Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Spørsmål og svar om zikafeber»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Spørsmål og svar om zikafeber

Artikkel

Spørsmål og svar om zikafeber

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en liste med spørsmål og svar om zikaviruset, smittemåter og beskyttelse. Instituttet følger situasjonen nøye i det etablerte nettverket med internasjonale partnere. Råd er gitt på basis av foreliggende kunnskap og vil endres når ny kunnskap foreligger.

Laboratorietesting
Betre laboratorietestar avdekkar fleire infeksjonar som smittar via mat, vatn og vektorar som mygg og flått.. colourbox.com

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en liste med spørsmål og svar om zikaviruset, smittemåter og beskyttelse. Instituttet følger situasjonen nøye i det etablerte nettverket med internasjonale partnere. Råd er gitt på basis av foreliggende kunnskap og vil endres når ny kunnskap foreligger.


Om zikavirus og helseeffekter

Hvor lenge har man kjent til  zikaviruset ?

Viruset ble først oppdaget i 1947 i en ape nær Victoriasjøen i Uganda og er oppkalt etter Zikaskogen. I 1952 ble antistoffer mot viruset for første gang påvist hos mennesker og siden da har det vært påvist smitte i flere afrikanske og etter hvert også asiatiske land. I 2007 forårsaket viruset et stort utbrudd på stillehavsøya Yap. i 2013-2014 i Fransk Polynesia og fra 2015 er det pågående utbrudd i flere land i det Amerikanske kontinent.

Hva er sammenhengen mellom zikavirus og fosterskader?

Siden tidlig 2015 har det vært et utbrudd med zikafeber i Brasil og mange andre land på det amerikanske kontinent. Samtidig har man observert en økning i tilfeller av nyfødte med mikrokefali, særlig i Brasil. Mikrokefali er en tilstand der barnet blir født med lite hode, oftest som et resultat av at hjernen har utviklet seg unormalt i fosterlivet. Barna kan ha en rekke andre helseproblemer, avhengig av hvor alvorlig tilstanden er. Det forskes fortsatt på å finne en sikker årsaksforklaring på økningen av barn født med mikrokefali, men Verdens helseorganisasjon uttalte 31.mars 2016 at det, basert på ulike studier, er bred vitenskapelig enighet om at zikavirus kan forårsake denne fosterskaden. Man undersøker også om andre faktorer i tillegg til zikaviruset kan ha betydning for denne fosterskaden.

Hvilke andre helserisikoer er knyttet til smitte med zikaviruset?

Verdens helseorganisasjon uttalte 31.mars 2016 at det, basert på ulike studier, er bred vitenskapelig enighet om at zikavirus kan forårsake Guillain-Barré syndrom, mikrokefali og andre nevrologiske komplikasjoner.  Mens mikrokefali rammer fosterets utvikling, ses Guillain-Barré syndrom hos begge kjønn og i ulike aldersgrupper. Guillain-Barré syndrom er en sykdom hvor immunsystemet angriper nervesystemet med akutt innsettende svakhet og smerter i beina, og etter hvert lammelser som av og til kan svekke pustemusklene. Lammelsene går som regel over etter noen måneder. Dette syndromet kan oppstå i forbindelse med en rekke infeksjonssykdommerer inkludert infeksjoner med vanlige tarmbakterier.Foreløpig vet man ikke hvor stor risikoen er for å utvikle nevrologiske komplikasjoner som Guillain-Barré, men risikoen anses som svært lav for ellers friske individer.

Hva er symptomene på zikainfeksjon?

Tiden fra smitte til utbrudd av sykdommen (inkubasjonstiden) er vanligvis 3-12 dager. De fleste som blir smittet vil ikke bli syke, mens noen kan få utslett, feber, leddsmerter og røde øyne i opptil en uke. Symptomene beskrives normalt som milde. Symptomene kan være vanskelig å skille fra andre myggoverførte sykdommer som denguefeber og chikungunyafeber.  

Er barn mer utsatt for smitte eller sykdom ?

Barn kan være mer utsatt for myggstikk og det er derfor viktig å beskytte barn mot myggstikk ved opphold i berørte områder. Små barn kan effektivt beskyttes ved impregnerte myggnett over seng, vogn og lekegrind. Babykurv kan fôres med myggtett stoff. Myggmidler må brukes med omtanke. Det er foreløpig lite data om klinisk sykdom hos småbarn, men det er ikke noe som tyder på at de er mer utsatt for alvorlig sykdom enn voksne.

