Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 49 publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 49 publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 49 er publisert

Covid-19 epidemien er svakt økende, mens influensa og RSV-infeksjoner øker raskt. Influensautbruddet er nå i gang nasjonalt.

Covid-19 epidemien er svakt økende, mens influensa og RSV-infeksjoner øker raskt. Influensautbruddet er nå i gang nasjonalt.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Ukerapporten for koronavirus og covid-19 blir fra torsdag 27. oktober 2022 flyttet til publisering på torsdager, og slått sammen med ukerapport for influensa. 

Ukerapporten for uke 49, og tidligere publiserte ukerapporter:

Sammendrag uke 49

Vurdering

 • Covid-19-epidemien øker fortsatt, men ikke raskt.
 • Oppfriskningsdose med koronavaksine anbefales alle som er 65 år eller eldre, og sykehjemsbeboere, risikogrupper i alderen 18-64 år, noen små grupper av alvorlig syke barn, og gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og er svært viktig for å redusere følgene av epidemien i vinter.
 • Forekomsten av influensa og innleggelser med influensa øker raskt og årets influensautbrudd er nå i gang nasjonalt. Influensavirus A(H1N1) dominerer. Økningen skjer tidligere enn normalt og det ventes mye smitte rundt jul og nyttår.
 • Influensavaksineringen haster nå. En svært lav andel av barn med risikofaktorer for alvorlig influensa er vaksinert. Det er også fortsatt for lav dekning blant anbefalte grupper, og særlig blant helsepersonell og risikogrupper under 65 år. Vi ber kommuner og helseforetak legge til rette for rask og lett tilgjengelig influensavaksinering.
 • Influensavaksinen ventes å beskytte mot alvorlig sykdom. Det er ennå for tidlig å si noe om faktisk vaksineeffekt. Vaksinen inneholder fire typer influensavirus, og effekten vil variere avhengig av hvilke virus som sirkulerer i samfunnet. Hvilke virus som dominerer endrer seg over tid, og det er vanlig at det er to virustyper som forårsaker infeksjonsbølger i løpet av en sesong.
 • Epidemien av RSV-infeksjoner øker raskt med stadig flere innleggelser, særlig av barn under fem år.
 • Epidemier av luftveisinfeksjoner øker nå raskt og vil de nærmeste månedene gi stor belastning på helsetjenesten. Sykehusene og kommunene må ha beredskap for mer sykdom, større sykefravær, flere innleggelser og flere utbrudd i sykehjem og sykehus.
 • Befolkningen anbefales å følge vaksinasjonsanbefalinger, holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer, og å ha god hoste- og håndhygiene. Forøvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag. Se smittevernråd for befolkningen.
  Se smittevernråd for befolkningen.

Alvorlig sykdom av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Sykehusinnleggelser covid-19 som hovedårsak: Antall nye pasienter innlagt har vært økende siden uke 39 frem til uke 48, men har flatet ut fra uke 48 til 49. Det er foreløpig rapportert om 289 nye pasienter i uke 49 etter 283 i uke 48. Tall for siste uke forventes oppjustert.
 • Sykehusinnleggelser influensa*: Antall nye registrerte innleggelser er økende, 163 innleggelser i uke 49 mot 95 i uke 48.
 • Sykehusinnleggelser RS-virusinfeksjon*: Antall nye registrerte innleggelser er økende, 144 innleggelser i uke 49 etter 73 i uke 48. Nivået av innleggelser er høyest blant barn i alderen 0-4 år.
 • Sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon*: Antall nye registrerte innleggelser er stabilt, 1 386 innleggelser i uke 48 etter 1 391 i uke 47.
 • Intensivinnleggelser covid-19: Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling har vært relativt stabilt siste ukene. Det er foreløpig rapportert om 18 nye pasienter i uke 49, etter 14 i uke 48 og 23 i uke 47. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.
 • Intensivinnleggelser influensa: Det er rapportert om <5 nye influensapasienter innlagt i intensivavdeling i uke 49, etter 5 i uke 48.
 • Dødsfall covid-19: Antallet dødsfall i uke 49 var 57. Antall dødsfall har ligget mellom 43 og 65 siste 6 uker (uke 43 til 49). Dette er litt høyere enn de forutgående ukene. Antallet for siste uke forventes oppjustert.

*Data fra St. Olavs hospital er ukomplette i uke 45 og mangler f.o.m. uke 46 grunnet tekniske problemer i forbindelse med innføringen av Helseplattformen.

