Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Desinfeksjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Desinfeksjon

Artikkel i nettpublikasjon

Råd om bruk av teknisk desinfeksjon i helsetjenesten

Bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler kan virke skadelig på mennesker og miljø og skal benyttes målrettet og kun når det er nødvendig. Bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler erstatter ikke rengjøring, men benyttes som et supplement.

Bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler kan virke skadelig på mennesker og miljø og skal benyttes målrettet og kun når det er nødvendig. Bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler erstatter ikke rengjøring, men benyttes som et supplement.


Innhold på denne siden

Regelverk

Alle desinfeksjonsmidler, uavhengig av sektor hvor desinfeksjonsmidlene skal benyttes,  må overholde kravene i biocidregelverket, som forvaltes av Miljødirektoratet.

Legemiddelverket har utarbeidet oversikt over godkjente desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie samt veiledning om desinfeksjon og valg av desinfeksjonsmidler.

Generelt om desinfeksjon

Desinfeksjon er en prosess som dreper eller eliminerer de de fleste sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Det skilles mellom generell desinfeksjon og flekkdesinfeksjon. Generell desinfeksjon benyttes hovedsakelig i helsetjenesten til sluttdesinfeksjon i rom hvor isolerte pasienter har ligget. Omfang av desinfeksjonen vil avhenge av isoleringsregime som har vært benyttet. Desinfeksjonen kan da omfatte gjenstander og alle flater i rommet.

Flekkdesinfeksjon derimot omfatter kun desinfeksjon av et avgrenset område, primært der hvor det har vært søl. Flekkdesinfeksjon kan benyttes til desinfeksjon av felles berøringspunkter som dørhåndtak, hendler, berøringsknapper o.l.

Desinfeksjon kan oppnås ved bruk av;

 • Fuktig varme (varmedesinfeksjon)
 • Kjemiske desinfeksjonsmidler

Desinfeksjon ved bruk av fuktig varme

Utstyret må eksponeres for vann med en tilstrekkelig høy temperatur over en definert tid, eksempelvis ved bruk av spyledekontaminator (bekkenspyler)/vaskedekontaminator (instrumentvaskemaskin) eller ved koking i 5-10 minutter. Vaskedekontaminatorer skal være testet i henhold til NS EN ISO 15883-1:2009/A1:2014

Bruk av kjemisk desinfeksjonsmidler

Ved bruk av alle typer kjemiske desinfeksjonsmidler må bruksanvisning fra leverandør for det enkelte produkt følges i forhold til;

 • Konsentrasjon
 • Virketid
 • Holdbarhet

Desinfeksjonsmidler vil ha redusert effekt på flater og kontaktpunkter forurenset med biologisk materiale (blod, kroppsvæsker, sekreter). Søl med biologisk materiale må derfor fjernes før desinfeksjonsmiddel påføres.

Områder som har vært påført kjemiske desinfeksjonsmidler må rengjøres etter angitt virketid. Dette gjelder ikke alkohol som fordamper i løpet av sekunder.

Før et kjemisk desinfeksjonsmiddel skal benyttes, må det kontrolleres om flater og utstyr som skal omfattes av desinfeksjonen tåler desinfeksjonsmiddelet.

Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fraråder bruk av rengjøringsmidler og kjemikalier som desinfeksjonsmidler i sprayform på grunn av helseskadelige effekter.

Desinfeksjonskluter til teknisk desinfeksjon

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering og regionalt kompetansesenter i smittevern i Helse Sør-Øst har utarbeidet liste over kluter tilsatt kjemiske desinfeksjonsmidler som er tilgjengelig i Norge;

Automatiske desinfeksjonsmetoder

Automatiske desinfeksjonsmetoder (hydrogenperoksidgass eller ultrafiolett lys (UVC) eller ozongass kan noen ganger være et alternativ til påføring av kjemiske desinfeksjonsmidler manuelt. Automatiske desinfeksjonsmetoder vil kunne redusere arbeidsbelastning og eksponering av kjemikalier for personalet.

Metodene benyttes primært til sluttdesinfeksjon etter isolering i helsetjenesten.

Samme prinsipper gjelder for bruk av automatiske desinfeksjonsmetoder som ved manuell desinfeksjon. Flater må være rengjort før og etter.

Det er en rekke helse-, miljø- og sikkerhetsaspekter som må ivaretas ved bruk av denne type teknologi.

Det må foreligge tydelige beskrivelser av ansvar og oppgaver for hvordan utstyret skal benyttes før, under og etter bruk. Personell må ha fått opplæring i hvordan utstyret skal benyttes.

Det kan ikke være personer i rommet mens desinfeksjonsprosessen pågår.

Leverandører av utstyret må kunne vise til dokumentert effekt i form av tester opp mot relevante standarder.

Desinfeksjonsmidler og SARS-CoV-2

En rekke desinfeksjonsmidler som er godkjent for bruk i Norge har også vist effekt mot sars-CoV-2, eksempelvis;

 • Alkoholer 70%
 • Klorprodukter (natriumhypokloritt, hypoklorsyre)
 • Pereddiksyre
 • Kaliummonopersulfat (Pentakalium-bis(peroksimonosulfat)-bis(sulfat))
 • Hydrogenperoksid

Alkohol 70 prosent til teknisk desinfeksjon kan benyttes til flekkdesinfeksjon

 • Benyttes ufortynnet.
 • Påføres området med en ren klut eller et tørkepapir, tilstrekkelig fuktig til at flaten er synlig fuktig.
 • La området lufttørke noen minutter.
 • Flaten trenger ikke rengjøres i etterkant.

Vær oppmerksom på at produkter ment til hånddesinfeksjon er ikke egnet til desinfeksjon av overflater. 

Historikk

25.03.2021: Nytt avsnitt under Regelverk og slettet gammel tekst og satt inn hyperlenker. Under avsnittet Bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler; Endret tekst i avsnittet som begynner med Arbeidstilsynet og lagt inn hyperlenker.

22.03.2021: Ny tittel på artikkelen, endringer i tekst, nye kulepunkter under bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler, ny tekst under automatiske desinfeksjonsmetoder, slettet avsnitt nederst i artikkel om bruk av klorin.

2.12.2020: ny artikkel