Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Smittestopp og helsepersonell, politi, personell i nødetater på jobb

Publisert Oppdatert

Helsepersonell som jobber med kjente smittede med koronavirussykdom, og som bruker beskyttelsesutstyr i jobben, anbefales å slå av sporingen på Smittestopp i arbeidstiden.

Helsepersonell som jobber med kjente smittede med koronavirussykdom, og som bruker beskyttelsesutstyr i jobben, anbefales å slå av sporingen på Smittestopp i arbeidstiden.


  • FHI stopper all innsamling av data i Smittestopp

Også andre yrkesgrupper som jobber med beskyttelsesutstyr i nærkontakt med kjente smittede regnes ikke som nærkontakt, selv om de utsettes for smitte. Appen er ikke laget for bruk på jobb i slike situasjoner. Inntil appens varslingsfunksjon er testet ut i prøvekommunene, rådes yrkesgrupper som har nærkontakt med kjente smittede, å skru av stedstjenester/deaktivere appen mens de er på jobb.

Andre ansatte i helsetjenesten som ikke jobber i nærkontakt med kjente smittede og derfor ikke bruker beskyttelsesutstyr sin arbeidssituasjon, anbefales å beholde appen aktivert.

I den planlagte varslingsfunksjonen er det tenkt at en enkeltbruker kun kan motta ett varsel per dag om eksponering for smitte. Da vil det være hensiktsmessig for yrkesgruppene som jobber med kjente smittede, å vite at et eventuelt varsel ikke kommer fra en arbeidssituasjon hvor de har vært beskyttet av smittevernutstyr. Er de er i tvil om bakgrunnen for varselet og om de skal i karantene, kan de kontakte kommunelegen.

Ansatte som legger private mobiltelefoner i låst fellesgarderobe eller mobilhotell hvor også andre telefoner er innelåst, anbefales å skru av stedstjenester mens telefonen befinner seg ute av bruk, men nær andre telefoner.

 

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden