Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 uke 16 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 uke 16 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 uke 16 er publisert

Det har vært en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak siste syv uker, noe mindre nedgang i uke 16 sammenlignet med de tidligere ukene.

Det har vært en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak siste syv uker, noe mindre nedgang i uke 16 sammenlignet med de tidligere ukene.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen og overvåkning av vaksinasjon mot covid-19 i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken. 

Sammendrag uke 16

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det har vært en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak siste syv uker, noe mindre nedgang i uke 16 sammenlignet med de tidligere ukene. Så langt er det rapportert om 131 nye pasienter i uke 16 etter 152 i uke 15. Antall nye pasienter innlagt i sykehus sist uke forventes oppjustert.
 • I uke 16 var antall nye pasienter innlagt per 100 000 personer høyest i aldersgruppene >=85 og 75-84 år, men trenden var nedadgående. Insidensen var relativt stabil eller nedgående i øvrige aldersgrupper.
 • Det er foreløpig rapportert om 13 nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 16, etter 11 i uke 15, og 21 i uke 14. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.
 • Det er totalt 2 932 dødsfall fram til 24. april 2022. Antall ukentlige dødsfall er fortsatt avtagende etter toppen i uke 11. Det er foreløpig registrert 44 dødsfall i uke 16 etter 74 i uke 15. Tallene for de siste ukene, spesielt den siste uken, forventes oppjustert. I uke 16 var medianalder 87 år (nedre-øvre kvartil: 81-92 år), og 64 % døde på annen helseinstitusjon enn sykehus, primært sykehjem.
 • I Norge i 2022 er det foreløpig beregnet forhøyet dødelighet i uke 8, 9, 11, 12 og 14, mens det for aldersgruppen 65 år og eldre er beregnet forhøyet dødelighet i ukene 8-12 og 14.

Meldte covid-19 tilfeller, testaktivitet og forkjølelsessymptomer i befolkningen

 • Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at det etter uke 8 har vært en ukentlig nedgang i andelen deltakere som rapporterer forkjølelsessymptomer, andelen som oppgir å ha testet seg, og andelen som oppgir positivt prøveresultat.
 • Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 var økende fram til uke 8 og har vært nedadgående etter dette.
 • Det har vært en nedgang i antall meldte tilfeller siden uke 8. Siste to uker har antall meldte tilfeller vært relativt stabilt, trolig på grunn av ekstra lav testaktivitet i påskeuka (uke 15) (uke 15; 3626, uke 16; 3720).
 • Antall personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten har vært synkende siden uke 3 med en marginal oppgang etter påskeuka. Det testes flest ift befolkningstallet blant personer 80 år og eldre.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 24. april 2022 er 73 % av hele befolkningen, 88 % (16 år og eldre) og 89 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 84 % av 16-17 åringer og 55 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 43 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.
 • Det er 53 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose. Andelen er 90 % for alle 65 år og eldre, 82 % for dem over 45 år og 66 % for aldersgruppen 18 år og eldre. Blant risikogruppene er det er 81 % av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp som har fått oppfriskningsdose, og 74 % av dem med moderat risiko.

Virologisk overvåking

 • Omikron BA.2 overtok for omikron BA.1 i uke 6 nasjonalt og utgjør nå rundt 99 % av alle helgenomsekvenserte prøver siste to uker. Enkelte interessevarianter og varianter på monitoreringslisten er påvist sporadisk i Norge siste tid, blant annet ett tilfelle av BA.5.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at smittetrenden er synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 28. mars på 0,7 (0,5 – 0,9).

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Influensa A (H3N2) er ennå i utbrudd i Norge, men trenden er noe avtagende. Etter en topp i uke 14 med en positivandel på rundt 17 % nasjonalt lå andelen forrige uke på 15,6 %. Det er fortsatt mye influensa A i omløp. I sentinel-overvåkingen av luftveisvirus ble det påvist 24 influensatilfeller av 90 undersøkte prøver sist uke.
 • Nivået av andre påviste luftveisagens enn SARS-CoV-2 har vært relativt stabilt de siste 6 ukene. I uke 16 ble andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2 påvist i 2 % av undersøkte prøver. Det er fremdeles hovedsakelig rhinovirus og metapneumovirus som påvises. Andel positive rhinovirus-prøver var på 8 % i uke 16. Forekomsten av metapneumovirus var stabilt med uken før, med andel positive prøver på 7 % i uke 16.
 • Antallet innleggelser med luftveisinfeksjon har vært relativt stabilt de siste tre ukene med 1 328 innleggelser foreløpig registrert i uke 15 etter 1 417 og 1 431 innleggelser i hhv. uke 14 og 13.  I uke 15 var den prosentvise fordelingen mellom de ulike undergruppene luftveisinfeksjoner følgende: nedre luftveisinfeksjoner 41 %, influensa 29 %, covid-19 23 %, øvre luftveisinfeksjoner 8 % og RSV <1 %.

Vurdering

 • En samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser fortsatt en synkende trend for covid-19-epidemien.
 • Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Omikronvarianten har også lavere iboende virulens. Risikoen for alvorlig sykdom er derfor svært lav for de fleste smittede. Alvorlig covid-19 rammer særlig uvaksinerte personer og vaksinerte personer med høy alder eller underliggende sykdommer. Det er fortsatt viktig at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdose. Kommunene må ha et tilbud for dette.
 • Epidemien har passert toppen, og det forventes en fortsatt nedgang i innleggelser av pasienter på grunn av covid-19 i ukene framover, men sannsynligvis i en noe lavere takt enn de siste ukene. Trenden i  innleggelser for influensa  er også sannsynlig synkende.