Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Huskeliste når pasient eller ansatt bekreftes syk med covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Huskeliste når pasient eller ansatt bekreftes syk med covid-19

Artikkel i nettpublikasjon

Huskeliste når pasient eller ansatt bekreftes syk med covid-19

Nedenfor finnes en huskeliste for viktige administrative tiltak dersom en pasient eller ansatt i helsetjenesten bekreftes syk med covid-19.

Nedenfor finnes en huskeliste for viktige administrative tiltak dersom en pasient eller ansatt i helsetjenesten bekreftes syk med covid-19.


Innhold på denne siden

Administrative tiltak som bør vurderes

 • Følge lokalt planverk
 • Informer smittevernansvarlige lokalt
 • Opprette utbruddsgruppe som kan bistå med kontaktoppsporing
 • Innhente relevante opplysninger fra den smittede som videregis ved melding av positivt tilfelle til FHI: Melding og varsling
 • Identifisere når pasienten/den ansatte utviklet symptomer
 • Kartlegge pasientens/den ansattes aktiviteter fra 48 timer før symptomstart
 • Identifisere og følge opp nærkontakter (fra 48 timer før symptomstart, se nedenfor). Før logg over hvem som er kontaktet (se eksempel på logg nedenfor under "Materiale")
 • Identifisere hvem som må informeres; for eksempel pårørende, ledelsen, kommunelege, andre ansatte og pasienter
 • Ekstra rengjøring i henhold til identifiserte aktiviteter (her følges lokalt infeksjonskontrollprogram)
 • Hvis mulig, organisere dedikert personell til å håndtere pasienter med covid-19, samt de som er definert som nærkontakt. Dette er viktig ved store utbrudd og ved avdelinger med spesielt sårbare pasienter. Dedikert personell bør ikke være i kontakt med andre pasienter i helseinstitusjonen og begrense kontakt med annet personale.
 • Informasjon til helsepersonell om hjemmekarantene og -isolering: Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19

Oppfølging av nærkontakter

 • Skaff oversikt over når personen fikk symptomer og identifiser personale, pasienter og pårørende som defineres som nærkontakter.
 • Definisjon av nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19
 • Helsepersonell og andre ansatte som møter definisjonen for nærkontakt:
  • bør ikke arbeide i helsetjenesten de neste 10 dagene etter siste kontakt med pasienten eller den ansatte som er syk med covid-19
  • kan unntas fra karantene hvis personellmangel går utover forsvarlig drift (se unntak: Tiltak i spesialisthelsetjenesten)
  • det er viktig å videreformidle hvem de skal kontakte dersom de får luftveissymptomer og dermed skal testes for covid-19
  • gi ut Informasjonsbrev til ansatt som er definert som nærkontakt (se nedenfor under "Materiale")
  • henvise til fhi.no: Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19
 • Innlagte pasienter som møter definisjonen for nærkontakter:
  • må plasseres på enerom
  • må muntlig informeres om situasjonen
  • helsepersonell må vurdere bruk av beskyttelsesutstyr ut fra en risikovurdering og i henhold til den aktuelle helsetjenestens rutiner
  • hvis disse pasientene utvikler akutte luftveissymptomer skal de isoleres og testes for covid-19
 • Utskrevne eller polikliniske pasienter som møter definisjonen for nærkontakter:
  • må kontaktes
  • skal i hjemmekarantene
  • de bør i utgangspunktet følges opp av kommunelege i tråd med råd for oppfølging av kontakter utenfor den aktuelle helsetjenesten
  • gi ut Informasjonsbrev til pasient som er definert som nærkontakt (se nedenfor under "Materiale")
  • henvise til fhi.no: Råd til personer som er i hjemmekarantene
 • Pårørende som møter definisjonen for nærkontakt:
  • må kontaktes
  • skal i hjemmekarantene
  • de bør i utgangspunktet følges opp av kommunelege i tråd med råd for oppfølging av kontakter utenfor den aktuelle helsetjenesten
  • dersom pårørende oppholder seg på sykehus, må oppfølging og smitteverntiltak vurderes individuelt i samråd med sykehusets smittevernpersonell.
  • dersom pårørende oppholder seg på sykehjem, må oppfølging og smitteverntiltak vurderes individuelt i samråd med virksomhetsleder og kommunelege.
  • henvise til fhi.no: Råd til personer som er i hjemmekarantene
 • Kommuneoverlegen må få beskjed om utskrevne pasienter eller pårørende, som skal følges opp i kommunen.

Oppfølging av andre ansatte

 • Helsepersonell eller andre ansatte som ikke har hatt nærkontakt med den smittede skal forholde seg til rådene som gjelder for alle ansatte i helsetjenesten:
  • kan gå på jobb som vanlig
  • skal følge med på utvikling av luftveissymptomer og ved symptomer holde seg hjemme eller forlate arbeidsplassen umiddelbart
  • ved utvikling av luftveissymptomer må det gjøres en vurdering av om den ansatte skal testes for covid-19

Historikk

24.6.2020: Artikkelen er arkivert. Tilhørende informasjonsskriv til ansatte, pasienter og verktøy for informasjonsinnsamling er slettet.

08.05.2020: Endret råd om kontaktsporing fra 24 til 48 timer før symptomdebut. Varighet av karantene endret fra 14 til 10 dger. 

28.3.2020: oppdatert verktøy (excelark) for informasjonsinnhenting og kontaktsporing lagt inn i vedleggslista.

23.03.2020: Rettet noen lenker til andre artikler på fhi.no, presisert at det er snakk om hjemmekarantene under "Utskrevne eller polikliniske pasienter" og "Pårørende". Språklige presiseringer under "Oppfølging av ansatte". Oppdatert vedleggene "Informasjonsbrev til ansatte.." og "Informasjonsbrev til pasient.."