Hvorfor har WHO publisert en risikovurdering for mulig spredning av zikavirus i Europa?

Verdens helseorganisasjon (WHO) publiserte 18.5.2016 en rapport om risikoen for at zikavirus kan etablere seg i Europa og spres gjennom myggstikk i løpet av sommeren. Denne risikovurderingen er basert på kunnskap om utbredelse av myggarter som kan spre viruset, og på enkeltlands muligheter for raskt å kunne håndtere en slik situasjon. Formålet med denne risikovurderingen er å informere land som kan bli rammet av zikafeber slik at nødvendige tiltak kan settes i gang på et tidlig tidspunkt.  Rapporten er ikke ment som en oversikt over hvilke land gravide bør unngå å reise til. Reiseråd vil bli gitt fortløpende etterhvert som situasjonen eventuelt endrer seg. Rapporten kan leses i sin helhet her:

Er zikafeber påvist i Norge?

Ja, det er rapportert om noen få tilfeller av zikafeber i Norge hos personer som har vært på reise til rammete områder på det amerikanske kontinent. Vi forventer at det vil dukke opp flere tilfeller av zikafeber hos reisende som har vært i zikaberørte områder i tiden fremover. Ettersom hovedsmittevei for zikafeber er via en myggart vi ikke har i Norge vil dette ikke utløse noen spesielle tiltak med tanke på smitte fra mygg.  

Smittemåte

Hvordan spres zikavirus?

Viruset spres hovedsakelig til mennesker gjennom stikk fra mygg (hovedsakelig Aedes aegypti) – den samme myggen som sprer for eksempel denguefeber og gulfeber. Det foreligger nå klare indikasjoner for at smitteoverføring til foster kan skje hos gravide som får virusinfeksjon med zika. Det er rapportert om et fåtall tilfeller av seksuell smitte. Viruset smitter ikke mellom mennesker ved vanlig sosial kontakt, hoste, matlaging eller berøring. Norske mygg kan heller ikke overføre viruset. Dersom en person med zikavirusinfeksjon kommer til Norge, vil vedkommende ikke utgjøre noen smittefare for andre enn eventuelle seksualpartnere. 

Når på døgnet er myggen mest aktiv?

I skumringstiden både morgen og kveld, men de er også aktive på dagtid. I den mørke natten er de stort sett inaktive.

Er det forskjell på «zikamygg» og malariamygg?

Malariamyggen biter primært etter solnedgang, mens myggen som sprer zikaviruset også biter om dagen.

Om en smittebærende mygg blir spist av et annet insekt eller en fugl, blir disse også smittebærende?

Nei, de blir ikke smittebærere. og kan derfor ikke overføre smitten.

Om en person som har vært på tur i utlandet og blitt smittet med zikavirus kommer hjem til Norge og blir bitt av en norsk mygg. Er det da en mulighet for at denne myggen kan spre smitten til andre mennesker i Norge?

Ingen fare. Mange norske mygg er i samme slekt som myggen som sprer viruset, men de har ikke evnen til å spre zikavirus.

Kan man teste for zikavirus?

Kan zikaviruset påvises i en blodprøve?

Ja, det er mulig å  påvise zikavirus i blodprøver hos de som har zikavirusinfeksjon. Man kan også teste for antistoffer mot zikavirus i blodprøver.  Denne testen viser om man på et tidligere tidspunkt har gjennomgått en infeksjon med zikavirus. Det er imidlertid vanskelig å si sikkert når personen har gjennomgått en infeksjon utfra en slik test.

Hvem prioriteres for testing av zikavirus?

En zikatest er en omfattende og arbeidskrevende test som kun er tilgjengelig ved et par laboratorier i landet. Man må derfor prioritere hvem som skal testes. Disse er:

  • Gravide som kan ha vært eksponert* for zikavirus under svangerskapet, uavhengig av om den gravide har symptomer på zikavirus-infeksjon eller ikke.
  • Personer med akutt sykdom forenlig med zikainfeksjon som oppstår inntil 3 uker etter mulig eksponering* for zikaviruset. Symptomene kan være utslett, feber, hodepine, muskel- og/eller leddsmerter, øyebetennelse (uten puss).
  • Personer med symptomer på Guillain-Barrés syndrom eller andre nevrologiske komplikasjoner som kan oppstå i forbindelse med zikainfeksjon. 

