Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 uke 18 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 uke 18 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 uke 18 er publisert

Det har vært en vedvarende nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak de siste ni uker. Så langt er det rapportert om 62 nye pasienter i uke 18 etter 79 i uke 17.

Det har vært en vedvarende nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak de siste ni uker. Så langt er det rapportert om 62 nye pasienter i uke 18 etter 79 i uke 17.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen og overvåkning av vaksinasjon mot covid-19 i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken. 

Sammendrag uke 18

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det har vært en vedvarende nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak de siste ni uker. Så langt er det rapportert om 62 nye pasienter i uke 18 etter 79 i uke 17. Antall nye pasienter innlagt i sykehus sist uke forventes å bli oppjustert.
 • I uke 18 var antall nye pasienter innlagt per 100 000 personer høyest i aldersgruppene 75 år og eldre. Insidensen var relativt stabil eller nedgående i alle aldersgrupper.
 • Det er foreløpig rapportert om fem nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 18, etter ni i uke 17. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.
 • Det er totalt 3 061 dødsfall fram til 8. mai 2022. Det er foreløpig registrert 37 dødsfall i uke 18 etter 70 i uke 17. Tallene for de siste ukene, spesielt den siste uken, forventes oppjustert. I uke 18 var medianalder 84 år (nedre-øvre kvartil: 77-92 år), og 59 % døde på annen helseinstitusjon enn sykehus, primært sykehjem.
 • Det er i 2022 foreløpig beregnet flere dødsfall enn forventet i uke 8, 11, 12 og 14 i befolkningen i Norge som helhet og i aldersgruppen 65 år og eldre.

Meldte covid-19 tilfeller, testaktivitet og forkjølelsessymptomer i befolkningen

 • Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at det etter uke 8 har vært en ukentlig nedgang i andelen deltakere som rapporterer forkjølelsessymptomer og andelen som oppgir å ha testet seg. Andelen som oppgir positivt prøveresultat har også vært synkende siden uke 8, men viser i uke 18 en liten økning.
 • Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 var økende fram til uke 8 og har vært nedadgående etter dette.
 • Det har vært en nedgang i antall meldte tilfeller til MSIS siden uke 8.
 • Antall personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten har vært synkende siden uke 3. Det testes flest i forhold til befolkningstallet blant personer 80 år og eldre.
 • Antall varslede utbrudd i helsetjenesten har vært avtagende siden uke 9 (69 varsler). I uke 18 ble det varslet om 3 utbrudd i helsetjenesten.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 8. mai 2022 er 73 % av hele befolkningen, 88 % (16 år og eldre) og 89 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 84 % av 16-17 åringer og 55 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 44 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.
 • Det er 53 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose (3.dose). Andelen er 90 % for alle 65 år og eldre, 82 % for dem over 45 år og 66 % for aldersgruppen 18 år og eldre. Blant risikogruppene er det er 82 % av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp som har fått oppfriskningsdose (3.dose), og 74 % av dem med moderat risiko. Blant personer 80 år og eldre er 2 % vaksinert med 4.dose.

Virologisk overvåking

 • Omikron BA.2 overtok for omikron BA.1 i uke 6 nasjonalt og utgjør nå 100 % av alle helgenomsekvenserte prøver siste to uker. Enkelte interessevarianter og varianter på monitoreringslisten er påvist sporadisk i Norge siste tid, blant annet ett tilfelle av BA.5.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at smittetrenden er synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 4. april på 0,8 (0,5 – 1,0).

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Influensatrenden er klart avtagende. Etter en topp med influensa A(H3N2) i uke 14 med en positivandel på rundt 17 % nasjonalt er andelen falt til 10,9 % i uke 18.  
  I sentinel-overvåkingen av luftveisvirus ble det påvist 10 influensatilfeller av 51 undersøkte prøver sist uke, også her er trenden avtagende.

 • Nivået av andre påviste luftveisagens enn SARS-CoV-2 var relativt stabilt mellom uke 11 og 17. I uke 18 økte andelen positive analyser til 3 %. Det er fremdeles hovedsakelig rhinovirus og metapneumovirus som påvises. Det var en økning i forekomst av rhinovirus fra 7-9 % til 14 % i uke 18. Andelen positive analyser for metapneumovirus var på 8 % i uke 18 etter å ha vært på 7 % i uke 15-17.

 • Etter en nedgang fra 1 559 nye innleggelser for luftveisinfeksjon i uke 15 til 1 408 nye innleggelser i uke 16 er det foreløpig registrert 1 014 nye innleggelser i uke 17. I uke 17 var den prosentvise fordelingen blant nyinnlagte med de ulike undergruppene luftveisinfeksjoner som følger: nedre luftveisinfeksjoner 57 %, influensa 17 %, covid-19 17 %, øvre luftveisinfeksjoner 9 % og RSV <1 %.

Vurdering

 • En samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser fortsatt en synkende trend for covid-19-epidemien, men sannsynlig ikke like raskt som i mars og april.
 • Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Omikronvarianten har også lavere iboende virulens. Risikoen for alvorlig sykdom er derfor svært lav for de fleste smittede. Alvorlig covid-19 rammer særlig uvaksinerte personer og vaksinerte personer med høy alder eller underliggende sykdommer. Det er fortsatt viktig at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdose. Kommunene må ha et tilbud for dette.
 • Epidemien passerte toppen i uke 8, og det forventes en fortsatt nedgang i innleggelser av pasienter på grunn av covid-19 i ukene framover. Trenden i innleggelser for influensa er også synkende.
 • Covid-19-pandemien pågår fortsatt. Selv om epidemien i Norge nå er på retur, er det fortsatt behov for overvåking, beredskap og planer for å møte eventuelle endringer i situasjonen. Det er fortsatt en risiko for nye bølger av covid-19 med omikronliknende varianter eller med helt nye, mer virulente varianter som kanskje også unndrar seg dagens vaksiner. Kommunene må følge situasjonen og være årvåkne for forverring av epidemien, og helseinstitusjonene må være forberedt på håndtering av utbrudd i tråd med regjeringens oppdaterte strategi av 5. april.