Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 uke 11 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 uke 11 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 uke 11 er publisert

Det er så langt rapportert om 373 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 11, foreløpig 29 % nedgang etter 524 i uke 10.

Det er så langt rapportert om 373 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 11, foreløpig 29 % nedgang etter 524 i uke 10.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen og overvåkning av vaksinasjon mot covid-19 i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken. 

Sammendrag uke 11

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det er så langt rapportert om 373 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 11, foreløpig 29 % nedgang etter 524 i uke 10. Antall nye pasienter innlagt i sykehus sist uke kan bli oppjustert.
 • I uke 11 var antall nye pasienter innlagt per 100 000 personer høyest i aldersgruppene >=85 og 75-84 år, men trenden var nedadgående. Insidensen var relativt stabilt eller nedgående i resterende aldersgrupper.
 • Det var en nedgang i antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 11, foreløpig 24 i uke 11, etter 37 i uke 10.
 • Fra uke 10 overvåkes covid-19 assosierte dødsfall kun basert på data fra Dødsårsaksregisteret og inkluderer dermed dødsfall uten laboratoriebekreftet prøve i MSIS. Det er totalt 2 339 dødsfall fram til 20. mars 2022. Det er foreløpig registrert 152 dødsfall i uke 11 etter 171 i uke 10, men tallene forventes oppjustert, spesielt den siste uken. I uke 11 var medianalder 86 år (nedre-øvre kvartil: 77-91 år), og 66 % døde på annen helseinstitusjon enn sykehus, primært sykehjem.
 • Nivået av totaldødelighet i Norge har vært normalt de siste 12 ukene med unntak av uke 8, hvor det foreløpig er beregnet forhøyet dødelighet. Dette gjelder også for personer som er 65 år eller eldre. Totaldødelighet i Norge har vært på, eller under, forventet nivå gjennom hele pandemien, med unntak av ukene 43-45 og 47-51 i 2021 da den var noe høyere.

Meldte covid-19 tilfeller, testaktivitet og forkjølelsessymptomer i befolkningen

 • Data fra befolkningsundersøkelsene MoBa og Symptometer viser en nedgang i andel som oppgir å ha testet seg siste tre uker. Det er også en nedgang i andelen positive blant de som har testet seg. Andelen som rapporterer forkjølelsessymptomer i befolkningsundersøkelsen har vært avtagende siste uker.
 • Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 var økende fram til uke 8 og har vært nedadgående siste tre uker. Data for de siste ukene vil kunne endres noe.
 • Det er foreløpig meldt 26 526 tilfeller til MSIS i uke 11, 37 % nedgang fra uke 10 (42 016).
 • Nedgangen i antall personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten fortsetter. Antall testede var stabilt blant personer 60 år og eldre og gikk ned i øvrige aldersgrupper. Endringer i teststrategi og bruk av selvtester og bekreftende PCR påvirker hvem og hvor mange som testes, oppdages og registres. En lavere andel av de testede og smittede registreres i MSIS og MSIS laboratoriedatabase enn tidligere.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 20. mars er 73 % av hele befolkningen, 88 % (16 år og eldre) og 89 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 83 % av 16-17 åringer og 54 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 43 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.
 • Det er 53 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose. Andelen er 90 % for alle 65 år og eldre, 82 % for dem over 45 år og 66 % for aldersgruppen 18 år og eldre. Blant risikogruppene er det er 81 % av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp som har fått oppfriskningsdose, og 73 % av dem med moderat risiko.

Virologisk overvåking

 • Omikron BA.2 overtok for omikron BA.1 i uke 6 nasjonalt og utgjør nå rundt 88 % av alle helgenomsekvenserte prøver siste to uker.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at trenden er synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 1. mars på 0,8 (0,7 – 1,0). Hvis trenden fortsetter, vil antall nye smittede halvere seg hver andre uke.

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Influensaviruset er i utbrudd i Norge nå. Selv om prevalensen av influensa blant testede fortsatt er svært lav for årstiden så fortsetter økningen sett siste uker og  det er en kraftig oppgang  fra 2,3 % til 5,8 % forrige uke.
 • Det har vært en svak økning i nivået av andre påviste luftveisagens enn SARS-CoV-2. I uke 11 ble andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2 påvist i 2 % av undersøkte prøver. Det er fremdeles hovedsakelig rhinovirus som påvises, med andel positive prøver på 9 % i uke 11. Forekomsten av metapneumovirus er økende, med andel positive prøver på 5 % i uke 11.
 • Antall innleggelser med luftveisinfeksjoner har vært relativt stabilt de siste tre ukene, med 1549 innleggelser registrert så langt i uke 10. Antall innleggelser med luftveisinfeksjon ligger over nivået sett i samme tidsrom som for fjoråret og våren 2020, og er også litt over nivået i den pre-pandemiske sesongen 2018-19. I uke 10 var den prosentvise fordelingen mellom de ulike undergruppene luftveisinfeksjoner følgende: covid-19 67 %, nedre luftveisinfeksjoner 26 %, øvre luftveisinfeksjoner 5 %, influensa 2 % og RSV <1 %.

Vurdering

 • En samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser at smittespredningen fortsatt er på et høyt nivå, men at epidemien har passert toppen og viser en klart synkende trend.
 • Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Omikronvarianten har også lavere iboende virulens. Risikoen for alvorlig sykdom er derfor svært lav for de fleste smittede. Alvorlig covid-19 rammer nå særlig uvaksinerte personer og vaksinerte personer med høy alder eller underliggende sykdommer. Det er fortsatt viktig at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdose. Kommunene må ha et tilbud for dette.
 • Selv om epidemien har passert toppen, kan det fortsatt i noen uker til ventes mange innleggelser av pasienter på grunn av covid-19, særlig i de øvre aldersgruppene. Det vil fortsatt være en betydelig belastning på helsetjenesten som følge av mange pasienter og høyt sykefravær.
 • Kommunene må fortsatt følge situasjonen og være årvåkne for forverring av epidemien og for utbrudd i helseinstitusjoner.