Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport uke 39 og 40 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport uke 39 og 40 er publisert

Nyhet

Ukerapport uke 39 og 40 er publisert

En samlet vurdering av overvåkingsdata viser at smittespredningen har vært relativt stabil de seneste ukene.

En samlet vurdering av overvåkingsdata viser at smittespredningen har vært relativt stabil de seneste ukene.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Pandemien er i en rolig fase. Fra og med uke 23 publiserer Folkehelseinstituttet hver andre uke en samlet rapport for covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner.

Sammendrag for uke 39 og 40

Vurdering

 • En samlet vurdering av overvåkingsdata viser at smittespredningen har vært relativt stabil de seneste ukene.
 • Situasjonen er uforutsigbar. I flere europeiske land ses nå økende smittespredning og sykehusinnleggelser med covid-19. Dette kan være begynnelsen på en ny bølge som skyldes avtakende immunitet i befolkningen, nye undervarianter med større evne til å omgå immunitet og kaldere vær. Det er sannsynlig at covid-19-epidemien også i Norge vil vokse utover senhøsten og vinteren, men det er usikkert hvor stor denne bølgen vil bli. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær.
 • Kommunene tilbyr nå oppfriskningsdose (fjerde dose) til sykehjemsbeboere, alle som er 65 år eller eldre samt risikogrupper i alderen 18-64 år. For øvrig kan samfunnet, herunder barnehager, skoler, høgskoler og universiteter, fortsette med normal hverdag uten egne smitteverntiltak mot covid-19.
 • SARS-CoV-2 interessevarianter og varianter under spesiell overvåking er i økende forekomst både i Norge og ellers i Europa.
 • Til tross for at det er influensavirus i omløp, så er det foreløpig ingen tegn til at vinterens influensaepidemi har begynt.
 • Det er noe usikkerhet rundt hvordan høstferien påvirker data i de ulike overvåkingssystemene

Alvorlig sykdom av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Sykehusinnleggelser covid-19: Antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak har vært relativt stabilt de siste ukene. Det er foreløpig rapportert om 89 nye pasienter i uke 40 og 102 i uke 39, etter 96 i uke 38. Tall for siste uke forventes oppjustert
 • Sykehusinnleggelser influensa: Det er registrert 8 nye innleggelser med influensa i uke 40, etter 10 i uke 39 og 6 i uke 38
 • Sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon: Antall innleggelser med luftveisinfeksjoner har vært relativt stabilt de siste ukene. I uke 39 er det foreløpig registrert 983 innleggelser, etter 1 126 og 1 143 i hhv. uke 38 og 37. Tallene spesielt for den siste uken forventes oppjustert.
 • Intensivinnleggelser covid-19: Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling har vært relativt stabilt siden uke 33. Det er foreløpig rapportert om 6 nye pasienter innlagt i uke 40, etter 7 ukentlig i de to foregående ukene. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.
 • Dødsfall covid-19: Antallet ukentlige dødsfall har ligget relativt stabilt siste fire uker, men med mulighet for at det vil oppjusteres noe siste uken. Det er foreløpig registret 27 covid-19 relaterte dødsfall i uke 40 og 22 i uke 39.
 • Overdødelighet: Totaldødeligheten for de siste ukene i Norge ser foreløpig ut til å ligge på et normalt nivå. Det er i 2022 foreløpig beregnet flere dødsfall enn forventet i uke 25, 28 og 29 i befolkningen i Norge som helhet. I aldersgruppen 65 år og eldre er det foreløpig beregnet flere dødsfall enn forventet i uke 25, 27, 28 og 29.

Utbredelse av covid-19, influensa og annen luftveisinfeksjon

 • Luftveissymptomer i befolkningen: Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at andelen deltakere som oppgir å ha forkjølelsessymptomer, som har testet seg og som oppgir positivt prøveresultat for koronavirus har steget siden uke 37, men har gått noe ned fra uke 39 til 40.
 • Overvåking i avløpsvann: Resultater fra analyser av SARS-CoV-2 i avløpsvann i utvalgte bykommuner og Gardermoen-området, totalt ca 30 % av befolkningen i Norge, indikerer en svakt nedadgående trend frem til uke 39, med tendens til oppgang de siste tre uker.   
 • Legesøkingsadferd/konsultasjoner: Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 har vært nedadgående siden uke 29, med en gradvis utflating fra uke 33.
 • Utbrudd i helseinstitusjoner:Antallet varslede utbrudd har vært relativt stabilt over tid var 8 i uke 40, 4 i uke 39 og 7 i uke 38).
 • Testing for SARS-CoV-2: Antall personer testet med PCR/antigentest ved teststasjon eller legekontor har ligget nokså stabilt siden uke 32. 
 • Meldte tilfeller av covid-19: Siste uker har antall meldte tilfeller til MSIS vært stabilt
 • Influensa: Influensaforekomsten er stabilt svært lav. Etter en topp med influensa A(H3N2) i uke 14 med en positivandel blant testede på rundt 21 % nasjonalt, har andelen influensaviruspositive ligget under 1,5 % siden uke 24.
 • Andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2: Nivået av andre påviste luftveisagens har vært stabilt de siste ukene, med andelen positive analyser på 4 % siden uke 35. Forekomsten av rhinovirus ligger på et høyt nivå, men er på vei nedover, med andel positive prøver på 21 % i uke 40, etter 23 % både i uke 39 og 38.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 9. oktober er 64 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 48 % blant personer 65-74 år vaksinert med 4. dose.

Virologisk overvåking

 • SARS-CoV-2 omikronvarianten BA.5 har dominert i Norge siden uke 23, men det sees en stabil framvekst av undervarianter med bedre evne til å omgå immunitet. Disse variantene er i fremvekst også i andre land som nå ser en økning i smittetilfeller.  

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at smittetrenden er synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 11. august på 0,94 (0,92 – 0,96).