Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport for uke 21 og 22 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport for uke 21 og 22 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner uke 21 og 22 publisert

En samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser at trenden for covid-19-epidemien sannsynlig har flatet ut siden starten av mai. Estimatene er noe usikre.

En samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser at trenden for covid-19-epidemien sannsynlig har flatet ut siden starten av mai. Estimatene er noe usikre.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Fra og med uke 23 publiserer Folkehelseinstituttet hver andre uke en samlet rapport for covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner. Rapporten er mindre omfattende enn tidligere og består nå av utvalgte tabeller og figurer over de viktigste indikatorene for å følge epidemien i Norge.

Folkehelseinstituttet har valgt å ta ned detaljeringsgraden i ukerapporten, men følger situasjonen nøye.

Se ukerapporten for uke 21 og 21, og tidligere ukerapporter på siden: Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Sammendrag uke 21 og 22

Vurdering

 • En samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser at trenden for covid-19-epidemien sannsynlig har flatet ut siden starten av mai. Estimatene er noe usikre. 
 • Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Det er fortsatt viktig at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdoser som anbefalt. Kommunene må ha et tilbud for dette. 
 • Nedgangen i innleggelser av pasienter på grunn av covid-19 har flatet ut siste uker, og det er usikkerhet knyttet til framskrivningene.
 • Overvåkingsdata kan indikere at covid-19 epidemien ikke lenger minker, men har flatet ut på et lavt nivå. Dette understreker behovet for fortsatt overvåking, beredskap og planer for å møte eventuelle endringer i situasjonen. Det er fortsatt en risiko for nye bølger av covid-19 med omikronliknende varianter som man nå ser i enkelte andre land. Det er også risiko for at det kan oppstå helt nye, mer virulente varianter som kanskje også unndrar seg dagens vaksiner i større grad enn nå. Folkehelseinstituttet følger situasjonen og vil informere kommunene ved forverring av epidemien. Kommunene og helseinstitusjonene må være forberedt på håndtering av utbrudd, herunder varsling til FHI.

Alvorlig sykdom av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Sykehusinnleggelser covid-19: Det har vært en relativt stabil trend i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak siste 5-6 uker, med en mindre økning sist uke. Det er så langt rapportert om 80 nye pasienter i uke 22 etter 75 i uke 21, og 75 i uke 20. Medianalderen for de sykehusinnlagte har de siste ukene vært økende, og har de siste fire ukene vært 76,5 år.
 • Sykehusinnleggelser influensa: I uke 22 er det foreløpig registrert 89 nye pasienter innlagt i sykehus med laboratoriebekreftet influensa og enten influensadiagnose eller ingen diagnose i pasientjournalsystemet, etter 97 i uke 21 og 132 i uke 20. Det er ikke rapportert om nye pasienter innlagt i intensivavdeling siden uke 20.
 • Intensivinnleggelser covid-19: Det er foreløpig rapportert om 7 nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 22, etter 8 i uke 21 og 6 i uke 20. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.
 • Dødsfall covid-19: Trenden i meldte covid-19 assosierte dødsfall har vært nedgående siden uke 12. Det er foreløpig registrert 32 dødsfall i uke 22 etter 36 i uke 21. Tallene for de siste ukene, spesielt den siste uken, forventes oppjustert. I uke 22 døde 69 % på annen helseinstitusjon enn sykehus, primært sykehjem.
 • Overdødelighet: Det er i 2022 foreløpig beregnet flere dødsfall enn forventet i uke 8, 11, 12 og 14 i befolkningen i Norge som helhet og i aldersgruppen 65 år og eldre.

Utbredelse av covid-19, influensa og annen luftveisinfeksjon

 • Luftveissymptomer i befolkningen: Data fra befolkningsundersøkelsen (Symptometer) viser at det de sist ukene har vært en svak økning i andelen deltakere som oppgir å ha testet seg og som oppgir positivt prøveresultat for koronavirus. Andelen som rapporterer forkjølelsessymptomer har også økt de siste ukene, men har i uke 22 gått noe ned igjen.

 • Legesøkingsadferd/konsultasjoner: Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 var nedadgående fra uke 8, stabilt de to foregående uker og økte svakt siste uke. Andelen konsultasjoner for andre luftveisagens har vært relativt stabil siste uker.

 • Utbrudd i helsetjenesten: Antall varslede covid-19-utbrudd i helsetjenesten har vært avtagende siden uke 9 (69 varsler) med unntak i enkelte uker. I uke 22 ble det varslet om 10 utbrudd i helsetjenesten mot 4 i uke 21. Ett influensautbrudd i helsetjenesten ble varslet i uke 22.

 • Testing covid-19: Antall personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten har vært synkende siden uke 3.  Det testes flest i forhold til befolkningstallet blant personer 80 år og eldre.

 • Meldte tilfeller covid-19: Etter nedgang i antall meldte tilfeller til MSIS siden uke 8 har antallet meldte tilfeller vært relativt stabilt siste fire-fem uker.

 • Influensa: Influensatrenden er klart avtagende og andel positive er nede på lavt nivå. Etter en topp med influensa A(H3N2) i uke 14 med en positivandel på rundt 21 % nasjonalt er andelen falt til 2,4 % i uke 22.  I sentinel-overvåkingen av luftveisvirus er trenden den samme og det ble for første gang etter influensatoppen ikke påvist influensavirus i noen av de 38 undersøkte prøvene fra forrige uke.

 • Andre luftveisagens enn influensa og SARS-CoV-2: Nivået av andre påviste luftveisagens har vært relativt stabilt de siste 3 ukene. I uke 22 var andelen positive analyser på 4 %. Det er fremdeles hovedsakelig rhinovirus (18 %, nedadgående) og metapneumovirus (8 %, stabilt) som påvises.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 5. juni 2022 er 73 % av hele befolkningen, 88 % (16 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine.
 • Det er 54 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose (3.dose). Andelen er 90 % for alle 65 år og eldre, og 67 % for aldersgruppen 18 år og eldre. 
 • Blant personer 80 år og eldre er 5 % vaksinert med 4.dose.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at smittetrenden har vært usikker med et gjennomsnittlig reproduksjon fra 2 april på 0,9 (0,5 – 1,2). De siste ukene er det klare tegn på at trenden har flatet ut.