Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 3 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 for uke 3 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 3 er publisert

Det er så langt rapportert om 282 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 3, hvorav 141 (50%) med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen. Dette er en foreløpig 21 % økning i nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak etter 117 i uke 2.

Det er så langt rapportert om 282 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 3, hvorav 141 (50%) med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen. Dette er en foreløpig 21 % økning i nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak etter 117 i uke 2.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Sammendrag for uke 3

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det er så langt rapportert om 282 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 3, hvorav 141 (50%) med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen. Dette er en foreløpig 21 % økning i nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak etter 117 i uke 2. Antall nye pasienter innlagt i sykehus sist uke kan bli oppjustert. Små justeringer i tall for tidligere uker kan også forekomme.
 • Antallet innleggelser for covid-19 (hovedårsak) nå øker for første gang på fem uker. Dette er forventet etter en kraftig økning i smitte i samfunnet de siste ukene. Likevel er det nå en veldig lav andel av meldte tilfeller (<0,3%) som legges inn i sykehus for covid-19, sannsynligvis fordi omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom og flere er godt beskyttet gjennom vaksinasjon.
 • I uke 3 var det størst økning i aldersgruppen 30-44 år (fra 18 i uke 2 til 35 i uke 3). Det var en mindre økning i aldersgruppene 45-64 og 18-29 år. Trenden i aldergruppen 0-17 år var stabil med foregående uke. Det vært en nedgang i aldersgruppen 65 år og over.
 • Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling er foreløpig 17 i uke 3, etter 18 i uke 2.
 • Blant 130 nye pasienter som ble lagt inn i sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak i uke 3, var 38 (29 %) uvaksinert, 37 (28 %) var vaksinert med to doser og 48 (37 %) var vaksinert med tre doser. Grunnvaksinerte som er blitt innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, har høyere medianalder, og en større andel av dem har underliggende medisinske tilstander som gir moderat eller høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, sammenlignet med de uvaksinerte.
 • Det er foreløpig registrert 26 covid-19 assosierte dødsfall i uke 3 etter 24 i uke 2. Antallet for uke 3 kan bli oppjustert. I uke 3 var medianalder 82 år (nedre-øvre kvartil: 70 – 87 år).

Meldte covid-19 tilfeller og testaktivitet 

 • Det er foreløpig meldt 117 477 tilfeller av covid-19 i uke 3, 62 % økning fra uke 2 (72 707 ) og 154 % økning fra uke 1 , det klart høyeste antall meldte tilfeller på en uke så langt i pandemien. Antall meldte tilfeller øker i alle aldersgrupper, størst var økningen blant de mellom 6 og 19 år.
 • Endringer i teststrategi og bruk av selvtester og bekreftende PCR påvirker hvor mange som testes, oppdages og registres. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid.
 • Fra uke 2 til uke 3 har det vært 25 % økning i antall personer testet med PCR.
 • Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser en økende andel som tester seg (19,7% i uke 3). 76 % av de som har testet seg har kun tatt hurtigtest, og blant personer som oppgir å ha fått påvist koronavirus øker andelen som kun har benyttet selvtest/hurtigtest fra 20 % i uke 2 til 32 % i uke 3. Andelen av dem som har besvart ukeskjemaet som oppga positivt testresultat, har steget fra omtrent 0,5 % i uke 50 til 1,4 % i uke 2 og 2,5 % i uke 3.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 23. januar er 72 % av hele befolkningen, 87 % (16 år og eldre) og 88 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 83 % av 16-17 åringer og 53 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 37 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.
 • Det er 46 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose. Andelen er 88 % for alle 65 år og eldre, 77 % for dem over 45 år og 57 % for aldersgruppen 18 år og eldre. Blant risikogruppene er det er 76 % av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp som har fått oppfriskningsdose, og 66 % av dem med moderat risiko. (NB ny beregning av vaksinasjonsdekning siden nyttår- se kapitel om vaksinasjon for detaljer).
 • Blant prioritert helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten har henholdsvis 65 % og 77 % blitt vaksinert med tre doser, og blant ansatte i skoler og barnehager har 58% fått oppfriskningsdose.

Virologisk overvåking

 • Prevalens av omikron (BA.1 og BA.2) ligger på over 95% av undersøkte prøver nasjonalt siste to uker. Kun 2 prosent av alle tilfeller ble varianttestet uken etter at aktiv variantscreening opphørte.
 • Omikron BA.2 har økt i forekomst siden uke 51 2021 og utgjør nå 9,8 % av alle helgenomsekvenserte prøver fra januar. Flest tilfeller er så langt i Oslo, men varianten påvises også i flere andre fylker.

Matematisk modellering

 • Basert på flere metoder vurderer vi at reproduksjonstallet de siste 2 ukene har vært mellom 1,2 og 1,6. Dette betyr at trenden i smitte er økende med en doblingstid mellom 7 og 14 dager.

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Nivået av andre påviste luftveisagens enn SARS-CoV-2 har sunket over flere uker og er nå på et lavt nivå. I uke 3 ble andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2 påvist i kun 2 % av undersøkte prøver, tilsvarende nivået medio august 2021. Det er fremdeles hovedsakelig RS-virus og rhinovirus som påvises, med andel positive prøver i uke 3 på hhv. 2 og 11%.
 • Andelen som rapporterer luftveissymptomer var i uke 3 på 5,7 %, mot 8 % i uke 44. Av dem med symptomer som testet seg har det de siste ukene vært en økning i andelen som har fått påvist koronavirus fra 4 % i uke 41 til 34 % i uke 3.
 • Den nedadgående trenden for innleggelser med luftveisinfeksjon fortsetter i uke 2, og ligger nå langt under nivået sett i samme tidsrom i de siste pre-pandemiske vintersesongene.  I uke 2 var den prosentvise fordelingen av innleggelser med de ulike gruppene luftveisinfeksjoner følgende: nedre luftveisinfeksjoner 54 %, covid-19 31 %, RS-virusinfeksjon 3 %, øvre luftveisinfeksjoner 10 % og influensa 1 %.
 • I ukene opp til jul var det en økning i influensatilfeller, men økningen stagnerte i uke 52. Verken tilfeller eller andeler med influensa har økt siste uken, og prevalensen blant testede er fortsatt svært lav for årstiden og ligger på 0,4%.

Vurdering

 • Epidemien drives nå av omikronvarianten og smittespredningen øker. Sist uke økte også antall nye covid-19 positive innleggelser i sykehus (alle årsaker) og med covid-19 som hovedårsak. Det ventes videre økning i flere uker.
 • Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Alvorlig covid-19 rammer nå særlig uvaksinerte personer og vaksinerte personer med høy alder eller underliggende sykdommer. Det er derfor avgjørende at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdose.
 • Kommunene må sørge for at innbyggere har god tilgang til selvtester og bidra til god informasjon om hva de skal gjøre ved positiv selvtest.
 • Vinterbølgen av drevet av omikronvarianten vil øke de nærmeste ukene og smitte mange hundre tusen. Selv om varianten gir mindre alvorlig sykdom, kan det ventes flere innleggelser.
 • Bølgen kan bli en betydelig økt belastning på helsetjenesten som følge av mange pasienter og økt fravær på grunn av sykdom og smitteverntiltak. Kommunene og sykehusene må benytte de nærmeste ukene til å vaksinere flere og forberede seg på stort sykefravær og flere pasienter.