelte miljøer. Råd om jevnlig testing av ansatte i sykejkem er tatt bort. Noe omskriving av teksten.

27.01.2021: Lagt inn at også smittekarantene kan avsluttes ved neg. PCR tatt tidligst 7 døgn etter eksponering. Lagt inn at det i spesielle situasjoner kan vurderes test også ved inngangen til karantene ( f.eks ukontrollerte utbrudd, trangboddhet, risikogrupper).

27.01.2021: Fjernet setningen "Dette gjelder ikke reisende fra Storbritannia eller Sør-Afrika" under *****Forutsatt tilstrekkelig testkapasitet, kan innreisekarantene forkortes ved negativ PCR tatt tidligst 7 døgn etter ankomst.

25.01.2021: Oppdatert i hht forskriftsendinger i covid-19 forskriftens §4 og §6, 25.1.21.

Lagt til råd om paralelltesting med PCR og hurtigtest for innreisende fra land med høy forekomst av nye virusvarianter

23.01.2021: Lagt inn ny anbefaling om at nærkontakter i utbrudd med tilknytning til ny variant UK B.1.1.7(VOC2020 /01) bør testes med PCR  straks og etter 7 dager.

21.01.2021: Endret et par formuleringer i henhold til regel fra 18. januar om innreise. 

19.01.2021: Oppdatert i henhold til regel fra 18. januar 2021 om at alle innreisende skal testes når de krysser grensa (ikke innen 24 timer).

02.01.2021: Lagt inn tekst om at regjeringen fra og med 2. januar innfører plikt til å teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst for innreisende til Norge samt noen tekstjusteringer. Lagt inn setningen at denne testingen er ikke lenger i prioriteringsrekkefølgen. 

31.12.2020: Lagt inn tekst og lenke om at regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. fhi.no vil bli oppdatert når tiltaket er innført.

28.12.2020: Lagt inn testing for forkortet innreisekarantene. Lagt inn link til sider om antigentesting og PCR testing under avsnitt: «hvordan tolke prøvesvar» .

24.12.2020: Lagt til følgende tekst i punkt 2 i testkriteriene: Barn under 12 år anbefales samme testregime som andre innreisende fra Storbritannia.

22.12.2020: Lagt til anbefaling av test for nærkontakter til innreisende fra Storbritannia som har testet positivt.

21.12.2020: Lagt til krav om test for innreisende fra Storbritannia i tråd med det som står på Regjeringen.no.

20.12.2020: Lagt til "Det er oppfordres særlig til at reisende fra Storbritannia tester seg det første døgnet etter ankomst." i punkt 2 på listen over hvem som bør testes.

15.12.2020: Lagt inn ny tekst: "*Test av barn kan gjennomføres i forbindelse med smittesporing i samråd med foreldre/foresatte. Barn har en mindre rolle i smittespredning av Covid-19 enn voksne, og testing av barn uten symptomer i barneskole- og barnehagealder vil derfor være av mindre betydning". 

Fjernet den gamle: "*Barn har en mindre rolle i smittespredning av Covid-19 enn voksne, og testing av barn uten symptomer i barneskole- og barnehagealder vil derfor være av mindre betydning. Test kan likevel gjennomføres i forbindelse med smittesporing i samråd med foreldre/foresatte".

14.12.2020: Lagt til informasjon om varsling via SMS og e-post. Varslingen informerer om at prøvesvaret er klart og finnes på helsenorge.no. Strammet inn noe av teksten.

10.12.2020: Strøket følgende setning: Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte, bør positiv test bekreftes av ny test. I avsnittet om tolking av prøvesvar er det lagt inn setning om at ny test bør vurderes dersom prøvesvaret framstår som usannsynlig.

