Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport for uke 33 og 34 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport for uke 33 og 34 er publisert

Nyhet

Ukerapport for uke 33 og 34 er publisert

Smittespredningen for covid-19 har vært nedadgående over tid og en samlet vurdering av overvåkingen viser fortsatt en svakt synkende trend. Enkelte signaler fra overvåkingen kan indikere en begynnende utflating.

Smittespredningen for covid-19 har vært nedadgående over tid og en samlet vurdering av overvåkingen viser fortsatt en svakt synkende trend. Enkelte signaler fra overvåkingen kan indikere en begynnende utflating.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Pandemien er i en rolig fase. Fra og med uke 23 publiserer Folkehelseinstituttet hver andre uke en samlet rapport for covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner.

Sammendrag uke 33 og 34

Vurdering

 • Smittespredningen for covid-19 har vært nedadgående over tid og en samlet vurdering av overvåkingen viser fortsatt en svakt synkende trend. Enkelte signaler fra overvåkingen kan indikere en begynnende utflating.
 • Siste to uker har det vært en betydelig økning av enkelte andre forkjølelsesvirus.
 • Situasjonen er uforutsigbar, det er mulig at covid-19 epidemien vil vokse igjen nå som befolkningen har kommet tilbake til hverdagen etter sommeren. Utover høsten kan eventuelle nye varianter med økt spredningsevne gi nye bølger. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær.
 • Kommunene tilbyr oppfriskningsdose (fjerde dose) til sykehjemsbeboere og alle som er 65 år eller eldre. Flere grupper kan snart bli aktuelle. For øvrig kan samfunnet, herunder barnehager, skoler, høgskoler og universiteter, fortsette med normal hverdag uten egne smitteverntiltak mot covid-19.

Alvorlig sykdom av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Sykehusinnleggelser covid-19: Fra uke 26 til uke 34 har det vært en nedadgående trend i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak, med unntak av en mindre økning i uke 32. Det er foreløpig rapportert om 92 nye pasienter i uke 34, etter 123 i uke 33, og 209 i uke 32. Tall for siste uke forventes oppjustert.
 • Sykehusinnleggelser influensa:Det er registrert <5 nye innleggelser med influensa i uke 34, etter 7 i uke 33 og 16 i uke 32.
 • Sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon: Det er en avtagende trend i antall innleggelser med luftveisinfeksjoner. I uke 33 er det foreløpig registrert 934 innleggelser, etter 1 102 og 1 123 i hhv. uke 32 og 31.
 • Intensivinnleggelser covid-19: Det sees en nedadgående trend i antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling. Det er rapportert om 6 nye pasienter innlagt i uke 34, etter 9 i uke 33 og 15 i uke 32. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.
 • Dødsfall covid-19: Det er foreløpig registret 27 covid-19 relaterte dødsfall i uke 34 og 49 i uke 33. Antall ukentlige dødsfall har gått ned siden uke 28 (99 dødsfall).  Tallene for de siste ukene, spesielt den siste uken, forventes oppjustert.  
 • Overdødelighet: Det er i 2022 foreløpig beregnet flere dødsfall enn ventet i uke 11, 12, 25, 27, 28 og 29 i befolkningen i Norge som helhet. I aldersgruppen 65 år og eldre er det foreløpig beregnet flere dødsfall enn ventet i uke 11, 25, 27, 28 og 29.

Utbredelse av covid-19, influensa og annen luftveisinfeksjon

 • Luftveissymptomer i befolkningen: Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at det fra uke 32 har vært en svak økning i andelen deltakere som oppgir å ha forkjølelsessymptomer. Andelen som har testet seg og oppgir positivt prøveresultat for koronavirus, har de siste ukene vist tegn til utflating.
 • Overvåking i avløpsvann: Resultater fra analyser av SARS-CoV-2 i avløpsvann i utvalgte bykommuner og Gardermoen-området, totalt ca 30 % av befolkningen i Norge, indikerer en svakt synkende trend siste to uker.
 • Legesøkingsadferd/konsultasjoner: Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 har vært nedadgående fra uke 29. Andelen konsultasjoner for andre luftveisagens følger den samme trenden, men med en liten økning den siste uken.
 • Utbrudd i helseinstitusjoner: I uke 34 og 33 var antall varslede utbrudd omtrent på samme nivå som de to forutgående ukene.
 • Testing for SARS-CoV-2: Antall personer testet med PCR/antigentest ved teststasjon eller legekontor har gått ned siden uke 25.
 • Meldte tilfeller av covid-19: Det har vært en nedgang i antall meldte tilfeller til MSIS siden uke 25. Nedgangen har avtatt noe siste uker.
 • Influensa: Influensaforekomsten er stabilt svært lav. Etter en topp med influensa A(H3N2) i uke 14 med en positivandel blant testede på rundt 21 % nasjonalt, har andelen influensaviruspositive ligget under 1,5 % siden uke 24.
 • Andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2: Nivået av andre påviste luftveisagens har økt svakt. I uke 34 var andelen positive analyser på 3 %. Som på samme tidspunkt i fjor, har det vært en betydelig økning i andel prøver positive for rhinovirus de siste ukene. Andelen var på 23 % i uke 34, etter å ha vært på 17 % i uke 33 og 14 % i uke 32.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 28. august er 44% i aldersgruppen 75 år og eldre og 14% blant personer 65-74 år vaksinert med 4.dose.

Virologisk overvåking

 • Omikronvarianten BA.5 dominerer i Norge og utgjør over 92 % av tilfellene som er analysert. En undervariant av BA.2, BA.2.75, som har fått stor utbredelse i India, er kun påvist med ett tilfelle så langt i Norge. I Norge og flere andre Europeiske land sees en svak økning i BA.5 virus med immuneescapemutasjonen R356T. Virus med denne mutasjonen i spikeproteinet følges tett framover.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at smittetrenden er synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 11. juli på 0,8 (0,7 – 0,9).