Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Oppdatert risikovurdering om covid-19-pandemien i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oppdatert risikovurdering om covid-19-pandemien i Norge

Nyhet

Oppdatert risikovurdering om covid-19-pandemien i Norge

Vinterbølgen er på retur, men situasjonen er fortsatt uforutsigbar, ifølge Folkehelseinstituttets oppdaterte risikovurdering. – Epidemien må overvåkes nøye slik at en eventuelt endret situasjon oppdages tidlig og håndteres raskt, riktig og kostnadseffektivt, sier direktør Camilla Stoltenberg.

Vinterbølgen er på retur, men situasjonen er fortsatt uforutsigbar, ifølge Folkehelseinstituttets oppdaterte risikovurdering. – Epidemien må overvåkes nøye slik at en eventuelt endret situasjon oppdages tidlig og håndteres raskt, riktig og kostnadseffektivt, sier direktør Camilla Stoltenberg.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Situasjonen for koronapandemien

Denne vinterbølgen av covid-19 ser ut til å være på retur i Norge. Antallet nye innleggelser per uke har sunket fra en topp på 545 i uke 9 til 345 i uke 12. Antallet innleggelser per uke på intensivavdeling har sunket fra en topp på 56 til 29 i uke 12. Det påvises nå nesten bare omikronvarianten BA.2.

Utviklingen er omtrent den samme i resten av Norden, men flere andre land i Europa ser nå en økning drevet av BA.2-varianten samtidig med avvikling av restriksjoner.

– Slik situasjonen ser ut nå, kan samfunnet fortsette med normal hverdag uten særlige smitteverntiltak mot covid-19, sier Stoltenberg. - Vi har samtidig grunn til å vente en ny bølge med covid-19, trolig til høsten eller vinteren, og det kan også hende vi ser en ny bølge av en ny variant allerede i sommerhalvåret. Det er også mulig at epidemien vil fortsette på et mellomlavt nivå gjennom sommeren, sier hun.

Influensautbrudd øker i omfang

Sesongens influensautbrudd er i gang i Norge. Antall nye innleggelser per uke av pasienter med influensa har økt raskt fra 9-13 ukentlige innleggelser i uke 1-7 til 136 i uke 12. Antallet for uke 12 forventes oppjustert.

Så langt denne sesongen har det vært 409 sykehusinnleggelser og ti intensivinnleggelser av pasienter med influensa. Influensavirus ble i uke 12 påvist i 11,1 % av undersøkte prøver. Epidemien er størst blant ungdom og unge voksne.

Det er i hovedsak influensavirus A(H3N2) av Bangladesh-varianten som påvises. Dette viruset har noe endrede antigene egenskaper sammenliknet med influensa A(H3N2)-virus som har sirkulert i Norge tidligere, og som var grunnlaget for vaksinen for denne sesongen.

Danmark opplever nå en stor influensaepidemi. Antallet innleggelser av pasienter med influensa i Danmark økte raskt fra 12 i uke 6 til 631 i uke 12.

Risikovurdering for covid-19

Vi regner med at denne vinterbølgen er over toppen og vil bli stadig mindre i løpet av april, og at epidemien deretter holder seg på et lavt nivå, men det er usikkert hvor lenge et slikt nivå vedvarer. Befolkningsimmunitet og sesongeffekt påvirker dette.

Antallet nye sykehusinnleggelser for covid-19 vil trolig fortsette å synke gjennom april, kanskje til under hundre per uke.

Konsekvensene av epidemien i april for samfunnet er en stadig mindre belastning på fastlegene, hjemmebaserte tjenester, sykehjemmene og sykehusene, men også på resten av samfunnet ved at stadig færre må være borte fra arbeidet på grunn av covid-19-relatert sykefravær. For individene er konsekvensene at stadig færre blir smittet.

Etter denne vinterbølgen må vi regne med en ny bølge av denne varianten, trolig til høsten eller neste vinter, eller en ny bølge av en ny variant allerede i sommerhalvåret. Det er også mulig at epidemien vil fortsette på et mellomlavt nivå gjennom sommeren.

Situasjonen er fortsatt uforutsigbar. En helt ny variant kan endre bildet betydelig, men befolkningens grunnimmunitet vil sannsynligvis beskytte godt mot alvorlig sykdom, uansett variant. Likevel er det nødvendig med forsterket beredskap og overvåking.

Risikovurdering for influensa

Vi regner med økende spredning av influensa i april. Påskeferien og sesongeffekten vil kanskje dempe en influensaepidemi nå, men det er betydelig usikkerhet.

Immuniteten i befolkningen antas å være lavere enn normalt grunnet lite eller ingen influensasirkulasjon de siste sesongene. Det er nå flere barn som aldri har møtt influensavirus før.

Det ventes at mange kan bli smittet, noe som vil kunne medføre mange sykehusinnleggelser. Risikoen for alvorlig forløp er høyest hos de eldste, de minste barna og personer med underliggende risikotilstander.

Sykehusene bør forberede seg på betydelig flere innleggelser av pasienter med influensa i april enn i mars.

Håndtering, overvåking og beredskap

Samfunnets beredskap og overvåkingssystemer bør styrkes for å kunne håndtere nye bølger med SARS-CoV-2 og eventuelle andre epidemier raskt, riktig og kostnadseffektivt.

Slik situasjonen ser ut nå, kan samfunnet fortsette med normal hverdag uten særlige smitteverntiltak mot covid-19.

Grupper med økt risiko for alvorlig forløp må sikres god vaksinasjon, god tilgang til antiviral behandling og gode råd for atferd som reduserer smittefaren. Folkehelseinstituttet vurderer fortløpende når det er riktig å tilby nye vaksinedoser og eventuelt anbefale bruk av nye varianter av vaksiner.

Situasjonen er fortsatt uforutsigbar, og epidemien må overvåkes nøye slik at en eventuelt endret situasjon kan oppdages og risikovurderes tidlig. En endret situasjon kan for eksempel være at det oppdages en ny virusvariant eller en redusert effekt av vaksinasjon, eventuelt disse to i kombinasjon.

Befolkningen må forberedes på at epidemien kan vende sterkere tilbake, og at det i gitte situasjoner kan bli aktuelt å endre håndteringen.

Kommunene må ha beredskap for forsterket håndtering, herunder for å trappe opp testing, smittesporing og vaksinasjon. Sykehusene må ha beredskap for mer testing, flere innleggelser og større sykefravær. 

Håndtering av influensa

Kommunene må være forberedt på å håndtere influensautbrudd i sykehjem. Sykehusene må være forberedt på flere innleggelser av pasienter med influensa.

Influensavaksinasjon er fortsatt aktuelt for risikogruppene, men gir liten beskyttelse mot infeksjon blant eldre. Det er likevel forventet noe beskyttelse mot smitte og bare begrenset beskyttelse mot alvorlig sykdom.

Tidlig antiviral behandling mot influensa er aktuelt til personer i risikogrupper og ved alvorlig sykdom. Forebyggende behandling kan være aktuelt på sykehjem med utbrudd.