Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 48»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 48

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 48 er publisert

En samlet vurdering av overvåkingsdata viser at covid-19-epidemien fortsatt øker svakt. Situasjonen er uforutsigbar. SARS-CoV-2 virusvarianter som bedre unngår immunitet og antistoffbehandling, dominerer i Norge. Dette kan føre til ytterligere økning av epidemien. Variantene ser ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom.

En samlet vurdering av overvåkingsdata viser at covid-19-epidemien fortsatt øker svakt. Situasjonen er uforutsigbar. SARS-CoV-2 virusvarianter som bedre unngår immunitet og antistoffbehandling, dominerer i Norge. Dette kan føre til ytterligere økning av epidemien. Variantene ser ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Ukerapporten for koronavirus og covid-19 blir fra torsdag 27. oktober 2022 flyttet til publisering på torsdager, og slått sammen med ukerapport for influensa. 

Ukerapporten for uke 48, og tidligere publiserte ukerapporter:

Sammendrag uke 48

Vurdering

 • En samlet vurdering av overvåkingsdata viser at covid-19-epidemien fortsatt øker svakt.
 • Situasjonen er uforutsigbar. SARS-CoV-2 virusvarianter som bedre unngår immunitet og antistoffbehandling, dominerer i Norge. Dette kan føre til ytterligere økning av epidemien. Variantene ser ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom.
 • Oppfriskningsdose med koronavaksine anbefales alle som er 65 år eller eldre, og sykehjemsbeboere, risikogrupper i alderen 18-64 år, noen små grupper av alvorlig syke barn, og gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og er svært viktig for å redusere følgene av epidemien i vinter.
 • Forekomsten av influensa og innleggelser med influensa er lav, men øker raskt. Influensavirus A(H1N1) dominerer. Økningen skjer tidligere enn normalt, og det ventes at sesongens influensaepidemi er i full gang fra siste halvdel av desember. I Troms og Finnmark, Møre og Romsdal og Trøndelag er influensautbruddet allerede i gang. Influensavaksineringen haster nå. En svært lav andel av barn med risikofaktorer for alvorlig influensa er vaksinert. Det er også fortsatt altfor lav dekning blant helsepersonell, eldre og andre risikogrupper. Vi ber kommuner og helseforetak legge til rette for rask og lett tilgjengelig influensavaksinering.
 • Epidemiene av covid-19, influensa og RSV-infeksjoner øker nå. Det er mulig at alle tre epidemiene er betydelig større ved juletider. Den samlede belastningen på helsetjenesten kan bli stor. Sykehusene og kommunene må ha beredskap for mer sykdom, større sykefravær, flere innleggelser og flere utbrudd i sykehjem og sykehus.
 • Befolkningen anbefales å følge vaksinasjonsanbefalinger, holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer, og å ha god hoste- og håndhygiene. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag. Se smittevernråd for befolkningen.

Alvorlig sykdom av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Sykehusinnleggelser covid-19 som hovedårsak: Antall nye pasienter innlagt har vært økende siden uke 39 frem til uke 47, men har hatt en svak nedgang i uke 48. Det er foreløpig rapportert om 252 nye pasienter i uke 48 etter 265 i uke 47. Tall for siste uke forventes oppjustert.
 • Sykehusinnleggelser influensa*: Antall nye registrerte innleggelser er økende, 92 innleggelser i uke 48 mot 67 i uke 47.
 • Sykehusinnleggelser RS-virusinfeksjon*: Antall nye registrerte innleggelser er økende, 78 innleggelser i uke 48 etter 52 i uke 47. Nivået av innleggelser er høyest blant barn i alderen 0-4 år.
 • Sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon*: Antall nye registrerte innleggelser er svakt økende, 1 310 innleggelser i uke 47 etter 1 277 i uke 46.
 • Intensivinnleggelser covid-19: Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling har hatt en nedgang den siste uken. Det er foreløpig rapportert om 10 nye pasienter i uke 48, etter 23 i uke 47. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.
 • Intensivinnleggelser influensa: Det er rapportert om <5 nye influensapasienter innlagt i intensivavdeling i uke 48, etter 6 i uke 47.
 • Dødsfall covid-19: Antallet dødsfall i uke 48 var 51. Antall dødsfall har ligget relativt stabilt mellom 43 og 51 siste 5 uker (uke 43 til 47). Dette er litt høyere enn de forutgående ukene. Antallet for siste uke forventes oppjustert.

*Data fra St. Olavs hospital er ukomplette i uke 45 og mangler f.o.m. uke 46 grunnet tekniske problemer i forbindelse med innføringen av Helseplattformen.

