Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Helsestasjons- og skolehelsetjenesten - arkivert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten - arkivert

Artikkel i nettpublikasjon

Råd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten ved covid-19 (koronasykdom) - arkivert

Veiledning for smittevern i helsestasjons - og skolehelsetjenesten, inkludert ved vaksinasjon.

Veiledning for smittevern i helsestasjons - og skolehelsetjenesten, inkludert ved vaksinasjon.


Innhold på denne siden

Med økende smitte i alle aldersgrupper og introduksjon av omikronvarianten har regjeringen innført nasjonale tiltak for å begrense omfanget av covid-19 smitte og for å redusere belastningen på helse- og omsorgstjenesten.

Helsetjenester som tilbys gravide, barselkvinner, barn og unge bør opprettholde normal drift, samtidig som gjeldende smitteverntiltak overholdes. Barnevaksinasjonsprogrammet og vanlige kontroller bør gjennomføres som normalt.

Smittevernråd mot covid-19 i helsestasjons - og skolehelsetjenesten bygger på:

Generelle råd

 • Syke personer skal holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg  
 • God hånd- og hostehygiene 
 • Kontaktreduserende tiltak 

Nasjonale råd

Avstand på minst en meter er gjeninnført, og det er anbefalt å bruke munnbind når avstand ikke kan opprettholdes. Les mer om Nasjonale råd og regler (Regjeringen).

Smittespredningen varierer geografisk og kommuner kan i tillegg ha innført lokal råd og forskrifter

Råd om oppmøte 

 • Syke personer skal holde seg hjemme og kontakte lege ved behov.
 • Barn, ungdom eller voksne som er i karantene eller isolasjon skal ikke komme på helsestasjon eller til skolehelsetjenesten. Barn og ungdom i testregime istedenfor karantene kan møte opp så lenge de ikke har symptomer. 
 • Barn som har gjennomgått luftveisinfeksjon, men fortsatt har noen restsymptomer, kan møte i helsetjenesten, les mer her: 
 • Brukere og ledsagere følger nasjonale og lokale råd og regler for bruk av munnbind.
 • Barnet/ungdommen bør fortrinnsvis følges av kun en forelder, såfremt det ikke er særlige behov som gjør at to må følge barnet.
 • Søsken bør ikke tas med på konsultasjoner. Unntak er hvis foreldre ikke kan komme uten å ta med søsken, og de må være friske. 

Ansatte:

 • Ansatte må holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer, og testes snarest mulig. 
 • Ansatte som er i karantene eller isolasjon skal ikke møte på jobb, med mindre de er omfattet av unntak fra karantene, se covid-19-forskriften.  
 • Ansatte som utvikler symptomer forenlig med covid-19 mens de er på jobb skal ta på et munnbind, forlate arbeidsstedet og få testet seg.

Kontaktreduserende tiltak 

 • Tilrettelegge for at personer som oppholder seg i lokalene kan holde avstand til hverandre.
 • Unngå håndhilsning og begrens unødvendig fysisk kontakt. Pasientens/brukerens behov for omsorg må likevel ivaretas. 
 • I tjenester til gravide, barn og unge er relasjonsbygging og trygghet en sentral del av arbeidet og kan ikke ensidig erstattes av digitale tjenester. Digital kommunikasjon kan være vanskelig for noen grupper, og det bør derfor tilstrebes fysiske konsultasjoner.

Bruk av beskyttelsesutstyr i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

 • Helsestasjonen/skolehelsetjenesten følger gjeldende rutiner for bruk av personlig beskyttelsesutstyr. I de fleste tilfeller vil dette innebære å følge basale smittevernrutiner.
  • Ved økt smitterisiko eller pågående utbrudd lokalt, bør det vurderes bruk av munnbind og øyebeskyttelse i nær kontakt med elever og ansatte.  Riktig bruk av beskyttelsesutstyr kan skjerme ansatte i skolehelsetjenesten mot karantene. Bruk av beskyttelsesutstyr og påvirkningen det eventuelt medfører i relasjonen med elevene, bør vurderes opp mot smitterisiko og behovet for tilgjengelig skolehelsetjeneste.
 • For skoler er råd om bruk av munnbind omtalt i veiledere om smittevern i barnehager og skoler (Utdanningsdirektoratet).

Renhold 

 • Helsestasjon/skolehelsetjenesten følger ordinære renholdsplaner, men bør ha økt fokus på renhold av felles berøringspunkter.
 • Følg ordinære rutiner for håndtering av tekstiler og avfall.

Gruppevirksomhet 

Helsemyndighetenes anbefalinger om antall bør legges til grunn for størrelse på grupper.

