Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 uke 12 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 uke 12 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 uke 12 er publisert

Det er så langt rapportert om 329 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 12, foreløpig 18 % nedgang etter 400 i uke 11. Antall nye pasienter innlagt i sykehus sist uke kan bli oppjustert.

Det er så langt rapportert om 329 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 12, foreløpig 18 % nedgang etter 400 i uke 11. Antall nye pasienter innlagt i sykehus sist uke kan bli oppjustert.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen og overvåkning av vaksinasjon mot covid-19 i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken. 

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det er så langt rapportert om 329 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 12, foreløpig 18 % nedgang etter 400 i uke 11. Antall nye pasienter innlagt i sykehus sist uke kan bli oppjustert.
 • I uke 12 var antall nye pasienter innlagt per 100 000 personer høyest i aldersgruppene >=85 og 75-84 år, men trenden var nedadgående. Insidensen var relativt stabilt eller nedgående i resterende aldersgrupper.
 • Det var en nedgang i antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 12, foreløpig 29 i uke 12, etter 32 i uke 11. Siden uke 4 2022 har medianliggetid i intensivavdeling vært 2,9 dager (nedre–øvre kvartil: 1,4–6,7). Dette er betydelig kortere enn tidligere i pandemien, da medianliggetid var over 8 dager.
 • Det er totalt 2 518 dødsfall fram til 27. mars 2022. Det er foreløpig registrert 130 dødsfall i uke 12 etter 189 i uke 11. Tallene for de siste ukene, spesielt den siste uken, kan bli oppjustert. Nedgangen fra uke 11 til uke 12 er derfor noe usikker. I uke 12 var medianalder 86 år (nedre-øvre kvartil: 76-91 år), og 57 % døde på annen helseinstitusjon enn sykehus, primært sykehjem.
 • Nivået av totaldødelighet i Norge har vært normalt de siste 12 ukene med unntak av uke 8 og 9, hvor det foreløpig er beregnet forhøyet dødelighet. Dette gjelder også for personer som er 65 år eller eldre. Totaldødelighet i Norge har vært på, eller under, forventet nivå gjennom hele pandemien, med unntak av ukene 43-45 og 47-51 i 2021 da den var noe høyere

Meldte covid-19 tilfeller, testaktivitet og forkjølelsessymptomer i befolkningen

 • Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser en nedgang i andel som oppgir å ha testet seg siste uker. Det er også en nedgang i andelen positive blant de som har testet seg. Andelen som rapporterer forkjølelsessymptomer i befolkningsundersøkelsen har vært avtagende siste uker.
 • Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 var økende fram til uke 8 og har vært nedadgående etter dette.
 • Det er foreløpig meldt 17 366 tilfeller til MSIS i uke 12, 35 % nedgang fra uke 11 (26 654).
 • Nedgangen i antall personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten fortsetter. Antall testede var stabilt i aldersgruppene 6-12 år og 80 år og eldre og gikk ned i øvrige aldersgrupper. Endringer i teststrategi og bruk av selvtester og bekreftende PCR påvirker hvem og hvor mange som testes, oppdages og registres. En lavere andel av de testede og smittede registreres i MSIS og MSIS laboratoriedatabase enn tidligere.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 27. mars er 73 % av hele befolkningen, 88 % (16 år og eldre) og 89 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 83 % av 16-17 åringer og 54 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 43 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.
 • Det er 53 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose. Andelen er 90 % for alle 65 år og eldre, 82 % for dem over 45 år og 66 % for aldersgruppen 18 år og eldre. Blant risikogruppene er det er 81 % av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp som har fått oppfriskningsdose, og 73 % av dem med moderat risiko.

Virologisk overvåking

 • Omikron BA.2 overtok for omikron BA.1 i uke 6 nasjonalt og utgjør nå rundt 93 % av alle helgenomsekvenserte prøver siste to uker. Det er ikke observert vesentlige endringer i BA.2 av betydning så langt.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at trenden er synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 7. mars på 0,7 (0,7 – 1,0). Hvis trenden fortsetter, vil antall nye smittede halvere seg hver andre uke.

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Influensa A (H3N2) er i utbrudd i Norge nå. Økningen i influensatilfeller fortsetter og det er en kraftig oppgang også sist uke med en nærmest dobling i tilfeller og økning i prosent positive prøver fra 5,9 % til 11,4 % forrige uke.
 • Nivået av andre påviste luftveisagens enn SARS-CoV-2 har vært relativt stabilt de siste 2 ukene. I uke 12 ble andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2 påvist i 2 % av undersøkte prøver. Det er fremdeles hovedsakelig rhinovirus som påvises, med andel positive prøver på 8 % i uke 12. Økningen i forekomsten av metapneumovirus ser ut til å flate ut, med andel positive prøver på 5 % i uke 12.
 • Mellom uke 7 og 10 var antall innleggelser med luftveisinfeksjoner relativt stabilt. Pga. tekniske utfordringer er dataene for uke 11 ikke komplette. Det er foreløpig registrert 1292 innleggelser i uke 11. I uke 11 var den prosentvise fordelingen mellom de ulike undergruppene luftveisinfeksjoner følgende: covid-19 58 %, nedre luftveisinfeksjoner 30 %, øvre luftveisinfeksjoner 7 %, influensa 5 % og RSV <1 %.

Vurdering

 • En samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser at covid-19-epidemien har en klart synkende trend.
 • Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Omikronvarianten har også lavere iboende virulens. Risikoen for alvorlig sykdom er derfor svært lav for de fleste smittede. Alvorlig covid-19 rammer nå særlig uvaksinerte personer og vaksinerte personer med høy alder eller underliggende sykdommer. Det er fortsatt viktig at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdose. Kommunene må ha et tilbud for dette.
 • Selv om epidemien har passert toppen, kan det fortsatt i noen uker til ventes mange innleggelser av pasienter på grunn av covid-19, særlig i de øvre aldersgruppene. Innleggelser for influensa kommer i tillegg. Det vil fortsatt være en del belastning på helsetjenesten som følge av mange pasienter og høyt sykefravær.
 • Kommunene må fortsatt følge situasjonen og være årvåkne for forverring av epidemien og for utbrudd i helseinstitusjoner.