02.12.2020: Lagt lenke til siden "Informasjon til deg som har tatt koronatest - informasjonsark på ulike språk"

30.11.2020: Oppdatert i forhold til gjeldende epidemiologiske situasjon og nåværende kunnskap om egenskaper ved sars-cov-2 rt-PCR. Flytskjemaer og tabeller som ikke lenger er ansett som nyttige ved dagens situasjon er fjernet. Presisert anbefaling om lav terskel for å teste personell i sykehjem og anbefalt jevnlig testing i områder med stor smittespredning. Fjernet tidsavgrenset råd som var knyttet til utbrudd blant mink i Danmark.

27.11.2020: Avsnittet om prøvesvar er redigert for å tydeliggjøre hva som menes med covid-19-relaterte prøvesvar.

23.11.2020: Lagt inn noen språklige presiseringer, for å få frem at det dreier seg om analyseresultater. Oppdatert figur 1 og 2. 

18.11.2020: Redigert avsnitt om covid-19-relaterte prøvesvar. Lagt inn lenke til prøvesvar-siden på helsenorge.no

17.11.2020:  I avsnittet "Covid-19-relaterte prøvesvar på helsenorge.no og i kjernejournal"er uttrykket "covid-19-relaterte smittestoff" endret til "covid-19-relaterte prøvesvar".

10.11.2020: Lagt til at det er særlig viktig at nyankomne fra Danmark tester seg, pga funn av funn av mutert virus i virusstammer der. Se også: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-til-alle-som-ankommer-fra-eller-har-vaert-i-danmark-test-dere

05.11.2020: Oppdatert bilde av flytskjema under C) Andre.

02.11.2020: I faktaboksen med utfyllende informasjonom hvem som bør testes – under punkt 3) Test av andre etter vurdering av lege – endret kulepunkt 2

30.10.2020: Ført inn at det anbefales at alle nærkontakter i ungdomsskolealder og eldre testes.

26.10.2020: Har lagt inn statusoppdatering øverst på siden, med lenke til regjeringen.no for oppdatert informasjon om nye innstramminger. 

15.10.2020: Endret tekst i kulepunkt om arbeidsreisende som kan få forkortet karantene ved testing.

11-1.2020: Under "Utfyllende informasjon om hvem som bør testes/Test av andre etter vurdering av lege", punkt 3: "deltakere i forskningsprosjekter" er slettet.

23.09.2020: Liten endringen i tallene i figur 1 og 2 som viser eksempler på testing av 100 000 asymptomatiske ikke smitteutsatte tilfeldig utvalgte personer.

22.09.2020: Endret deler av denne setningen: "Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon" til "... selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon".

Lagt til: Ettersom både virus og bakterier kan gi luftveisinfeksjon eller andre covid-19 relaterte symptomer er det aktuelt å rekvirere flere tester i tillegg til SARS-CoV-2 i jakten på en riktig diagnose. Analyseresultater fra slike prøver er også tilgjengelige for pasienten ved pålogging på helsenorge.no. Dermed er det nyttig at rekvirenter orienterer pasienten om de forskjellige prøvene som blir analysert.

17.09.2020: Endret bilde for flytskjema til nytt. La til lenketekst under bildet til PDF.

15.09.2020: Anslag for spesifisitet endret fra 99,9% til 99,999% i tekst og figurer.

04.09.2020: Presisert at man ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.

28.08.2020: Lagt inn nytt avsnitt: "Forholdsregler for de som venter på prøvesvar". Endret flytskjema om testresultater. Oppdatert faktaboks med at man skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar og til allmenntilstanden er god.

27.08.2020: Flytskjema harmonisert med kapittel om nærkontakter

26.08.2020: Lagt inn at asymptomatiske barn i mindre grad bør testes. Flytskjema: Endret aldersgrense fra «10 år» til «barneskole- og barnehagealder» for å harmonisere med de andre veilederne. Tydeliggjør at barn kan avvente hjemme et par dager før test og ikke trenger testresultat før retur til barnehage/ skole. Endret fra «symptomfri» til «god allmenntilstand».

