Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport uke 25 og uke 26 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport uke 25 og uke 26 er publisert

Nyhet

Ukerapport uke 25 og uke 26 er publisert

Overvåkingen indikerer at sommerbølgen kan være nær toppen. Vi venter at sommerbølgen snur i løpet av juli. Det er usikkert om de ukentlige innleggelsestallene blir like store som under vinterbølgen.

Overvåkingen indikerer at sommerbølgen kan være nær toppen. Vi venter at sommerbølgen snur i løpet av juli. Det er usikkert om de ukentlige innleggelsestallene blir like store som under vinterbølgen.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Fra og med uke 23 publiserer Folkehelseinstituttet hver andre uke en samlet rapport for covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner. Rapporten er mindre omfattende enn tidligere og består nå av utvalgte tabeller og figurer over de viktigste indikatorene for å følge epidemien i Norge.

Folkehelseinstituttet har valgt å ta ned detaljeringsgraden i ukerapporten, men følger situasjonen nøye.

Se ukerapporten for uke 25 og 26, og tidligere ukerapporter på siden: Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Sammendrag og vurdering for uke 25 og 26

 • Sommerbølgen av epidemien drives av BA.5-varianten. Denne varianten spres lettere, samtidig som befolkningen har redusert immunitet fordi det for mange er en stund siden vaksinasjon eller gjennomgått infeksjon.
 • Befolkningens endrete atferd i ferien og biologiske sesongeffekter kan hemme virusets spredning. Immuniteten vil beskytte de fleste mot alvorlig forløp.
 • Antallet innleggelser for covid-19 har økt i flere uker mens antallet overføringer til intensivavdeling har vært stabilt. Foreløpige analyser tyder på at innlagte med BA.5-infeksjon har omtrent samme liggetid og samme risiko for å trenge intensivbehandling som BA.2-smittede hadde.
 • Overvåkingen indikerer at sommerbølgen kan være nær toppen. Vi venter at sommerbølgen snur i løpet av juli. Det er usikkert om de ukentlige innleggelsestallene blir like store som under vinterbølgen.
 • Situasjonen er fortsatt uforutsigbar, og nye varianter kan endre situasjonsbildet. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær.
 • Kommunene må tilby en oppfriskningsdose (fjerde dose) til sykehjemsbeboere og alle som er 75 år eller eldre og forberede seg på å vaksinere flere grupper i september. Ellers kan samfunnet fortsette med normal hverdag uten egne smitteverntiltak mot covid-19 gjennom sommeren.

 

Alvorlig sykdom av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Sykehusinnleggelser covid-19: Det har vært en økning i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak de siste 5-6 ukene. Det er så langt rapportert om 335 nye pasienter i uke 26 etter 304 i uke 25, og 214 i uke 24. Medianalderen for de sykehusinnlagte har de siste ukene vært økende, og har de siste fire ukene vært 76 år. Tall for siste uke forventes oppjustert.
 • Sykehusinnleggelser influensa: Fremdeles en nedadgående trend. Antall nye innleggelser har vært under fem siste to uker.
 • Intensivinnleggelser covid-19: Det er foreløpig rapportert om ni nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 26, etter 13 i uke 25 og 14 i uke 24. Trenden har vært relativt stabil de siste ukene. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.
 • Dødsfall covid-19: Trenden i meldte covid-19 assosierte dødsfall har økt de siste 2 ukene. Det er foreløpig registrert 63 dødsfall i uke 26 etter 61 i uke 25. Tallene for de siste ukene, spesielt den siste uken, forventes oppjustert. I uke 26 døde 57 % på annen helseinstitusjon enn sykehus, primært sykehjem.

Utbredelse av covid-19, influensa og annen luftveisinfeksjon

 • Luftveissymptomer i befolkningen: Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer antyder at det etter flere uker med økning nå er en utflating i trenden i andelen deltakere som oppgir å ha forkjølelsessymptomer, har testet seg og oppgir positivt prøveresultat for koronavirus.
 • Overvåking i avløpsvann: Foreløpige resultater fra analyser av SARS-CoV-2 i avløpsvann i utvalgte bykommuner og Gardermoen-området, totalt ca 30% av befolkningen i Norge, indikerer en utflatning av den økende trenden fra de foregående uker.
 • Legesøkingsadferd/konsultasjoner: Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 har vært økende siden uke 23. Trenden fortsetter i uke 26. Andelen konsultasjoner for andre luftveisagens har vært relativt stabil siste uker.
 • Utbrudd i helsetjenesten: I uke 26 var det en klar økning i antall varslede covid-19-utbrudd i helsetjenesten. Det ble varslet om 39 utbrudd i helsetjenesten i uke 26 mot 22 i uke 25, og 21 i uke 24.
 • Testing covid-19: Antall personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten gikk ned siste uke. Det testes flest i forhold til befolkningstallet blant personer 80 år og eldre.
 • Meldte tilfeller covid-19: Det var en nedgang i antall meldte tilfeller til MSIS i uke 26, etter en stigning de to foregående ukene.  
 • Influensa: Influensatrenden er stabilt svært lav. Etter en topp med influensa A(H3N2) i uke 14 med en positivandel på rundt 21 % nasjonalt ligger andelen på 0,4 % i uke 26.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 3. juli 2022 er 73 % av hele befolkningen, 88 % (16 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine.
 • Det er 54 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose (3.dose). Andelen er 90 % for alle 65 år og eldre, og 67 % for aldersgruppen 18 år og eldre.
 • Blant personer 75 år og eldre er 6 % vaksinert med 4.dose.

Virologisk overvåking

 • Omikronvarianten BA.5 er nå dominerende i Norge. Fra uke 19 til uke 23 var det sett en dobling i prevalens av den nye varianten og i uke 23/24 overtok BA.5 dominansen omikron BA.2 har hatt i Norge siden februar. BA.5 ventes nå å utgjøre rundt 80 % av smittetilfellene, men det er noen regionale forskjeller. Andre varianter som i enda større grad enn BA.5 unngår eksisterende immunitet er i sirkulasjon i verden og det er uvisst hvor lenge dominansen med BA.5 i Norge vil vare.