Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 13 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 for uke 13 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 13 er publisert

Det har vært en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak siste tre uker.

Det har vært en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak siste tre uker.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen og overvåkning av vaksinasjon mot covid-19 i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken. 

Sammendrag og vurdering for uke 13

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det har vært en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak siste tre uker. Så langt er det rapportert om 230 nye pasienter innlagt i sykehus i uke 13, foreløpig 35 % nedgang etter 352 i uke 12. Antall nye pasienter innlagt i sykehus sist uke kan bli oppjustert.
 • I uke 13 var antall nye pasienter innlagt per 100 000 personer høyest i aldersgruppene >=85 og 75-84 år, men trenden var nedadgående. Insidensen var relativt stabil eller nedgående i øvrige aldersgrupper.
 • Det har vært en svak nedgang i antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling siste to uker. Så langt er det rapportert om 25 nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 13, etter 32 i uke 12. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke kan bli oppjustert.
 • Det er totalt 2 667 dødsfall fram til 3. april 2022. Antall ukentlige dødsfall har gått ned siste to uker etter toppen i uke 11. Det er foreløpig registrert 99 dødsfall i uke 13 etter 167 i uke 12. Tallene for de siste ukene, spesielt den siste uken, kan bli oppjustert. I uke 13 var medianalder 86 år (nedre-øvre kvartil: 80-91 år), og 68 % døde på annen helseinstitusjon enn sykehus, primært sykehjem.
 • Hittil i 2022 er det i ukene 8, 9 og 11 foreløpig beregnet noen flere dødsfall enn forventet. Signaler om forhøyet dødelighet sees også i aldersgruppen 65 år og eldre i uke 8 til 11.

Meldte covid-19 tilfeller, testaktivitet og forkjølelsessymptomer i befolkningen

 • Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at det etter uke 8 har vært en nedgang i andel som oppgir å ha testet seg, andelen positive blant de som har testet seg og og andelen som rapporterer forkjølelsessymptomer.
 • Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 var økende fram til uke 8 og har vært nedadgående etter dette.
 • Det har vært en nedgang i antall meldte tilfeller siden uke 8. Det er foreløpig meldt 10 350 tilfeller til MSIS i uke 13, 41% nedgang fra uke 12 (17 507).
 • Nedgangen i antall personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten fortsetter. Antall testede var stabilt i aldersgruppene 6-12 år og 80 år og eldre og gikk ned i øvrige aldersgrupper. Endringer i teststrategi og bruk av selvtester og bekreftende PCR påvirker hvem og hvor mange som testes, oppdages og registres. En lavere andel av de testede og smittede registreres i MSIS og MSIS laboratoriedatabase enn tidligere.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 3. april 2022 er 73 % av hele befolkningen, 88 % (16 år og eldre) og 89 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 83 % av 16-17 åringer og 55 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 43 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.
 • Det er 53 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose. Andelen er 90 % for alle 65 år og eldre, 82 % for dem over 45 år og 66 % for aldersgruppen 18 år og eldre. Blant risikogruppene er det er 81 % av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp som har fått oppfriskningsdose, og 73 % av dem med moderat risiko.

Virologisk overvåking

 • Omikron BA.2 overtok for omikron BA.1 i uke 6 nasjonalt og utgjør nå rundt 93 % av alle helgenomsekvenserte prøver siste to uker. Det er ikke observert vesentlige endringer i BA.2 av betydning så langt.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at trenden er sannsynlig synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 14 mars på 0,9 (0,5 – 1,2).

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Influensa A (H3N2) er i utbrudd i Norge nå. Økningen i influensatilfeller fortsetter, men økningen har ikke vært så sterk siste uke. Influensapositive prøver har økt fra 11,4 %  i uke 12 til 15,2 % forrige uke. Andelen influensapositive øker også i sentinel-overvåkingen av luftveisvirus med 31 influensatilfeller ut av 56 undersøkte prøver sist uke.
 • Nivået av andre påviste luftveisagens enn SARS-CoV-2 har vært relativt stabilt de siste 3 ukene. I uke 13 ble andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2 påvist i 2 % av undersøkte prøver. Det er fremdeles hovedsakelig rhinovirus som påvises, med andel positive prøver på 9 % i uke 13. Forekomsten av metapneumovirus økte svakt fra uken før, med andel positive prøver på 6 % i uke 13.
 • Etter en nedgang i antall innleggelser med luftveisinfeksjon fra uke 10 til uke 11, er det foreløpig registrert 1 392 nye innleggelser i uke 12. I uke 12 var den prosentvise fordelingen mellom de ulike undergruppene luftveisinfeksjoner følgende: covid-19 47 %, nedre luftveisinfeksjoner 34 %, øvre luftveisinfeksjoner 7 %, influensa 11 % og RSV <1 %.