Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Råd om tilrettelegging av besøk på sykehus»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Råd om tilrettelegging av besøk på sykehus

Artikkel i nettpublikasjon

Spesialisthelsetjenesten – råd om tilrettelegging av besøk på sykehus

Sykehus skal tilrettelegge for besøk for pårørende/ledsagere som har testet positivt for covid-19 ved fødsel og alvorlig sykdom.

Sykehus skal tilrettelegge for besøk for pårørende/ledsagere som har testet positivt for covid-19 ved fødsel og alvorlig sykdom.


Innhold på denne siden

Ledelsens ansvar ved besøk i sykehus

Sikre at sykehuset har rutiner som tilrettelegger for at:

 • Pårørende/ledsager kan komme på besøk til innlagte pasienter i alle typer avdelinger.
 • Pasienter kan ha med pårørende/ledsager under polikliniske konsultasjoner/undersøkelser.

Avdelingens ansvar

 • Avdelinger skal legge til rette for besøk til pasienter innlagt i sykehus.
 • Avdelingen bør etablere rutiner for gjennomføring av besøk basert på lokale forhold.

Smittevernpersonell bør involveres i utarbeidelse av rutiner for hvordan besøk kan gjennomføres i ulike typer avdelinger.

Ved økt smitterisiko i samfunnet (lokalt, regionalt, nasjonalt), vil sykehusene innføre forsterkede smitteverntiltak.

Besøk i føde/barselavdelinger

 • Det skal tilrettelegges for tilstedeværelse av partner/nærmeste pårørende (definert av den fødende selv) før og under fødselen, og i barseltiden. Partner skal få være med på fødsel (regjeringen.no).
 • Det bør legges til rette for at partner/pårørende kan holde tilstrekkelig avstand til andre pasienter.
 • Avdelingene bør vurdere rutiner for forhåndsvurdering av partner/ledsager. Rutiner for dette bør utarbeides i samarbeid med smittevernpersonell lokalt.
 • Sykehuset bør tilrettelegge for at partner/pårørende kan delta på operasjonsstuen under keisersnitt. Partner/pårørende benytter personlig beskyttelsesutstyr i henhold til sykehusets rutiner.

Besøk i intensivavdelinger

Ved besøk i intensivavdelinger bør:

 • Antall pårørende/ledsagere begrenses.
 • Avdelingen vurdere muligheter for besøk i kohortisolat eller isolat avhengig av pasientens tilstand og lokale forhold.

Generelle smittevernråd til pårørende/ledsagere

Så lenge smittepresset er høyt er det anbefalt å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten. Dette gjelder pårørende/ledsagere og pasienter som skal inn til poliklinisk kontroll.

De generelle smittevernrådene nedenfor bør alltid følges.

I forkant av besøk

 • Besøk bør avklares med avdelingen.
 • De pårørende/ledsager må forberedes på gjeldende rutiner, og smittevernrådene følges.
 • Pårørende/ledsagere med nyoppståtte luftveissymptomer bør i utgangspunktet ikke komme på besøk i sykehus. Ved spesielle situasjoner som fødsel og alvorlig sykdom, skal sykehuset tilrettelegge for besøk. Pårørende/ledsager anbefales da å teste seg i forkant av besøket.  

Det henvises til Helsedirektoratets anbefalinger for vurdering av besøk

Under besøk 

Pårørende/ledsager følger sykehusets rutiner for besøk. Pårørende/ledsagere følger i tillegg disse anbefalingene:

 • Benytter munnbind under hele oppholdet i sykehuset, så lenge det ikke er til stort hinder for kommunikasjonen med den syke.
 • Utfører håndhygiene når man går inn i sykehuset, når man går inn i pasientens rom, og før man forlater, pasientens rom/sykehuset.
 • Går direkte til og fra avdelingen uten å oppholde seg i fellesarealer.
 • Holder 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter.
 • Dersom pasienter og pårørende/ledsager ikke kan holde avstand, eksempelvis i flersengsrom, bør avdelingen tilrettelegge for besøk i alternative rom som besøksrom e.l.
 • Pasienter kan ta imot gaver o.l. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler.
 • Pårørende/ledsager kan ha med mat, men skal ikke benytte avdelingskjøkken e.l.

Besøk til pasient med påvist covid-19

For pasienter med påvist covid-19 må besøk tilrettelegges ved at pårørende/ledsager får informasjon og opplæring i sykehusets smittevernrutiner. Helsepersonell må sikre at pårørende/ledsager får opplæring og veiledning i bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Dette omfatter hvordan utstyret tas på, samt kritiske punkter under bruk og avkledning.

Besøk av pårørende/ledsager med påvist covid-19

Sykehus skal nå legge til rette for besøk av pårørende/ledsager som har testet positiv for covid-19 ved alvorlig sykdom og ved fødsel.

Rutiner for hvordan besøk kan gjennomføres bør utarbeides i samarbeid med smittevernpersonell lokalt basert på lokale risikovurderinger og forhold.

Besøk må avtales med avdelingen hvor pasienten ligger og besøk må organiseres av avdelingen i forhold til mottak av pårørende/ledsager, slik at de får informasjon om bruk av personlig beskyttelsesutstyr og opplæring i bruk.

Ansatte benytter personlig beskyttelsesutstyr som beskrevet her: Tabell 1. Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved pasientkontakt.

Pårørende/ledsager benytter beskyttelsesutstyr iht. lokale rutiner, som minimum munnbind.

Pårørende skal gå direkte til den avdelingen hvor pasienten ligger og ikke oppholde seg i felles arealer.

Pårørende/ledsager skal ikke benytte offentlig transport, men må organisere privat transport til og fra sykehuset.

Pasienter som skal på permisjon til hjemmet eller lignende 

Behovet for permisjon vurderes av behandlende lege i samarbeid med pasient. Pasienten, pårørende/ledsagere må kunne ivareta de generelle smittevernrådene om håndhygiene, hostehygiene og ev. bruk av munnbind under permisjonen (inkl. transport til og fra). Dersom pasienten har risiko for alvorlig forløp av covid-19, bør pasienten, pårørende og ledsagere sette seg inn i følgende; Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende.

Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet

Ved økt smitterisiko i samfunnet følger spesialisthelsetjenesten forsterkede smitteverntiltak.

Dersom smittepresset er særlig høyt, bør besøkende vurdere å ta en covid-19-selvtest før de går på besøk til pasienten.

Ved utbrudd og uventet smitte i en avdeling, kan det være behov for midlertidig å begrense besøk inntil situasjonen er under kontroll. Tilrettelegging av besøk må da vurderes og antall begrenses til pasientens nærmeste definert av pasienten selv.

Historikk

12.02.2022: Oppdatert råd iht nasjonale råd fom 12.februar. Råd om besøk av covid-19 positive pårørende/ledsager.