*Med eksponering menes her opphold i områder med utbrudd eller økende forekomst av zikafeber eller ubeskyttet seksuell kontakt med en person som har oppholdt seg i områder med utbrudd eller økende forekomst av zikafeber.  

Jeg tilhører en av disse prioriterte gruppene, hvor kan jeg få tatt en zikatest?

Hvis du tilhører en av de prioriterte gruppene som nevnt ovenfor kan du henvende seg til din fastlege for å få tatt en blodprøve. 

Jeg har vært i et zikaberørt område, men har ikke vært syk og er ikke gravid. Jeg lurer på om jeg likevel kan ha blitt smittet med viruset. Kan jeg få tatt en test?

Nei. Vi kan dessverre ikke prioritere testing i en slik situasjon. Du må ta de nødvendige forholdsregler etter at du har kommet hjem (se senere spørsmål). 

Kan man påvise zikavirus i sæd?

Zikavirus kan påvises i sæd, men foreløpig er slike undersøkelser ikke allment tilgjengelig i Norge.

Forebygging og behandling

Kan man vaksinere seg mot zika?

Nei, det finnes så langt ingen vaksine mot sykdommen. Beskyttelse mot myggstikk er derfor det eneste forebyggende tiltaket.

Hvordan kan jeg beskytte meg mot zikafeber?

Personer som oppholder seg i berørte områder, bør være nøye med å beskytte seg mot myggstikk. Vi anbefaler bruk av klær som dekker kroppen (langermet skjorte, lange bukser og sokker), å bruke myggmidler, sove under myggnett og eventuelt sprøyte boligen med insektmiddel. Myggmidler bør benyttes også på dagtid og innsmøringen gjentas ved svetting. Opphold i rom med luftkondisjonering reduserer risikoen for å bli stukket av mygg. Også andre enn gravide bør beskytte seg mot myggstikk når de oppholder seg i områder med zikafeber. Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt eller alvorlige kroniske infeksjoner. Bruk av kondom ved seksuell aktivitet vil redusere risikoen for smitte.

Reiseråd

Hvilke generelle reiseråd gjelder for reiser til land med zikafeber?

Folkehelseinstituttet fraråder gravide kvinner å reise til områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber. Personer som har immunsvikt eller alvorlige kroniske sykdommer bør som alltid rådføre seg med sin lege før reise. Det er ikke grunnlag for å fraråde ikke-gravide voksne eller barn å reise til zikaberørte områder, men man bør være nøye med myggbeskyttelse.

Hvilke land er rammet?

Folkehelseinstituttet opererer med 2 typer av områder som er berørt av zikafeber. Disse er

  • områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber
  • områder med sporadiske enkelttilfeller av zikafeber. 

Risikoen for å bli smittet med zikavirus er vesentlig forskjellig i disse to typene av zikaberørt område. Råd til gravide og andre reisende er derfor forskjellig avhengig av hvilke type zikaberørt land det er snakk om.

Se   Land hvor det er påvist overføring av zikavirus  

Hva menes med områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber og hvilke reiseråd gjelder?

Dette er områder hvor sykdommen nylig er blitt introdusert medsvært mange nysmittede. Slik situasjonen er nå gjelder dette noen land på det amerikanske kontinentet og noen land få land i andre verdensdeler. Dette har resultert i en uoversiktlig utbruddssituasjon med forholdsvis høy smitterisiko. Risikoen for smitteoverføring er derfor betydelig større i disse områdene. Personer som reiser til eller oppholder seg i disse områdene bør være ekstra nøye med å beskytte seg mot myggstikk. Folkehelseinstituttet fraråder gravide kvinner å reise til slike områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber. Det anbefales også å ta forholdsregler i en periode etter hjemkomst fra slike områder (se spørsmål nedenfor) 

Hva menes med områder med sporadiske enkelttilfeller av zikafeber og hvilke reiseråd gjelder?

