Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Leverandører av medisinsk utstyr, eller personell med ansvar for medisinsk utstyr - arkivert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Leverandører av medisinsk utstyr, eller personell med ansvar for medisinsk utstyr - arkivert

Artikkel i nettpublikasjon

Leverandører av medisinsk utstyr, eller personell med ansvar for medisinsk utstyr under covid-19-pandemien - arkivert

Her finner du råd for leverandører av medisinsk utstyr, eller personell med ansvar for installasjon, reparasjon, vedlikehold av eller opplæring i bruk av medisinsk utstyr under covid-19-pandemien.

Her finner du råd for leverandører av medisinsk utstyr, eller personell med ansvar for installasjon, reparasjon, vedlikehold av eller opplæring i bruk av medisinsk utstyr under covid-19-pandemien.


Innhold på denne siden

Arbeid knyttet til medisinsk utstyr som skal bli utført av eksterne firma, er ofte forskriftsfestet og er viktig for å sikre drift og korrekt bruk av utstyret. Det er viktig å legge til rette for at slikt arbeid kan bli gjennomført på en måte som reduserer smitterisiko.

Alternative møteformer/undervisningsopplegg i form av digitale møter bør vurderes før fysisk oppmøte avtales.  

"Eksternt firma" kan i denne sammenheng omfatte produsent, leverandør, underleverandører eller andre med ansvar for medisinsk utstyr. 

"Virksomhetsleder" omfatter helseinstitusjonens ledelse eller den i virksomheten som er delegert ansvar for medisinsk utstyr. Rutiner for gjennomføring av besøk/service bør bli utarbeidet i samarbeid med smittevernpersonell eller de som er ansvarlig for smittevern lokalt.  

Rutiner ved fysisk oppmøte

Følgende rutiner bør bli fulgt ved fysisk oppmøte:

 • Besøk bør være avklart i forkant med den i helseinstitusjonen som har ansvaret for utstyret som skal omfattes av service. 
 • Ansvarlige for service i helseinstitusjonen har ansvaret for å sikre at eksternt firma blir tatt imot og får informasjon om gjeldende smittevernrutiner.  
 • Det bør kartlegges i forkant om eksternt personell har symptomer forenlig med covid-19 eller kan ha vært eksponert for SARS-CoV-2. 
 • Eksternt personell som er definert som nærkontakter, har akutte luftveissymptomer eller andre symptomer forenlig med covid-19, eller har vært i utlandet i løpet av de siste 10 dager, skal som hovedregel ikke besøke helseinstitusjoner eller legekontorer. Personer som har bekreftet covid-19 skal være isolert.    
 • I situasjoner hvor eksternt personell skal utføre arbeid som er helt nødvendig for drift av tjenestenkan unntak fra karanteneplikten måtte bli vurdert. Det er i hovedsak firmaet som skal utføre service som bør ha avklart forhold knyttet til innreise og unntak fra karanteneregler for sine ansatte, i samarbeid med ledelse ved den virksomheten der service skal bli utført. Vi henviser til Råd ved unntak fra karantene for ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner.  
 • Eksternt firma må sette seg inn i informasjon og regler om egnet oppholdssted (karantenehotellfor de som er omfattet av karanteneregler.  
 • Eksternt personell som får innvilget unntak fra karantene må følge gjeldende smittevernråd, og bruke medisinsk munnbind under hele besøket.  

Ledelsen i enheter som skal ha eksternt personell på besøk, har ansvar for å gi disse veiledning og informere om smittevernråd for den aktuelle arbeidsplassen, eventuelt nasjonale smittevernråd (hvis nødvendig på engelsk), og legge til rette for at smitteverntiltak blir etterlevd.  

 • Ledelsen i enheten må sørge for at eksternt personell har tilgang til anbefalt smittevernutstyr og opplæring i bruk. 
 • Ledelsen i enheten sikrer veiledning til eksternt personell rundt bruk av pauserom og andre fellesområder i helseinstitusjonen 
 • Eksternt personell bør bli registrert med besøkstidspunkt, navn og telefonnummer. 
 • Arbeid bør være organisert slik at eksternt personell har minst mulig kontakt med pasienter og ansatte i enheten.  
 • De som har bestilt service, møter eksternt personell ved inngangen og følger dem til og fra lokalisasjonen. 
 • Eksternt personell må ha gode rengjøringsrutiner for utstyret vedkommende bruker under besøket. Dersom det er behov for desinfeksjon av utstyr, må servicepersonell/leverandører følge lokale prosedyrer for dette. 
 • Ledelsen i enheten har ansvar for å informere om gjeldende lokale prosedyrer for rengjøring av utstyr for den aktuelle arbeidsplassen.  
 • Eksternt personell som får symptomer på sykdom under gjennomføring av oppdraget, skal gi beskjed til oppdragsgiver umiddelbart, forlate enheten, reise hjem på en smittevernforsvarlig måte og sørge for å bli testet for SARS-CoV-2 så snart som mulig.  
 • Dersom eksternt personell som har hatt oppdrag i en helseinstitusjon skulle teste positivt på covid-19 ved hjemkomst, må oppdragsgiver ved enheten få beskjed umiddelbart. 

Vi henviser for øvrig til råd under covid-19:

Historikk

25.09.2021: Arkivert.

12.03.2021: Under avsnittet "Rutiner ved fysisk oppmøte" er kulepunktet "Eksternt personell som er vaksinert, og virkningstiden er effektuert (mer enn 3 uker), vil kunne besøke helseinstitusjoner som normalt underlagt de ordinære samhandlingsavtalene." fjernet.