Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter - arkiv»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter - arkiv

Artikkel i nettpublikasjon

Råd for organiserte idretts- og fritidsaktiviteter - arkiv

Her finner du råd og veiledning om organiserte idretts- og fritidsaktiviteter, for eksempel musikkøvelser, kulturaktiviteter, speider, fritidsklubber, leksehjelp o.l. Rådene må tilpasses lokale forhold, og det er forening/arrangør som er ansvarlig for å tilrettelegge for at smittevernanbefalingene kan følges og for at aktiviteten kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte

Her finner du råd og veiledning om organiserte idretts- og fritidsaktiviteter, for eksempel musikkøvelser, kulturaktiviteter, speider, fritidsklubber, leksehjelp o.l. Rådene må tilpasses lokale forhold, og det er forening/arrangør som er ansvarlig for å tilrettelegge for at smittevernanbefalingene kan følges og for at aktiviteten kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte


Innhold på denne siden

Mange tiltak fjernes

Regjeringen har fjernet mange tiltak (regjeringen.no) Endringene gjelder fra klokken 23.00 tirsdag 1. februar. FHIs sider oppdateres fortløpende.

Tiltaksbyrde ved stengte fritidsaktiviteter og aktuelle forsterkede tiltak

I områder med forsterkede tiltak i skoler er tiltaksbyrden for barn og ungdom stor. Opprettholdelse av fritidstilbud for alle barn og unge er viktig for trivsel, fysisk aktivitet, sosialt samspill m.m. Et samlet kunnskapsgrunnlag viser at lavterskeltilbud spiller en særlig viktig rolle for barn og unge fra familier med ulike utfordringer.

Effekten av tiltak i skolene kan også bli redusert dersom fritidstilbud holdes stengt, fordi ungdom har et naturlig behov for å være sosiale og ofte finner alternative arenaer. Det er derfor viktig å tilstrebe å holde slike tilbud, spesielt lavterskeltilbud, åpne med smitteverntiltak på plass. Med lavterskeltilbud mener vi fritidstilbud som er gratis eller har lav kostnad, har åpne lokaler og tilbyr møteplasser utenom ordinær åpningstid for ordinære tjenester og tilbud til barn og unge. Eksempel er fritidsklubber, flerbrukshaller, arenaer for uteaktivitet, utstyrsboder mm.

Smitteverntiltak for organiserte fritidsaktiviteter

De grunnleggende smittevernrådene om å holde seg hjemme når man er syk, redusert kontakt mellom personer og god hånd- og hostehygiene gjelder også for aktivitetene omtalt i denne artikkelen. Se Smittevernråd for befolkningen.

I tillegg gjelder følgende råd ved gjennomføring av organiserte fritidsaktiviteter:

Barn og unge under 20 år:

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt.
 • Innendørs er anbefalt gruppestørrelse omtrent 20 personer eller tilsvarende klasse/kohort. Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig.
 • For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke innendørs turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.

Voksne:

 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand.
 • Utendørs kan voksne utøve aktivitet som normalt, med kontakt der det er nødvendig.

For alle aldergrupper gjelder følgende anbefalinger:

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.
 • Det anbefales å trene/øve i faste grupper.
 • Smitterisikoen innendørs ved trening med høy intensitet, sang og bruk av blåseinstrumenter kan være økt. Økt avstand mellom personer, for eksempel 2 meter, kan bidra til å redusere smitterisikoen ved disse aktivitetene.
 • Smitterisikoen kan være økt i rom med dårlig ventilasjon. Utfyllende informasjon om ventilasjon og lufting finnes i artikkelen Råd til arbeidsplasser og virksomheter.
 • Flere grupper kan trene/øver i samme lokaler dersom de holdes adskilt. Det er en fordel om gruppene er i hvert sitt rom. Hvis de til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene, kan de likevel være i samme rom. Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.

Foreningen/klubben/virksomheten bør: 

 • Gi informasjon til deltakere, foresatte og instruktører/frivillige om at syke personer, selv ved milde symptomer, og personer som er i karantene eller i isolasjon ikke kan delta. 
 • Vurdere om det er behov for informasjon på flere språk.
 • Registrere hvem som er til stede (både deltakere og ledere/instruktører) slik at smittesporing er mulig dersom det blir aktuelt.
 • Sørge for at lokalene er store nok til at deltakere kan holde 1 meters avstand til hverandre.
 • Dersom det er mulig å organisere bruken av garderober slik at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås, kan garderober holdes åpne. Dersom åpne garderober fører til trengsel bør garderobene holdes stengt for ordinær bruk, men likevel slik at toaletter og håndvask-fasiliteter er tilgjengelige dersom dette ikke finnes andre steder i lokalene.

