Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 uke 17 publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 uke 17 publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 uke 17 publisert

Det har vært en jevn nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak de siste åtte uker. Så langt er det rapportert om 74 nye pasienter i uke 17 etter 137 i uke 16.

Det har vært en jevn nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak de siste åtte uker. Så langt er det rapportert om 74 nye pasienter i uke 17 etter 137 i uke 16.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen og overvåkning av vaksinasjon mot covid-19 i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken. 

Sammendrag uke 17

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det har vært en jevn nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak de siste åtte uker. Så langt er det rapportert om 74 nye pasienter i uke 17 etter 137 i uke 16. Antall nye pasienter innlagt i sykehus sist uke forventes å bli oppjustert.
 • I uke 17 var antall nye pasienter innlagt per 100 000 personer høyest i aldersgruppene >=85 og 75-84 år, men trenden var nedadgående. Insidensen var relativt stabil eller nedgående i øvrige aldersgrupper.
 • Det er foreløpig rapportert om ni nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 17, etter 17 i uke 16. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.
 • Det er totalt 3 006 dødsfall fram til 1. mai 2022. Det er foreløpig registrert 59 dødsfall i uke 17 etter 53 i uke 16. Tallene for de siste ukene, spesielt den siste uken, forventes oppjustert. I uke 17 var medianalder 84 år (nedre-øvre kvartil: 79-90 år), og 58 % døde på annen helseinstitusjon enn sykehus, primært sykehjem.
 • Det er i 2022 foreløpig beregnet flere dødsfall enn forventet i uke 8, 11, 12 og 14 i befolkningen i Norge som helhet og i aldersgruppen 65 år og eldre.

Meldte covid-19 tilfeller, testaktivitet og forkjølelsessymptomer i befolkningen

 • Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at det etter uke 8 har vært en ukentlig nedgang i andelen deltakere som rapporterer forkjølelsessymptomer, andelen som oppgir å ha testet seg, og andelen som oppgir positivt prøveresultat.
 • Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 var økende fram til uke 8 og har vært nedadgående etter dette.
 • Det har vært en nedgang i antall meldte tilfeller til MSIS siden uke 8.
 • Antall personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten har vært synkende siden uke 3. Det testes flest ift befolkningstallet blant personer 80 år og eldre.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 1. mai 2022 er 73 % av hele befolkningen, 88 % (16 år og eldre) og 89 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 84 % av 16-17 åringer og 55 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 43 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.
 • Det er 53 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose (3.dose). Andelen er 90 % for alle 65 år og eldre, 82 % for dem over 45 år og 66 % for aldersgruppen 18 år og eldre. Blant risikogruppene er det er 81 % av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp som har fått oppfriskningsdose (3.dose), og 74 % av dem med moderat risiko.

Virologisk overvåking

 • Omikron BA.2 overtok for omikron BA.1 i uke 6 nasjonalt og utgjør nå mellom 95-100 % av alle helgenomsekvenserte prøver siste uker. Enkelte interessevarianter og varianter på monitoreringslisten er påvist sporadisk i Norge siste tid, blant annet ett tilfelle av BA.5.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at smittetrenden er synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 28. mars på 0,9 (0,8 – 1,0).

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Influensa A (H3N2) er ennå i utbrudd i Norge, men trenden er klart avtagende. Etter en topp i uke 14 med en positiv andel på rundt 17 % nasjonalt, lå andelen forrige uke på 12 %. Det er fortsatt mye influensa A i omløp. I sentinel-overvåkingen av luftveisvirus ble det påvist 15 influensatilfeller av 55 undersøkte prøver sist uke, også her er trenden avtagende.
 • Nivået av andre påviste luftveisagens enn SARS-CoV-2 har vært relativt stabilt de siste 7 ukene. I uke 17 ble andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2 påvist i 2 % av undersøkte prøver. Det er fremdeles hovedsakelig rhinovirus og metapneumovirus som påvises. Andel positive rhinovirus-prøver har vært stabilt de siste 3 ukene, med andel positive prøver på 7 % i uke 17.
 • Antallet innleggelser med luftveisinfeksjon har vært relativt stabilt de siste fire ukene med 1 312 innleggelser foreløpig registrert i uke 16, etter 1 484, 1 488 og 1 502 innleggelser i hhv. uke 13, 14 og 15.  I uke 16 var den prosentvise fordelingen mellom de ulike undergruppene luftveisinfeksjoner følgende: nedre luftveisinfeksjoner 49 %, influensa 24 %, covid-19 21 %, øvre luftveisinfeksjoner 7 % og RSV <1 %.

Vurdering

 • En samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser fortsatt en synkende trend for covid-19-epidemien, men sannsynlig ikke like raskt som i mars og tidlig april.
 • Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Omikronvarianten har også lavere iboende virulens. Risikoen for alvorlig sykdom er derfor svært lav for de fleste smittede. Alvorlig covid-19 rammer særlig uvaksinerte personer og vaksinerte personer med høy alder eller underliggende sykdommer. Det er fortsatt viktig at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdose. Kommunene må ha et tilbud for dette.
 • Epidemien passerte toppen i uke 8, og det forventes en fortsatt nedgang i innleggelser av pasienter på grunn av covid-19 i ukene framover. Trenden i innleggelser for influensa er også synkende.