Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 uke 20 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 uke 20 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 uke 20 er publisert

Det var en mindre økning i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 19, etter ni uker med nedgang.

Det var en mindre økning i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 19, etter ni uker med nedgang.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen og overvåkning av vaksinasjon mot covid-19 i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken. 

Fra og med uke 21 vil ukerapportene publiseres annenhver uke. 

Sammendrag uke 20

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det var en mindre økning i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 19, etter ni uker med nedgang. I uke 20 er det foreløpig meldt om nedgang sammenlignet med forrige uke, men antallet forventes oppjustert. Det er så langt rapportert om 66 nye pasienter i uke 20 etter 82 i uke 19, og 74 i uke 18.
 • I uke 20 var antall nye pasienter innlagt per 100 000 personer høyest i aldersgruppene 75 år og eldre. Insidensen var relativt stabil eller nedgående i alle aldersgrupper.
 • Det er foreløpig rapportert om 6 nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 20, etter 4 i uke 19 og 9 i uke 18. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.
 • Det er totalt 3 141 dødsfall fram til 22. mai 2022. Trenden i meldte dødsfall har vært nedgående siden uke 12 med enkelte svingninger. Det er foreløpig registrert 35 dødsfall i uke 20 etter 20 i uke 19. Tallene for de siste ukene, spesielt den siste uken, forventes oppjustert. I uke 20 var medianalder 86 år (nedre-øvre kvartil: 76-89 år), og 57 % døde på annen helseinstitusjon enn sykehus, primært sykehjem.
 • Det er i 2022 foreløpig beregnet en litt høyere totaldødelighet i Norge enn ventet i uke 8, 11, 12 og 14 i hele befolkningen og i uke 8, 9, 11, 12 og 14 for aldersgruppen 65 år og eldre.

Meldte covid-19 tilfeller, testaktivitet og forkjølelsessymptomer i befolkningen

 • Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at det de siste ukene har vært en avflatning og mulig økning i andel som oppgir å ha hatt symptomer, har testet seg for covid-19 og oppgir positivt prøveresultat.
 • Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 var økende fram til uke 8 og har vært nedadgående etter dette. Det har vært en nedgang i antall meldte tilfeller til MSIS siden uke 8.
 • Antall personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten har vært synkende siden uke 3. Det testes flest i forhold til befolkningstallet blant personer 80 år og eldre.
 • Antall varslede utbrudd i helsetjenesten har vært avtagende siden uke 9 (69 varsler) med unntak i enkelte uker. I uke 20 ble det varslet om 3 utbrudd i helsetjenesten mot 11 i uke 19.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 22. mai 2022 er 73 % av hele befolkningen, 88 % (16 år og eldre) og 89 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 84 % av 16-17 åringer og 55 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 44 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.
 • Det er 54 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose (3.dose). Andelen er 90 % for alle 65 år og eldre, 82 % for dem over 45 år og 67 % for aldersgruppen 18 år og eldre. Blant risikogruppene er det er 82 % av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp som har fått oppfriskningsdose (3.dose), og 74 % av dem med moderat risiko. Blant personer 80 år og eldre er 3 % vaksinert med 4.dose.
 •  

Virologisk overvåking

 • Som forventet er det påvist noen flere tilfeller av omikron BA.5-virus i Norge seneste tid, men det er for tidlig å si noe om disse er i økning. BA.5 er for nylig vurdert som en bekymringsvariant av ECDC. Virus-nøytralisasjonsresultater fra FHI indikerer at tidligere vaksinasjon og smitte med omikron BA.2 trolig gir noe bedre beskyttelse enn tidligere smitte med omikron BA.1. Også andre varianter på interesselisten påvises sporadisk i Norge nå.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at smittetrenden har vært synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 18. april på 0,7 (0,3 – 1,0). De siste ukene er det tegn på at trenden har flatet ut.

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Influensatrenden er klart avtagende. Etter en topp med influensa A(H3N2) i uke 14 med en positivandel på rundt 17 % nasjonalt er andelen falt til 8,3 % i uke 20.  I sentinel-overvåkingen av luftveisvirus er trenden den samme og det ble påvist 5 influensatilfeller av 62 undersøkte prøver sist uke.

 • Det har vært en svak økning i nivået av andre påviste luftveisagens de siste 3 ukene. I uke 20 var andelen positive analyser på 4 %. Det er fremdeles hovedsakelig rhinovirus og metapneumovirus som påvises. Det var en ytterligere økning i forekomst av rhinovirus fra
  17% i uke 19 til 20% i uke 20. Andelen positive analyser for metapneumovirus har vært på 8% de siste 3 ukene.

 • Det er foreløpig registrert 984 nye innleggelser i uke 19 etter 1 171 nye innleggelser i uke 18 og 1 150 nye innleggelser i uke 17. I uke 19 var den prosentvise fordelingen blant nyinnlagte med de ulike undergruppene luftveisinfeksjoner som følger: nedre luftveisinfeksjoner 60 %, covid-19 17 %, influensa 12 %, øvre luftveisinfeksjoner 10 % og RSV <1 %.

Vurdering

 • En samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser at trenden for covid-19-epidemien sannsynlig har flatet ut siste uker etter nedadgående trend siden uke 8. Estimatene er noe usikre.
 • Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Det er fortsatt viktig at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdose. Kommunene må ha et tilbud for dette.
 • Nedgangen i innleggelser av pasienter på grunn av covid-19 har flatet ut siste uker, og det er usikkerhet knyttet til framskrivningene. Trenden i innleggelser for influensa er sannsynlig synkende.
 • Overvåkingsdata kan indikere at epidemien ikke lenger minker. Dette understreker behovet for fortsatt overvåking, beredskap og planer for å møte eventuelle endringer i situasjonen. Det er fortsatt en risiko for nye bølger av covid-19 med omikronliknende varianter eller med helt nye, mer virulente varianter som kanskje også unndrar seg dagens vaksiner. Folkehelseinstituttet følger situasjonen og vil informere kommunene ved forverring av epidemien. Kommunene og helseinstitusjonene må være forberedt på håndtering av utbrudd, herunder varsling til FHI.