Utbredelse av covid-19, influensa og annen luftveisinfeksjon

 • Luftveissymptomer i befolkningen: Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at andelen deltakere som oppgir å ha forkjølelsessymptomer, har testet seg og som oppgir positivt prøveresultat for koronavirus har de siste ukene vært økende.
 • Overvåking i avløpsvann: Resultater fra analyser av SARS-CoV-2 i avløpsvann i utvalgte bykommuner og Gardermoen-området, har indikert en stigende trend siden uke 40 med noe variasjon fra uke til uke og lokalt. Nivået i uke 49 var noe lavere enn i uke 48. Variantscreening av avløpsprøvene gir signal på andre virusvarianter enn BA.5, med mutasjonsprofil mer lignende BA.2 eller rekombinanter som XBB.
 • Legesøkingsadferd/konsultasjoner: Andelen konsultasjoner ved legekontor og legevakt for bekreftet covid-19 økte fra 0,8 % i uke 42 til 1,8 % i uke 48. Andelen legekonsultasjoner for influensa har de siste ukene hatt en svakt økende trend frem til uke 48 hvor andelen legekonsultasjoner var på 0,5 %. Grunnet tekniske problemer med mottak av data publiseres det ikke tall fra sKUHR denne uken.
 • Utbrudd i helseinstitusjoner: Det ble varslet om 26 utbrudd av covid-19, mot 18 og 22 de to forutgående ukene. Det ble varslet om ett utbrudd med influensa i uke 49 etter ett i hver av de to ukene forut.
 • Meldte tilfeller av covid-19: Antall meldte tilfeller har vært økende siden uke 41, 1 293 i uke 49 mot 1 078 og 1 031 de to forutgående ukene.
 • Påviste tilfeller av influensa: Prevalens av influensa er kraftig økende og lå i uke 49 på 11 % av de testede, opp fra 7 % uken før. Økningen skjer tidlig i forhold til tidligere sesonger og det ventes vesentlig smitte rundt jul og nyttår. Det er 98 % influensavirus A som påvises og subtype H1 dominerer over H3. Få influensa B er påvist, alle tilhørende B-Victoria linjen. Positive analyser for RS-virus: Positivandelen for RS-virus økte til 8,4 % i uke 49 fra 6,2 % uken før. I uke 49 var 32,3 % av analysene for RS-virus positive blant barn 0-4 år.
 • Andre luftveisagens: Forekomsten av rhinovirus er på vei ned, med andel positive prøver på 11,4 % i uke 49 etter 12,6 % i uke 48. Sentinel fyrtårnovervåkingen gir et lignende bilde som data fra øvrig diagnostikk. Luftveisvirus er påvist i 34 % av fyrtårnprøvene siste uke. Rhinovirus avtar etter å ha dominert i flere måneder, andelen lå i uke 49 på 11 % av de testede, ned fra 17 % uken før. Forekomsten av influensavirus har økt til 13 %; siste uke var det 14 type A og 2 type B etter mange uker uten influensa B-påvisninger. RS-virus har vokst til 10 %. SARS-CoV-2 har i mange uker ligget rundt 10 %; andelen positive var 8 % siste uke. Parainfluensavirus av ulike serotyper ble påvist i 5 % av de testede.

Vaksinasjon mot covid-19 og influensa

 • Covid-19: Per 11. desember er 72 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 64 % blant personer 65-74 år vaksinert med 4. dose.
 • Influensa: Per 11. desember er 61 % av personer over 65 år vaksinert mot influensa. Blant sykehusinnlagte med influensa i denne aldersgruppen var bare 36 % vaksinert. Blant risikogruppene i alderen 18-64 år er dekningen 31,5 %. Tilsvarende tall for barn i risikogruppene 0-17 år er 6,4 %. Vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell er 35 %.

Virologisk overvåking

 • SARS-CoV-2: SARS-CoV-2 virusvarianter som er bedre på å unngå immunitet og antistoff-behandling er nå dominant i Norge fra uke 45. De endrede variantene er undergrupper av BA.5- og BQ.1.1-varianten dominerer blant disse og har hatt en kraftig vekst siste par uker, særlig i Oslo.
 • Influensavirus: Sekvenseringsresultatene så langt denne sesongen viser at de nye endrede utgavene av A(H1N1) og B-Victoria som økte i forekomst i slutten av forrige sesong, også påvises i starten av denne nye sesongen. Spesielt A(H1N1) har endringer som bedre unngår tidligere immunitet og som vi dermed er mindre beskyttet mot.