Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Helsestasjons- og skolehelsetjenesten - arkivert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten - arkivert

Artikkel i nettpublikasjon

Råd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten ved covid-19 (koronasykdom) - arkivert

Veiledning for smittevern i helsestasjons - og skolehelsetjenesten, inkludert ved vaksinasjon.

Veiledning for smittevern i helsestasjons - og skolehelsetjenesten, inkludert ved vaksinasjon.


Innhold på denne siden

Med bakgrunn i økende vaksinasjonsdekning i helsetjenesten og samfunnet og i henhold til Regjeringens plan for gradvis gjenåpning, anbefales det at helsestasjons- og skolehelsetjeneste planlegger for gradvis nedtrapping av covid-19-relaterte smitteverntiltak med mål å komme tilbake til normal drift. 

Helsetjenester som tilbys gravide, barselkvinner, barn og unge bør opprettholde normal drift, samtidig som grunnleggende smitteverntiltak overholdes. 

I denne artikkelen finnes smittevernråd mot covid-19 i helsestasjons - og skolehelsetjenesten. Rådene bygger på; 

Generelle råd

 • Syke personer skal holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg  
 • God hånd- og hostehygiene 
 • Kontaktreduserende tiltak 

Råd om oppmøte 

 • Smittestatus bør avklares før besøket/konsultasjonen. 
 • Barn, ungdom eller voksne som har symptomer forenlig med covid-19, er i isolasjon med covid-19 eller i karantene skal ikke komme på helsestasjon eller til skolehelsetjenesten. Barn og ungdom i testregime istedenfor karantene kan møte opp så lenge de ikke har symptomer.  
 • Barn som har gjennomgått luftveisinfeksjon, men fortsatt har noen restsymptomer, kan møte i helsetjenesten, les mer her: 
 • Barnet/ungdommen bør fortrinnsvis følges av kun en forelder såfremt det ikke er særlige behov som gjør at to må følge barnet. 
 • Søsken bør ikke tas med på konsultasjoner. Unntak er hvis foreldre ikke kan komme uten å ta med søsken, og de må være friske. 
 • Ansatte må holde seg hjemme ved symptomer forenlig med covid-19 (selv ved milde symptomer), og testes snarest mulig. 
 • Ansatte som er i karantene eller isolasjon skal ikke møte på jobb, se covid-19-forskriften 
 • Ansatte som utvikler symptomer forenlig med covid-19 mens de er på jobb skal ta på et munnbind, forlate arbeidsstedet og få testet seg.

Kontaktreduserende tiltak 

 • Tilrettelegge for at personer som oppholder seg i lokalene kan holde avstand til hverandre.
 • Unngå håndhilsning og begrens unødvendig fysisk kontakt. Pasientens/brukerens behov for omsorg må likevel ivaretas. 
 • I tjenester til gravide, barn og unge er relasjonsbygging og trygghet en sentral del av arbeidet og kan ikke ensidig erstattes av digitale tjenester. Digital kommunikasjon kan være vanskelig for noen grupper, og det bør derfor tilstrebes fysiske konsultasjoner. Dersom digitale løsninger må benyttes, må den digitale konsultasjonen tilrettelegges slik at tilgjengelighet, kvalitet og forsvarlighet, taushetsplikt og personvern ivaretas.

Bruk av beskyttelsesutstyr i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

 • Helsestasjonen/skolehelsetjenestens følger ordinære rutiner for bruk av personlig beskyttelsesutstyr: 
 • Helsestasjonen/skolehelsetjenesten bør ha tilgjengelig munnbind. Dersom et barn/elev/foresatt utvikler symptomer forenlig med covid-19 under konsultasjonen bør personen ta på seg munnbind og forlate helsestasjonen/skolehelsetjenesten.  
 • For skoler er råd om bruk av munnbind omtalt her;  

Renhold 

 • Helsestasjon/skolehelsetjenesten følger ordinære renholdsplaner, men bør ha økt fokus på renhold av felles berøringspunkter.  
 • Følg ordinære rutiner for håndtering av tekstiler og avfall   

Utsatte og sårbare grupper 

Utsatte gravide, barn og unge skal få nødvendig oppfølging. Tjenestene har ansvar for å kartlegge og vurdere hvem som har behov for tilbud dersom tjenesten må redusere åpningstider, gå over til digitale tjenester eller midlertidig stenge ned på grunn av smitteutbrudd. 

Gruppevirksomhet 

Helsemyndighetenes anbefalinger om antall bør legges til grunn for størrelse på grupper. Dersom de generelle rådene om avstand, hoste- og håndhygiene følges, kan pasienter delta i gruppebehandling, se:

Ved gruppevise konsultasjoner på helsestasjonen kan små barn som sitter på fanget til foresatt regnes som en enhet. 