Dette er områder hvor det bare er rapportert få tilfeller av zikafeber eller hvor zikaviruset har vært tilstede i mange år. Mange av innbyggerne i disse landene er derfor immune mot sykdommen. Risikoen for å bli smittet med zikafeber i disse landene anses som liten. Det er likevel viktig å beskytte seg mot myggstikk ved opphold i disse landene, også med tanke på risiko for andre myggoverførte sykdommer som denguefeber. Gravide som planlegger å reise til områder med sporadiske enkelttilfeller må, dersom de velger å reise være svært nøye med myggstikkbeskyttelse, eller evt. vurdere å utsette reisen. Det anses ikke nødvendig å ta spesielle forholdsregler etter hjemkomst fra slike områder. 

Hvorfor bør ikke gravide reise til områder med utbrudd eller økende forekomst av zikafeber?

Verdens helseorganisasjon uttalte 31.mars 2016 at det, basert på ulike studier, er bred vitenskapelig enighet om at zikavirus kan forårsake mikrokefali og andre hjerneskader hos fosteret. Det er ikke fastslått hvor stor risikoen for utvikling av mikrokefali er dersom en gravid blir smittet i svangerskapet. Det er foreløpig usikkert om risikoen er størst om den gravide har hatt symptomer på zikafeber eller om risikoen er den samme for gravide som bare har gjennomgått sykdommen uten symptomer. Det er også usikkert når i graviditeten risikoen for mulig fosterskade er størst, men mye tyder på at risikoen er størst ved smitte under første eller andre trimester, dvs, før 28 ukers graviditet.

Hva kan personer som allerede oppholder seg i berørte områder gjøre?

Både gravide og andre som oppholder seg i de berørte områdene bør være nøye med myggbeskyttelse. Kvinner som oppholder seg i områder med utbrudd eller økende forekomst bør bruke trygg prevensjon slik at hun unngår å bli gravid under oppholdet. Ved langtidsopphold bør man følge råd fra lokale helsemyndigheter. Kondom beskytter mot seksuell smitte.

Hva bør gravide kvinner, og kvinner som forsøker å bli gravide gjøre?

Vi fraråder gravide å reise til områder med utbrudd eller økende forekomst. Dersom man likevel reiser bør man beskytte seg mot myggstikk (med klær og myggspray eller myggstift) og informere sin lege/jordmor ved hjemkomst. Dersom du reiser til områder med utbrudd eller økende forekomst bør du utsette å bli gravid til 8 uker etter hjemkomst.  Dersom mannen har oppholdt seg i områder med pågående utbrudd eller økende forekomst bør paret vente 6 måneder før graviditet.

Hvordan kan man beskytte seg best mulig?

Den beste beskyttelsen mot zikavirusinfeksjon er å unngå å bli bitt av mygg som kan være bærer av viruset. Gravide bør ikke dra til områder med utbrudd eller økende forekomst av zikafeber. Personer som oppholder seg i berørte områder, bør være nøye med å beskytte seg mot myggstikk. Vi anbefaler bruk av klær som dekker kroppen (langermet skjorte, lange bukser og sokker), å bruke myggmidler, sove under myggnett og eventuelt sprøyte boligen med insektmiddel. Myggmidler bør benyttes også på dagtid og innsmøringen gjentas ved svetting. Opphold i rom med luftkondisjonering reduserer risikoen for å bli stukket av mygg. Også andre enn gravide bør beskytte seg mot myggstikk når de oppholder seg i områder med zikafeber. Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt eller alvorlige kroniske infeksjoner. Bruk av kondom ved seksuell aktivitet vil redusere risikoen for seksuell smitte. 

Hvilke råd gir Folkehelseinstituttet til reisende til Sør-Europa?

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utgitt en rapport der de anslår risikoen for at det skal skje lokal spredning av zikaviruset i europeiske land. Risikoen for Norge er vurdert som svært lav. Det er kun Madeira og områder på nordøst-kysten av Svartehavet som antas å ha høy risiko for at zikafeber kan spres (gitt at de ikke innfører tiltak for å begrense smittespredning). Andre land rundt Middelhavet antas å ha moderat risiko. Folkehelseinstituttets råd til reisende til zikaberørte områder gjelder gravide eller de som forsøker å bli gravide, og rådene gjelder kun de land der man vet at det er utbrudd eller økende forekomst av zikavirus. Det er ingen berørte land i Europa nå. Vi vil likevel særlig anbefale gravide å følge ekstra godt med på våre reiseråd hvis de planlegger reise til land i Sør-Europa i sommer. Etter hvert som temperaturen i Sør-Europa synker i løpet av sensommer og høst vil risikoen for zikafeber være betydelig mindre. Folkehelseinstituttet vil følge situasjonen nøye og raskt oppdatere våre reiseråd hvis nødvendig.

