Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ny studie om korona og briller i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ny studie om korona og briller i Norge

Nyhet

Ny studie om korona og briller i Norge

Beskytter briller mot korona? Folkehelseinstituttet har nå startet Koronabrille-studien. Dette er en stor studie om koronasmitte, der vi skal undersøke om briller og solbriller kan beskytte mot korona.

Illustrasjon til Koronabrille-studien
Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

Beskytter briller mot korona? Folkehelseinstituttet har nå startet Koronabrille-studien. Dette er en stor studie om koronasmitte, der vi skal undersøke om briller og solbriller kan beskytte mot korona.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Målet med studien er å undersøke om bruk av briller eller solbriller beskytter mot koronasmitte. Koronabrille-studien vil undersøke dette ved å sammenlikne personer som bruker briller når de er ute blant folk (f.eks. på offentlig transport og i kjøpesentre) og personer som ikke gjør det.

– Virus kan komme inn i kroppen gjennom øynene, derfor er det ikke utenkelig at briller og solbriller kan beskytte mot korona og andre luftveisvirus som for eksempel influensa. Men, det kan også være slik at briller ikke beskytter i det hele tatt, sier Atle Fretheim, leder av Senter for forskning på epidemitiltak i Folkehelseinstituttet (FHI).

Gjennomføring av studien

Halvparten av deltakerne får beskjed om å bruke briller når de er ute blant folk i 14 dager, den andre halvparten får beskjed om ikke å gjøre det.

– Vi oppfordrer de som havner i «brillegruppa» om å bruke briller der det er mye folk, særlig på offentlig transport, inne på kjøpesenter og i butikk, sier Fretheim.

Etter studieperioden på 14 dager sender FHI ut et spørreskjema og henter opplysninger om blant annet registrert covid-19 smitte i helseregistre. Da kan man sammenligne de to gruppene og se om færre er smittet i den ene gruppa enn i den andre. 

Gruppene bør være så like som mulig

Deltakerne får ikke selv velge hvilken gruppe de skal være med i. Forskerne vil trekke lodd blant alle som deltar og dermed fordele deltakerne tilfeldig i de to gruppene. I den ene gruppen må man være villig til å bruke solbriller eller andre briller når man er ute blant folk, i den andre må man være villig til å la være. Personer som bruker kontaktlinser kan også delta.

Loddtrekning er viktig for å sikre at gruppene blir så like som mulig – når det gjelder alder, kjønn, hvor mye de er utendørs, og hvor mye de bruker offentlig transport, for eksempel.

– Loddtrekning sørger for eksempel for å unngå at personer i gruppen som bruker briller er eldre enn dem i den andre gruppen, eller at de holder seg mer hjemme enn dem i gruppen som ikke bruker briller, forklarer Fretheim.

Trenger 22.000 deltakere

Hvis mange nok melder seg på for å delta i Koronabrille-studien, sett i lys av de høye smittetallene som ventes de neste ukene, vil det være mulig å få gode resultater fra studien.

Det er behov for rundt 22.000 deltakere for å få sikre resultater. 

FHI samarbeider med danske forskere og helsemyndigheter som gjennomfører samme studie i Danmark. Samarbeidet går først og fremst ut på at protokollene er samordnet, slik at resultatene kan sees i sammenheng.

FHI håper at så mange som mulig vil delta i Koronabrille-studien i Norge. Det er følgende kriterier for å delta:

 • er 18 år eller eldre
 • ikke er avhengig av å bruke briller ute blant folk, f.eks. på bussen eller på butikken (man kan bruke kontaktlinser dersom man trenger det)
 • ikke har fått påvist covid-19 etter 15. desember 2021 
 • ikke har symptomer på covid-19
 • er villig til å bruke briller ute blant folk i 14 dager
 • er villig til å IKKE bruke briller ute blant folk i 14 dager
 • har briller eller solbriller som kan brukes

Viktig studie om øyebeskyttelse mot koronasmitte

Koronabrille-studien i regi av FHI er viktig fordi det ikke er blitt gjennomført randomiserte studier om øyebeskyttelse mot koronasmitte. Det finnes imidlertid en del observasjonelle data som kan tyde på at briller beskytter.

Koronabrille-studien har potensial til å avdekke et nyttig verktøy, både for denne pandemien og senere pandemier med luftveisvirus. Hvis briller viser seg å ha en effekt mot koronasmitte, vil det være et enkelt tiltak å innføre kjapt, og uten særlig omkostninger.

Studien innhenter disse opplysningene;

 • kjønn og alder i Folkeregisteret
 • opplysninger om helsetjenestebruk i løpet av studieperioden fra Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
 • registrert covid-19 smitte i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
 • vaksinestatus (SYSVAK)

Koronabrille-studien er godkjent av Regional etisk komite (REK).

Les mer om Koronabrille-studien og delta:

Forsker Atle Fretheim forklarer mer om studien i denne videoen: 

Om Koronabrille-studien

Forsker Atle Fretheim forteller om Koronabrille-studien