Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Covid-19-vaksinasjon gir ingen økt risiko for svangerskapskomplikasjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Covid-19-vaksinasjon gir ingen økt risiko for svangerskapskomplikasjoner

Nyhet

Covid-19-vaksinasjon gir ingen økt risiko for svangerskapskomplikasjoner

Kvinner som ble vaksinert mot covid-19 under svangerskapet, har ingen økt risiko for svangerskapskomplikasjoner. Det viser en ny internasjonal studie av nærmere 160 000 fødsler, utført av forskere ved Folkehelseinstituttet i Norge og Karolinska Institutet i Sverige.

Mor på ultralydundersøkelse
Shutterstock

Kvinner som ble vaksinert mot covid-19 under svangerskapet, har ingen økt risiko for svangerskapskomplikasjoner. Det viser en ny internasjonal studie av nærmere 160 000 fødsler, utført av forskere ved Folkehelseinstituttet i Norge og Karolinska Institutet i Sverige.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Gravide har større risiko for å bli alvorlig syke med covid-19, og covid-19 i svangerskapet kan øke risikoen for komplikasjoner. Det er derfor anbefalt at gravide er vaksinert mot koronaviruset SARS-CoV-2.

Hittil har mindre studier fra andre land, og oppfølging av vaksinerte gravide, ikke vist noen risiko knyttet til vaksinering i svangerskapet, men større studier har manglet. Gravide er heller ikke inkludert i kliniske utprøvningsstudier av vaksiner før godkjenning. Når en ny vaksine innføres, er det derfor viktig å overvåke svangerskapskomplikasjoner etter vaksinasjon.

– Betryggende resultater

I en stor nordisk studie publisert i tidsskriftet JAMA, ble det brukt data fra helseregistre i Norge og Sverige til å studere om vaksinering i svangerskapet var forbundet med risiko for svangerskapskomplikasjoner.

Studien inkluderte 157 521 fødsler i Sverige og Norge mellom mai 2021 og januar 2022. Av disse fødslene var 18 prosent til mødre som hadde blitt vaksinert mot SARS-CoV-2 under svangerskapet, hovedsakelig i andre og tredje trimester med en av de to tilgjengelige mRNA-vaksinene. Forskerne så på risikoen for ulike svangerskapskomplikasjoner blant vaksinerte og uvaksinerte kvinner.

Studien fant at kvinner som var vaksinert mot SARS-CoV-2 under svangerskapet ikke hadde økt risiko for noen av svangerskapskomplikasjonene som ble undersøkt i denne studien, inkludert prematur fødsel, dødfødsel, redusert fostervekst, lav allmenntilstand 5 minutter etter fødsel og overføring til nyfødtavdeling.

– Dette er betryggende resultater som støtter anbefalingen om at det er trygt for gravide å vaksineres mot SARS-CoV-2, sier Maria C. Magnus, som er delt førsteforfatter av studien og seniorforsker ved Senter for fruktbarhet og helse.

Studien ble støttet av Nordforsk og Forskningsrådet.

Ingen forskjell på tidspunkt eller type vaksine

Det var ingen forskjell på om kvinnen ble vaksinert med Pfizer-BioNTech eller Moderna sin mRNA-vaksine. Det var heller ingen forskjeller avhengig av om kvinnen hadde blitt vaksinert i andre eller tredje trimester av svangerskapet.

Forskerne kunne ikke studere risiko for uheldige svangerskapsutfall etter vaksinasjon i første trimester, ettersom dette ikke har vært anbefalt før nylig, og få av disse kvinnene har født ennå. Forskergruppen har tidligere vist at det ikke var økt risiko for spontanabort hos kvinner som var vaksinert i første trimester.

– Det er fortsatt ønskelig med mer informasjon rundt sikkerheten av vaksinasjon av gravide mot covid-19, spesielt vaksinasjon i første trimester. Det er også viktig å studere om covid-19-infeksjon i svangerskapet eller vaksinasjon kan påvirke senere helse hos barnet, sier Magnus.

Vaksinasjon kan beskytte den nyfødte mot infeksjon

Det er flere studier som tyder på at antistoffene som dannes av covid-19-vaksinen kan overføres fra mor til barn under svangerskapet. Derfor kan barn av mødre som ble vaksinert i svangerskapet ha en lavere risiko for infeksjon de første levemånedene, sier Magnus.

Det er fortsatt ingen av SARS-CoV-2-vaksinene som er godkjent for barn under fem år. Dersom vaksinasjon av gravide kan beskytte det nyfødte barnet mot infeksjon, vil dette styrke anbefalingen om å vaksinere gravide.

Planlegger videre forskning innenfor et etablert nordisk samarbeid

– Fordi anbefalinger endrer seg og det kan utvikles nye vaksiner, vil vi fortsette å følge opp sikkerhet av vaksinering hos gravide, og mulige helsekonsekvenser for mor og barn, sier Magnus.

Forskerne planlegger å fortsette det etablerte forskningssamarbeidet mellom de nordiske landene for å følge opp barn av mødre som ble vaksinert under svangerskapet. Forskergruppen har tidligere publisert studier om smitterisiko hos gravide og vist at gravide i Norge har økt risiko for å bli innlagt på sykehus hvis de har covid-19.