Endret fra: Ansvarlig lege ved teststasjon har ansvaret for at prøvesvaret formidles til pasient og fastlege, og for at det sendes MSIS klinikermelding ved positive svar samme dag svaret foreligger. Til: Ansvarlig lege ved teststasjon har ansvaret for at prøvesvaret (både positive og negative prøvesvar) formidles til pasient og fastlege, og for at det sendes MSIS klinikermelding ved positive prøvesvar samme dag som svaret foreligger.

20.08.2020: Flyttet setningen "Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg" inn som punkt 4 i den nummererte listen over hvem som bør testes. 

14.08.2020: Presisert ansvar ved innsending av MSIS melding. Presisert råd om test ved ankomst fra region , ikke område) med høy forekomst.

13.08.2020:
Endret punktet "Utfyllende informasjon om hvem som bør testes 2) Test av asymptomatiske som har vært utsatt for smitte av covid-19": Fjernet skillet mellom husstandsmedlemmer og tilsvarende nærkontakter. Erstattet med "nærkontakter". (I tråd med forskriftsendring 12.08.20).

12.08.2020: Endret testkriterier til: Følgende bør testes: 1) Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19 2) Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i område med høy forekomst de siste 10 dagene 3) Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte, må positiv test bekreftes av ny test, med presisering av dette. I tillegg oppdatert avsnittet om prioritering ved manglende testkapasitet og nytt flytskjema. 

30.7.2020: Lagt til i tekstboksen: Personer som kommer tilbake fra land som etter hjemreise ble kategorisert som «røde», skal prioriteres for testing (regjeringsvedtak 23. juli 2020).  

29.07.2020: Presisering av tidsaspektet ved re-testing; ved positivt prøvesvar hos person som ikke er nærkontakt, lavt smittetrykk i samfunnet og asymptomatisk person, bør man reteste så raskt som mulig for å bekrefte/avkrefte prøvesvar.

22.07.2020: Lagt til avsnitt av tolkning av positivt PCR prøvesvar etter gjennomgått sykdom.

20.07.2020: Lagt inn nytt punkt om at nærkontakter som er i karantene (husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter) kan testes for å påskynde videre smittesporing, dersom laboratoriekapasiteten tillater det. 

17.07.2020: Tilført et punkt om at Helsepersonell som skal ha pasientnært arbeid innen 10 dager etter utenlandsreise til «grønne land», bør testes selv om de er asymptomatiske.

01.07.2020: Lagt inn avsnitt om Covid-19-relaterte prøvesvar på helsenorge.no og i kjernejournal. Lagt til nye versjoner av flytskjema. 

29.06.2020: Presisert at alle med nyoppstått luftveisinfeksjon bør testes. Lagt inn unntak for barn under 10 år. Oppdatert flytskjema lagt inn.

24.06.2020: Lagt inn setningen "Alle som testes skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfri." i avsnittet "Alle med symptomer på covid-19 skal testes". Endret setningen "Ved mindre typiske symptomer hos personer som ikke trenger helsehjelp [...]" til "Ved andre symptomer som ikke er typiske for covid-19 hos personer som ikke trenger helsehjelp [...]", for å presisere at dette gjelder personer med symptomer som ikke er typiske for covid-19. 

22.06.2020: Tydeliggjøring av testkriterier. 

19.06.2020:
Tydeliggjøring av testkriterier og lagt til radiologisk funn forenlig med covid-19.

Oppdatert og presisert hvem som bør testes (første og andre avsnitt i brødteksten).

11.06.2020: La til flytskjema for tolkning av resultater.

05.06.2020: Lagt inn lenke til nytt flytskjema.

03.06.2020: Lagt inn at nærkontakter som ikke skal i karantene, skal testes.  

31.05.2020: Satt inn at testing kan være alternativ til karantene. Tydeliggjort tolkning av uventede prøvesvar, og flyttet dette opp. Tatt bort flytskjema som ikke stemmer etter nye endringer i covid-19 forskriften.