Ved gruppekonsultasjoner på helsestasjonen kan små barn som sitter på fanget til foresatt regnes som en enhet.

Ved økt smitterisiko bør det vurderes å redusere gruppestørrelse eller unngå gjennomføring av gruppekonsultasjoner.

Gjennomføring av vaksinasjon 

 • Barnevaksinasjonsprogrammet, inkludert skolevaksinasjon, skal gjennomføres. 
 • Vaksinasjon kan foregå enkeltvis eller gruppevis innenfor de kohortene/gruppene barna er plassert i undervisningen og kan gjennomføres i henhold til gjeldende nivå i trafikklysmodellen for den enkelte skole.  
 • Barn som ikke er på skolen, kan kalles inn enkeltvis eller i grupper og i henhold til anbefalt gruppestørrelse og krav om avstand som til enhver tid gjelder. 
 • Elever som har symptomer forenlig med covid-19, er mistenkt, sannsynlig eller har bekreftet covid-19, er i karantene eller er isolert skal ikke møte til vaksinasjon. 
 • Vaksinering av nærkontakter som er unntatt karantene (test istedenfor karantene) kan gis vaksine som planlagt. Symptomatiske nærkontakter skal ikke møte opp til vaksinasjon.
 • Innkalling må organiseres slik at avstand i lokalene under vaksinasjon ivaretas.  
 • På grunn av hyppig stilte spørsmål vil vi minne om følgende: 
  • Vaksinasjoner i barnevaksinasjonsprogrammet bør gjennomføres uten betydelige forsinkelser. Dette er spesielt viktig for vaksinasjoner frem til 15 md alder. Ved uunngåelige forskyvninger på grunn av situasjonen gjelder følgende: 
  • Eldre barn som av ulike årsaker ikke har fått sine anbefalte vaksiner i småbarnsalder bør prioriteres. 
  • Dersom MMR-vaksinasjon i 6. klassetrinn blir utsatt bør barn som mangler første dose MMR (etter 12 md alder) prioriteres. 
  • HPV-vaksine: Det er ikke etablert noe maksimumsintervall mellom dosene for HPV-vaksine. Selv om det går lenger tid enn anbefalt mellom dosene trenger man ikke starte på nytt. Så lenge minimumsintervallet er overholdt teller alle doser. Siste dose gis så snart man har mulighet. 
  • Utsettelse av vaksinasjon på 10. klassetrinn bør unngås fordi det kan være vanskelig å fange opp ungdommene etter at de har gått ut av grunnskolen. Det må være etablert systemer for innkalling ved utsettelse av vaksinasjon. 
  • Gjennomgått covid-19 er ingen kontraindikasjon mot vaksinasjon så lenge personen er frisk uten feber og ved grei allmenntilstand. 

Hjemmebesøk 

Hjemmebesøk er en viktig del av relasjonsbygging og kartlegging av situasjonen for familien og barnet. Hjemmebesøk kan gjennomføres ved at de generelle smitteverntiltak overholdes.

Helsepersonell bør kartlegge smittestatus i forkant av besøket. Ved besøk i hjemmet hvor det er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smitte bør det vurderes om hjemmebesøket kan utsettes. Dersom besøket likevel må gjennomføres bør ansatte benytte personlig beskyttelsesutstyr. Ved bekymring for barnet, bør barnet tilses på legekontor eller legevakt.  

 • Helsesykepleier/jordmor informerer de som skal ha besøk hvordan hjemmebesøket vil bli gjennomført og hva familien selv må legge til rette for. 
 • Det bør tilrettelegges for avstand under besøket.
 • Ved nær fysisk kontakt (ammeveiledning og undersøkelse av barnet) vurderes bruk av personlig beskyttelsesutstyr i henhold til gjeldende råd.  
 • Ha med hånddesinfeksjonsmiddel fremfor å benytte private håndhygienefasiliteter. Rengjøring av utstyr følger ordinære rutiner.

Historikk

12.02.2022: Arkivert

15.12.2021: Reaktivert og oppdatert råd i alle avsnitt.

25.09.2021: Arkivert

09.09.2021: Generell språkvask, forkorting av tekst og oppdatert av lenke til andre artikler i koronaveilederen

08.09.2021: Oppdatering og endring av hele teksten.

01.12.2020: Oppdaterte råd i forhold til hjemmebesøk, bruk av munnbind, og kontaktreduserende tiltak. Strukturering av oppsett slik at generelle råd er delt inn i hovedgruppene: syke personer skal holde seg hjemme, hygiene og renhold, og kontaktreduserende tiltak.