Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Testing for SARS-CoV-2 av ansatte og pasienter/brukere i helse- og omsorgstjenester»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Testing for SARS-CoV-2 av ansatte og pasienter/brukere i helse- og omsorgstjenester

Artikkel i nettpublikasjon

Testing for SARS-CoV-2 av ansatte og pasienter/brukere i helse- og omsorgstjenester

I dette kapittelet presenteres råd om SARS-CoV-2-testing av ansatte og pasienter/brukere av helse- og omsorgstjenester som defineres i ulike risikokategorier. Rådene må ses i sammenheng med råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

I dette kapittelet presenteres råd om SARS-CoV-2-testing av ansatte og pasienter/brukere av helse- og omsorgstjenester som defineres i ulike risikokategorier. Rådene må ses i sammenheng med råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr.


Innhold på denne siden

I tabellene nedenfor presenteres råd og anbefalinger for SARS-CoV-2-testing av ansatte og pasienter/brukere av helse- og omsorgstjenester som defineres i ulike risikokategorier. Testing for andre luftveisvirus er ikke omtalt.

Rådene må ses i sammenheng med råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Det anbefales ikke at pasienter med eller uten luftveissymptomer må ha negativ SARS-CoV-2-test for legetilsyn eller annen nødvendig helsehjelp. 

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten bør følge nøye med på utvikling av eventuelle symptomer på luftveisinfeksjon, både hos pasienter/beboere og seg selv.

Anbefalinger om testing for SARS-CoV-2 av ansatte i helse- og omsorgstjenesten

Tabell 1

Risikokategori

Anbefalinger testing

Kommentar

Ansatte med luftveissymptomer og sykdomsfølelse

Testes enten med selvtest, profesjonelt tatt antigen-hurtigtest eller PCR*.

Ved positivt prøvesvar hold deg hjemme i 4 dager fra symptomstart og til du har vært feberfri i 24 timer.

Ansatte med nyoppståtte, vage luftveissymptomer eller milde restsymptomer og god allmenntilstand, og som har testet negativt for covid-19, kan gå på jobb etter avklaring med arbeidsgiver. De bør da benytte personlig beskyttelsesutstyr som beskrevet her: Bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Ved forverring eller vedvarende symptomer bør ansatte testes på nytt hvis første test er negativ. 

Ansatte som er tilbake på jobb etter påvist covid-19

Ingen test.

I de første 3 mnd. etter påvist smitte testes det kun ved symptomer. 

For informasjon om bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte, se Bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Ansatte uten symptomer som har husstandsmedlem/ tilsvarende nære som er syk med luftveissymptomer eller med bekreftet covid-19

Etter lokal risikovurdering, vurdere å iverksette jevnlig testing av ansatte som jobber med pasienter som har særskilt høy risiko for alvorlig covid-19 (selvtest, profesjonelt tatt antigen-hurtigtest eller PCR). 

Alle bør ha spesielt fokus på utvikling av infeksjonssymptomer og skal teste seg ved symptomutvikling.

Ved positivt prøvesvar holdt deg hjemme i 4 dager fra prøvedato og til du har vært feberfri i 24 timer.

For informasjon om bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte, se Bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

*Ved behov for legetilsyn besluttes testmetode av lege.

Anbefalinger for SARS-CoV-2-test av pasienter/beboere i helse- og omsorgstjeneste

Tabell 2

Risikokategori

Anbefalinger testing

Kommentar

Pasienter/beboere med luftveissymtomer

Testes enten med profesjonelt tatt antigen-hurtigtest eller PCR*.

For informasjon om pasientplassering og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte, se Bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Pasienter/beboere uten symptomer som har husstandsmedlem/ tilsvarende nær som er syk med luftveissymptomer eller med bekreftet covid-19

 

Testing av pasienter er anbefalt, dersom de ikke legges på enerom. Testregime bestemmes etter lokal risikovurdering, profesjonelt tatt antigen-hurtigtest eller PCR.

Pasienter som har gjennomgått covid-19 siste 3 mnd. testes ved symptomutvikling.

Spesielt fokus på utvikling av infeksjonssymptomer og, testing ved symptomutvikling.

For informasjon om pasientplassering og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte, se Bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Dersom pasienten ikke er isolert, kan pasienten for eksempel testes daglig i 5 dager. 

*Hvilken testmetode som benyttes avhenger av helse- og omsorgstjenestens rutiner og tilgjengelighet.

 

Historikk

22.03.2022: Arkivert.

18.02.2022: Anbefaling om jevnlig testing for uvaksinerte/delvaksinerte er tatt bort.

14.02.2022: Justering etter endring av nasjonale anbefalinger.

12.02.2022: Oppdatering iht. endringer av nasjonale tiltak den 12.02.22, isoleringsplikt oppheves, «øvrige nærkontakter» fjernes.

02.02.2022: Oppdatering etter forskriftsendring 01.02.22 mtp. oppfølging av nærkontakter.

28.01.2022: Fjernet setning om at personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas karanteneplikt

26.01.2022: Oppdatert i henhold til forskriftsendring 26.01.22; smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kan erstattes med daglig testing.

18.01.2022: Endringer iht. forskriftsendringer 14.01.22, opphevet karanteneplikt for øvrige nærkontakter og testanbefalinger.

14.01.2022: Endringer iht. forskriftsendringer 14.01.22, opphevet karanteneplikt for øvrige nærkontakter og testanbefalinger.

08.01.2022: anbefaling om å teste ansatte/pasienter med oppfriskningsdose som øvrige nærkontakter. 

06.01.2022: Presisering av anbefalt testmetode innenfor de ulike kategoriene

22.12.2021: Endret type test som kan benyttes for testing ut av karantene jmf. forskriftsendring 21.12.21.

17.12.2021: Lagt til lenker til testing under utbrudd.

16.12.2021: Revidert i henhold til forskriftsendringer fra 14.12.21

11.12.2021: Oppdatert etter forskriftsendring, §6e. Nå mulighet for å gjøre unntak fra smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner som er definert som øvrige nærkontakter til bekreftet/mistenkt omikron.

09.12.2021: Endringer etter nye nasjonale tiltak.

05.12.2021: Justeringer i oppfølging av nærkontakter i tråd med dagens forskrift. Tatt ut at personer med covid-19 for < 3 mndr. siden ikke behøver testes.

01.12.2021: Oppdatert med siste endringer i covid-19 forskriften som trådte i kraft midnatt 30.11. Pålagt karantene for husstandsmedlemmer/tilsvarende nære uavhengig av vaksinasjonsstatus med mulighet for å teste seg ut etter ulike testregimer.

29.11.2021: Lagt inn lenke til beskrivelse av forskriftsfestede tiltak som gjelder i situasjoner der omikronvarianten påvises eller mistenkes.

25.11.2021: Lagt inn lenke til Helsedirektoratets sterke anbefaling om jevnlig testing og bruk av munnbind for ikke fullvaksinerte ansatte. I tillegg presisert at personer med gjennomgått covid-19 for mindre enn 3 måneder siden ikke behøver testes for SARS-CoV-2 som nærkontakter.

23.11.2021: Personer som har gjennomgått covid-19 for < 3 mndr. siden behøver ikke testes.