26.05.2020: Lagt prioriteringsliste i tekstboks, samt tydeliggjort budskap om at alle med symptomer skal testes så lenge det er testkapasitet til det. 

25.05.2020: Lagt til en setning i ingressen om at det i enkelte situasjoner kan være aktuelt å teste asymptomatiske, samt et punkt nr 8 under prioriterte indikasjoner for testing; "Enkelte grupper av asymptomatiske, se under"

22.05.2020: Artikkelen er omarbeidet, og det er lagt til figurer og tekst om tolking av prøvesvar.

07.05.2020: Endret ingress for tydeliggjøring av siste endring da kategori 7 kom med.

04.05.2020: Fjernet setning "Dette er begrunnelsen for at man ikke kan bruke et negativt testresultat til å avslutte karantene" fra "Hvorfor anbefales ikke testing av personer uten symptomer".

1.5.2020: Oppdatert tekst i avsnittet "Hvorfor anbefales ikke testing av personer uten symptomer".

30.04.2020: Fjernet avsnittet "Om teststrategi og testing av andre personer med akutt luftveisinfeksjon"

29.4.2020: Teksten oppdatert i forbindelse med at en ny gruppe er lagt til i prioriteringslista for testkriterier (pkt. 7 - alle andre med mistenkt covid-19). Oppdaterte flytskjemaer. Satt inn at kategori 1-3 bør testes på vid indikasjon. Kategori 6-7 bør fortrinnsvis se an hjemme i 2 døgn før test vurderes.

 

21.04.2020: Lagt inn merknad til punkt 6: ****Bør fortrinnsvis se an symptomene hjemme i 2 døgn før test vurderes. 

20.04.2020: Endret avsnittet om prioriterte indikasjoner for testing av covid-19. Fjernet avsnitt om hva WHO definerer som mistenkt tilfelle. Lagt inn setningen: "Personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, som er : " over listen over prioriterte grupper. Tilføyet et nytt punkt 6 til prioritert liste: Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.

17.04.2020: Punkt 4 er utvidet i samsvar med kapittel om risikogrupper, slik at de med alder over 65, samt voksne med alvorlig underliggende sykdom prioriteres for testing. 

13.04.2020: "eller vurdert av lege som mistenkt tilfelle" er lagt inn under testkriterier.

11.04.2020: Lagt inn setning "Ved negativt testresultat og fortsatt klinisk sterk mistanke om Covid-19, kan retesting vurderes." nederst i kapitlet om prioriterte indikasjoner for testing.

05.04.2020: Tydeliggjøring av at ved god kapasitet i alle ledd anbefales at man tester alle med symptomer som kan skyldes covid-19, særlig ved innleggelse.

1.04.2020: Informasjon om prøvetaking er flyttet til egen artikkel.

30.03.20: Lagt til Nordlandssykehuset Bode under laboratorier som tester. Fjernet setning i avsnittet om hvilke laboratorier som tester "(uten at det er behov for bekreftelse av negative resultater ved referanselaboratoriet)"

27.03.20: Lagt inn lenk til flytskjema om oppfølging av luftveisinfeksjon

24.3.2020: Ny setning lagt inn: Dersom en pasient dør med akutt luftveissykdom av ukjent årsak i helseinstitusjon, bør det gjøres post mortem test for covid-19.

23.3.20: Avsnitt om serologi og hurtigtester slettet. Det er i stedet lenket til en ny artikkel om samme tema.

22.03.2020 Prioritert rekkefølge er gjort eksplisitt

20.03.2020 Ny tekst om prioriterte indikasjoner for testing av covid-19 og avsnitt om teststrategi og testing av personer med akutt luftveisinfeksjon.Tydeligere prioritering. Innstramming av indikasjoner for ansatte i helsetjenesten med lettere symptomer (må se an 2 døgn) og for risikogrupper ( over 65 år og kronisk sykdom). ca kl 07.00

19.03.20: Lagt til Ålesund sykehus til liste med laboratorier som utfører testing. 