Hvilke råd gir Folkehelseinstituttet til reisende til Florida og andre steder i USA?

Amerikanske helsemyndigheter har siden våren 2016 ansett at det er en viss risiko for lokal spredning av zikavirus med mygg særlig i de tre delstatene Texas, Florida og Hawaii. Man har derfor igangsatt tiltak mot mygg og intensivert overvåkingen i delstatene. I slutten av juli ble det klart at det var oppdaget flere tilfeller av zikafeber som var antatt smittet gjennom mygg i Miami-området i Florida. Gravide frarådes derfor å reise til Miami-Dade county, og personer som har oppholdt seg i Miami-Dade county bør ta forholdsregler etter hjemkomst dersom de har oppholdt seg i Miami-city etter 15. juni 2016 og resten av Miami-Dade county siden 14. juli 2016. Situasjonen gir ikke grunnlag for å fraråde gravide reiser til andre deler av Florida eller andre amerikanske delstater. Det er heller ikke grunnlag for å ta spesielle forholdsregler for reisende som kommer hjem etter opphold i områder utenfor Miami i Florida eller andre delstater i USA. Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye og dersom situasjonen skulle forandre seg kan reiserådene bli endret og gjelde flere områder i Florida og i tillegg inkludere andre delstater.

Er det risiko for å bli smittet med zikaviruset i Thailand og andre land i Asia?

Situasjonen i disse landene er svært ulik sitasjonen på det amerikanske kontinent. Mens zikaviruset nylig ble introdusert på det amerikanske kontinentet og har resultert i en uoversiktlig utbruddssituasjon med antatt høy smitterisiko, regnes de asiatiske landene som endemiske områder dvs. at viruset har vært tilstede i mange år og at mange dermed er immune mot sykdommen. Likevel har man sett en økning av zikatilfeller i enkelte land. Norske helsemyndigheter fraråder derfor gravide å reise til Thailand, Filippinene, Vietnam og Singpore. Reisende som har vært i disse landene bør ta forholdsregler etter hjemkomst. Folkehelseinstituttet følger situasjonen i andre asiatiske land nøye, og vil oppdatere reiseråd dersom situasjonen forandrer seg. 

Råd etter hjemkomst fra berørte områder

Hva bør gravide som nylig har oppholdt seg i de berørte områdene gjøre?

Gravide som nylig har kommet tilbake fra opphold i områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber bør oppsøke lege og/eller jordmor for å bli testet for zikavirus Ved behov for videre oppfølging vil den gravide bli henvist til et av landets fem fostermedisinske sentere. Disse sentrene har erfaring med denne type problemstillinger, og de gravide har ofte et behov for kompetent rådgivning. Det anses ikke nødvendig for gravide som bare har oppholdt seg i områder med sporadiske enkelttilfeller og ikke har hatt symptomer på zikafeber å bli fulgt opp etter hjemkomst, dette gjelder også testing for zikaviruset.  

Hva er råd til helsepersonell ved oppfølging av gravide etter hjemkomst fra land med utbrudd?

Dersom det vurderes at det bør tas blodprøver for testing for zikavirus av gravide tas disse i primærhelsetjenesten og sendes Folkehelseinstituttet for analyse. Dersom lege eller jordmor etter en samlet vurdering av testresultater og andre forhold vurderer at den gravide bør følges opp med videre undersøkelser, skal den gravide henvises til ett av landets sentre for fostermedisin for oppfølging.

Jeg har vært i et zikaberørt område og har fått symptomer på zikafeber. Bør jeg oppsøke lege?

Dersom det har gått mindre enn 3 uker siden hjemkomst og man har symptomer som kan være forenlig med zikafeber bør du vurdere å oppsøke lege. Legen vil avgjøre om det er behov for å ta en blodprøve på zikavirus.

Hvis en kvinne blir smittet med zikavirus og senere blir gravid, vil fosteret da kunne bli skadet?