Gjennomføring av vaksinasjon 

 • Barnevaksinasjonsprogrammet, inkludert skolevaksinasjon, skal gjennomføres. 
 • Vaksinasjon kan foregå enkeltvis eller gruppevis innenfor de kohortene/gruppene barna er plassert i undervisningen.  
 • Barn som ikke er på skolen, kan kalles inn enkeltvis eller i grupper og i henhold til anbefalt gruppestørrelse og krav om avstand som til enhver tid gjelder. 
 • Elever som har symptomer forenlig med covid-19, er mistenkt, sannsynlig eller har bekreftet covid-19, er i karantene eller er isolert skal ikke møte til vaksinasjon. 
 • Vaksinering av nærkontakter som er unntatt karantene (test istedenfor karantene) kan gis koronavaksine som planlagt. Symptomatiske nærkontakter skal ikke møte opp til vaksinasjon. Nærkontakter som gjennom testingen får påvist covid-19 skal ikke møte opp til vaksinasjon. Det er ikke nødvendig for asymptomatiske nærkontakter som er unntatt karantene må vente til første testsvar foreligger før de kan vaksineres. 
 • Innkalling må organiseres slik at avstand i lokalene under vaksinasjon ivaretas.  
 • På grunn av hyppig stilte spørsmål vil vi minne om følgende: 
  • Vaksinasjoner i barnevaksinasjonsprogrammet bør gjennomføres uten betydelige forsinkelser. Dette er spesielt viktig for vaksinasjoner frem til 15 md alder. Ved uunngåelige forskyvninger på grunn av situasjonen gjelder følgende: 
  • Eldre barn som av ulike årsaker ikke har fått sine anbefalte vaksiner i småbarnsalder bør prioriteres. 
  • Dersom MMR-vaksinasjon i 6. klassetrinn blir utsatt bør barn som mangler første dose MMR (etter 12 md alder) prioriteres. 
  • HPV-vaksine: Det er ikke etablert noe maksimumsintervall mellom dosene for HPV-vaksine. Selv om det går lenger tid enn anbefalt mellom dosene trenger man ikke starte på nytt. Så lenge minimumsintervallet er overholdt teller alle doser. Siste dose gis så snart man har mulighet. 
  • Utsettelse av vaksinasjon på 10. klassetrinn bør unngås fordi det kan være vanskelig å fange opp ungdommene etter at de har gått ut av grunnskolen. Det må være etablert systemer for innkalling ved utsettelse av vaksinasjon. Gjennomgått covid-19 er ingen kontraindikasjon så lenge personen er frisk uten feber og ved grei allmenntilstand. 

Hjemmebesøk 

Hjemmebesøk er en viktig del av relasjonsbygging og kartlegging av situasjonen for familien og barnet. Hjemmebesøk kan gjennomføres ved at de generelle smitteverntiltak overholdes.  Vaksinasjonsstatus for ansatte og foreldrene vil påvirke hvilke smitteverntiltak som må iverksettes. 

Helsepersonell bør kartlegge smittestatus i forkant av besøket. Ved besøk i hjemmet hvor det er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smitte bør det vurderes om hjemmebesøket kan utsettes. Dersom besøket likevel må gjennomføres bør ansatte benytte personlig beskyttelsesutstyr. Ved bekymring for barnet, bør barnet tilses på legekontor eller legevakt.  

 • Helsesykepleier/jordmor informere de som skal ha besøk hvordan hjemmebesøket vil bli gjennomført og hva familien selv må legge til rette for. 
 • Det bør tilrettelegges for avstand under besøket. Råd om avstand gjelder ikke mellom foreldre og barn. Ved nær fysisk kontakt ( ammeveiledning og undersøkelse av barnet) kan ansatte vurdere bruk av munnbind.  
 • Ha med hånddesinfeksjonsmiddel fremfor å benytte private håndhygienefasiliteter. Rengjøring av utstyr følger ordinære rutiner. 

Historikk

25.09.2021: Arkivert

09.09.2021: Generell språkvask, forkorting av tekst og oppdatert av lenke til andre artikler i koronaveilederen

08.09.2021: Oppdatering og endring av hele teksten.

01.12.2020: Oppdaterte råd i forhold til hjemmebesøk, bruk av munnbind, og kontaktreduserende tiltak. Strukturering av oppsett slik at generelle råd er delt inn i hovedgruppene: syke personer skal holde seg hjemme, hygiene og renhold, og kontaktreduserende tiltak.