18.03.20: Lagt til Drammen sykehus til liste med laboratorier som utfører testing. 

16.03.20: Lagt til avsnitt om serologiske prøver/diagnostikk.

15.03.-16.03.20: Lagt til avsnitt "Andre personer med luftveissymptomer" ca kl 21.00. Formuleringen "skal" i avsnittet er endret til "bør" den 16.3.2020 kl 07.38 

13.02.20: Oppdatert med at siden er under oppdatering.

13.02.20: Førde sentralsjukehus lagt til på listen over laboratorier som utfører testing for SARS-CoV-2

12.03.20: Nytt avsnitt "Indikasjon for testing av covid-19" erstatter "Hvem bør testes for SARS-CoV-2?"

11.03.20: Lagt til "Unilabs Laboratoriemedisin"  i listen over testende laboratorier. Endringer i rutine for forsendelse av prøver. Fjernet siste punkt om «Analyserte prøver…». Denne informasjonen ligger i dokumentet Informasjon til mikrobiologiske laboratorier.

10.03.20: Tatt bort avsnittet "Ansatte i helsetjenesten med pasientkontakt som har vært på reise utenom Norden og som utvikler hoste, kortpustethet, feber innen 14 dager etter hjemkomst defineres som mistenkte tilfelle, og bør testes for covid-19.". Endret siste avsnitt under "Hvem bør testes for SARS-CoV-2?". Lagt til nytt avsnitt: "Hvorfor anbefales ikke testing av personer uten symptomer?". Utvidet indikasjon for testing med en anbefaling om å inkludere test for SARS-CoV-2 i den generelle luftveisdiagnostikken.

Informasjon til mikrobiologiske laboratorier er tatt ut i egen artikkel. Fjernet denne setningen som legges over i artikkelen "informasjon til mikrobiologiske laboratorier: "Sett i lys i den seneste utviklingen av utbruddet i Norge, anbefaler Folkehelseinstituttet at test for SARS-CoV-2 inkluderes i generell luftveisdiagnostikk". En presisering: "Indikasjon for testing gjelder nå også alle innlagte pasienter i helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, feber, tungpustethet (uavhengig av reiseanamnese)". 

08.03.20: Lagt til råd om at helsepersonell som har vært på reise i utlandet og som utvikler luftveissymptomer innen 14 dager etter hjemkomst bør testes for covid-19.

 

 

 

 

 

06.03.20: Endret råd om prøvetaking fra øvre luftveier til at det kun bør benyttes en prøvetakingspensel. I tillegg er listen over testende laboratorier utvidet. Listen over laboratorier som tester for SARS-CoV oppdatert med flere laboratorier.  

03.03.20: Endringene består primært i omstrukturering av dokumentet og bedre presisering av råd. I tillegg er listen over testende laboratorier utvidet.

28.02.20: Fjernet setningen om det som ikke gjelder. Lenken består til siden hvor oppdatert retningslinje finnes.

28.02.2020: Tydeliggjøring av retningslinjer - flere endringer gjennom artikkelen

25.02.2020: I tillegg til å teste personer som oppfyller kriteriene for et mistenkt tilfelle så anbefales det i tillegg å teste innlagte pasienter med alvorlig viruspneumoni med eller uten respirasjonssvikt hvor test for andre agens er negative, uavhengig av reiseanamnese.

Lagt til opplysning om at referanselaboratoriet vil starte med å teste fyrtårnprøver i influensaovervåkingssystemet som er negative for influensa for covid-19.

14.02.2020: Vi åpner opp for at laboratorier med verifisert analysemetode for påvisning av covid-19 etter samråd med referanselaboratoriet ikke lenger behøver å bekrefte sine negative analysesvar eksternt ved referanselaboratoriet ved FHI. Positive prøvesvar skal fortsatt bekreftes ved referanselaboratoriet.

Oppdatert informasjon om mottak og analyse av prøver ved FHI.