Renhold og god hånd-/hostehygiene 

Forsterkede tiltak i områder med økt smittespredning

Fritidsaktiviteter bør ses i sammenheng med tiltaksnivået i skoler og barnehager. I områder med økt smittespredning og gult eller rødt tiltaksnivå i skolen, kan innføring av forsterkede smitteverntiltak for organiserte fritidsaktiviteter vurderes. Det bør alltid vurderes som alternativ til stenging. Aktuelle tiltak er:

 • Anbefaling om avstand mellom personer gjennom hele aktiviteten for ungdom.
 • Mindre grupper, for eksempel inntil 5 eller 10 per gruppe.
 • Flytte aktiviteten utendørs der det er mulig.

Arrangementer 

Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner, konserter, teaterforestillinger og liknende, men ikke ordinære treninger/øvelser. En treningskamp e.l. vil imidlertid kunne regnes som et arrangement, for eksempel hvis den samler tilskuere/mange foresatte.

For utfyllende smittevernråd og gjeldende retningslinjer for antall deltakere og krav til arrangør, se Arrangementer, samlinger og aktiviteter.

Historikk

02.02.2022: Artikkelen arkivert

24.01.2022: Endret tekst i url.

24.01.2022: Mindre justering av teksten

14.01.2022: Oppdatert iht nye nasjonale tiltak f.o.m. 14.01.22.

22.12.2021: Lagt inn presisering om hvilke råd som gjelder for organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen.

16.12.2021: Oppdatert tittel

15.12.2021: Flyttet avsnittet om tiltaksbyrde ved stengte fritidsaktiviteter øverst i artikkelen og gjort mindre justeringer av teksten i dette avsnittet.

15.12.2021: Oppdatert iht nasjonale tiltak som trer i kraft 15.12.21.

08.12.2021: Artikkelen er reaktivert og innholdet er oppdatert i henhold til nasjonale tiltak som trer i kraft 09.12.

25.09.2021: Arkivert

03.09.2021: Generell oppdatering av artikkelen. Den viktigste endringen er et eget avsnitt om forsterkede tiltak. For øvrig forenklet litt.

02.08.2021: Oppdatert iht forskriftsendringer som trer i kraft f.o.m. 02.08.21

20.06.2021: Oppdatert i henhold til overgang til trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan.

15.06.2021: Oppdatert avsnitt om aktiviteter av lengre varighet slik at det omhandler leir/aktiviteter av lengre varighet for alle aldersgrupper.

27.05.2021: Oppdatert i henhold til anbefalinger for organisert aktivitet for trinn 2. Råd for organisert idrett, inkludert lenke til Smittevernveileder for idrett er flyttet til denne artikkelen.

18.05.2021: Oppdatert rådene for aktiviteter for barn og unge av lengre varighet, samt tilhørende risikovurderingsverktøy og sjekkliste for godt smittevern.

04.05.2021: Nytt avsnitt med spesifisering av fritidsaktivitet ved rødt tiltaksnivå i skolen.

30.04.2021: Presisert at kommunen/kommuneoverlegen kan vurdere føringer eller råd vedrørende aktiviteter med tanke på gruppestørrelse, ute/inne, differensiering ved en-til-en aktiviteter og andre aktiviteter.

16.04.2021: Oppdatert i henhold til Regjeringens anbefalinger fra 16. april.

23.02.2021: Endret overskriften «Aktiviteter/arrangementer for barn og unge av lengre varighet» til «Aktiviteter for barn og unge av lengre varighet». Den samme endringen er gjort i sjekkliste og risikovurderingstabell tilhørende dette avsnittet.

03.02.2021: Endret tittel til «Råd for organiserte fritidsaktiviteter. Presisert at rådene i artikkelen gjelder for ulike typer organiserte fritidsaktiviteter. Lagt inn et avsnitt om fritidsklubber, leksehjelp og andre åpne fritidstilbud. Gjort mindre språklige justeringer i teksten og av tekstboksen med informasjon om forsterkede nasjonale smitteverntiltak og tiltak i ring 1- og ring 2-kommuner.

25.01.2021: Lagt inn avsnitt om skjerpede tiltak i 25 kommuner på Østlandet som følge av utbruddet med engelsk koronavirusvariant. 

19.01.2021: Artikkelen er oppdatert i henhold til oppdaterte nasjonale anbefalinger fra regjeringen.

08.01.2021: Endring og presisering av at midlertidige anbefalinger og vedtak fra 4. januar 2021 gjelder til 19. januar. 

04.01.2021: Lagt inn avsnitt om forsterkede nasjonale tiltak i perioden 4.-17. januar 2021.

16.12.2020: Lenke til "Smittevernveileder - Norsk musikkråd" er oppdatert.