Gjennomgått zikafeber hos en kvinne vil ikke føre til fosterskader i fremtidige svangerskap.

Hvor lenge bør en kvinne vente med å bli gravid etter at hun har vært i berørte områder?

Kvinner som har oppholdt seg i områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber bør vente 8 uker etter hjemkomst før hun blir gravid. Dersom mannen har oppholdt seg i områder med pågående utbrudd eller økende forekomst bør paret vente 6 måneder før graviditet.

 Fordi man foreløpig ikke vet nok om seksuell smitte og hvor lenge zikaviruset kan finnes i enkelte kroppsvæsker, er dette et foreløpig råd som kan endres når ny kunnskap foreligger.

Bør en mann bruke kondom dersom han har oppholdt seg i et berørt område og har en partner hjemme som er gravid? 

Menn som har oppholdt seg i områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber og som har en gravid seksualpartner, bør bruke kondom eller avstå fra seksuell aktivitet under hele graviditeten.

Bør det brukes prevensjon dersom en mann han har oppholdt seg i et berørt område og har en partner hjemme som kan risikere å bli gravid?

Dersom menn som har oppholdt seg i områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber og har en partner hjemme som kan bli gravid, bør paret bruke prevensjon etter hjemkomst for å unngå graviditet. Prevensjon bør benyttes i  6 måneder. Fordi man foreløpig ikke vet nok om seksuell smitte og hvor lenge zikaviruset kan finnes i enkelte kroppsvæsker, er dette et foreløpig råd som kan endres når ny kunnskap foreligger.

Jeg har oppholdt meg i berørte områder men er ikke gravid eller har symptomer på zikafeber. Kan jeg likevel få testet meg?

Nei. Vi kan dessverre ikke prioritere testing i en slik situasjon. En eventuell negativ test i en slik situasjon gir ikke tilstrekkelig sikkerhet til at man vil fravike disse tidsanbefalingene, og man vil derfor ikke kunne prioritere testing for zikaviruset Siden du ikke kan få tatt en test må du følge de råd vi har gitt om å unngå graviditet og bruk av kondom i tiden etter hjemkomst.

Jeg har oppholdt meg i berørte områder. Hvordan kan jeg unngå å overføre eventuell seksuell smitte når jeg kommer hjem?

Kondombruk reduserer risiko for smitte med zikavirus.  Menn og kvinner som har vært i områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikavirus kan unngå å smitte sin partner ved bruk av kondom. Kondom bør benyttes i i 6 måneder.

Er det risiko for at smitte med zikavirus kommer inn i norske blodbanker, og er det iverksatt tiltak for å hindre at det skjer? 

Risikoen for at zikavirus kan spres via norske blodbanker er minimal. Basert på ny informasjon ber Helsedirektoratet alle blodbanker om å innføre følgende forholdsregler ved blodgivning: Blodgivere som har oppholdt seg i områder med utbrudd eller økende forekomst av zikafeber skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter å ha forlatt område. Blodgivere som har hatt ubeskyttet seksuell kontakt med en person som har vært diagnostisert med zikafeber eller med en person som har oppholdt seg i områder med utbrudd eller økende forekomst av zikafeber i løpet av en 6 måneders periode forut for den ubeskyttet seksuelle kontakten, skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter siste ubeskyttet seksuelle kontakt. 

Internasjonal folkehelsekrise

Hva er en erklæring om en internasjonal folkehelsekrise?

Generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon (WHO) kan erklære en internasjonal folkehelsekrise dersom de mener verdenssamfunnet står oppe i en situasjon som utgjør en folkehelsetrussel og hvor det kan være påkrevet med koordinering av tiltak.

Hvorfor ble det erklært en internasjonal folkehelsekrise?

Generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon erklærte 1.2.2016 at opphopningen av fosterskaden mikrokefali og andre nevrologiske tilstander i Brasil i 2015-2016 og Fransk Polynesia i 2014, var en internasjonal folkehelsekrise. 18.11.2016 erklærte generaldirektøren  at zikavirus og assosierte komplikasjoner ikke lenger utgjør en internasjonal  folkehelsekrise.  Dette endrer ikke det faktum at dette er en sykdom som vil vedvare og vil kreve en mer langsiktig håndtering. Det vil fortsatt være behov for en intensiv internasjonal innsats.