Utbredelse av covid-19, influensa og annen luftveisinfeksjon

 • Luftveissymptomer i befolkningen: Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at andelen deltakere som oppgir å ha forkjølelsessymptomer, har testet seg og som oppgir positivt prøveresultat for koronavirus har de siste ukene vært økende. Den siste uken har andelen som oppgir forkjølelsessymptomer og andelen som har testet seg dog vært stabil, men dette kan justere seg.
 • Overvåking i avløpsvann: Resultater fra analyser av SARS-CoV-2 i avløpsvann i utvalgte bykommuner og Gardermoen-området, har indikert en stigende trend siden uke 40 med noe variasjon fra uke til uke og lokalt. Nivået i uke 48 var høyere enn i uke 47 og høyere enn under sommerbølgen. Variantscreening av avløpsprøvene indikerer økende signal på andre virusvarianter enn BA.5, med mutasjonsprofil mer lignende BA.2 eller rekombinanter som XBB.
 • Legesøkingsadferd/konsultasjoner: Andelen konsultasjoner ved legekontor og legevakt for bekreftet covid-19 økte fra 0,8 % i uke 42 til 1,8 % i uke 47. I uke 48 var antall konsultasjoner 2,1 %. Andelen legekonsultasjoner for influensa har de siste ukene hatt en svakt økende trend frem til uke 47, men har ligget stabilt på 0,5 % i uke 47 og i uke 48.
 • Utbrudd i helseinstitusjoner: Antall ukentlige varsler om utbrudd av covid-19 var omtrent likt i uke 48 og 47 (henholdsvis 21 og 18 varsler). Det ble varslet om 1 utbrudd med influensa i uke 48 og ett i uke 47.
 • Meldte tilfeller av covid-19: Antall meldte tilfeller gikk opp til 1 054 i uke 48 mot 1 028 og 922 de to forutgående ukene. Antall meldte tilfeller har vært økende siden uke 41.
 • Påviste tilfeller av influensa: Prevalens av influensa er økende og lå i uke 48 på 7 % av de testede, etter 5 % uken før. Forekomsten av influensa regnes fortsatt som lav, men økningen skjer tidlig i forhold til tidligere sesonger. En tidlig topp kan ikke utelukkes. Det er 98 % influensavirus A som påvises, med tegn til en voksende andel av subtype H1 over H3. Blant de ganske få influensavirus B som er påvist, tilhører alle som er undersøkt Victoria-linjen.
 • Positive analyser for RS-virus: Positivandelen for RS-virus økte til 6,2 % i uke 48 fra 4,3 % uken før. I uke 48 var 28,7 % av analysene for RS-virus positive blant barn 0-4 år.
 • Andre luftveisagens: Forekomsten av rhinovirus er på vei nedover, med andel positive prøver på 12,6 % i uke 48 etter 15,1 % i uke 47.
  Sentinel fyrtårnovervåkingen gir et lignende bilde som data fra øvrig diagnostikk. Luftveisvirus er påvist i 43 % av fyrtårnprøvene. Rhinovirus dominerer fortsatt og lå i uke 48 på 17 % av de testede. Dernest kommer SARS-CoV-2 som ligger rundt 8 % og diverse parainfluensavirus på 8 %. Forekomsten av influensavirus A har økt til 9 % og RS-virus er meget lav på 3%.

Vaksinasjon mot covid-19 og influensa

 • Covid-19: Per 4. desember er 71 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 63 % blant personer 65-74 år vaksinert med 4. dose.
 • Influensa: Per 4. desember er 59 % av personer over 65 år vaksinert mot influensa. Blant risikogruppene i alderen 18-64 år er dekningen 30 %. Tilsvarende tall for barn 0-17 år er 5,9 %. Vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell er 33 %.

Virologisk overvåking

 • SARS-CoV-2: SARS-CoV-2 virusvarianter som er bedre på å unngå immunitet og antistoff-behandling er nå dominant i Norge fra uke 45. De endrede variantene er undergrupper av BA.5- og BQ.1.1-varianten dominerer blant disse og har hatt en kraftig vekst siste par uker, særlig i Oslo.
 • Influensavirus: Sekvenseringsresultatene så langt denne sesongen viser at de nye endrede utgavene av A(H1N1) og B-Victoria som økte i forekomst i slutten av forrige sesong, også påvises i starten av denne nye sesongen. Spesielt A(H1N1) har endringer som bedre unngår tidligere immunitet og som vi dermed er mindre beskyttet mot.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at smittetrenden for covid-19, basert kun på sykehusinnleggelser, er usikker med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 2. november på 1,0 (0.9 – 1,2). Trendanalysen av alle datakildene indikerer en økende trend.