Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Arkiverte artikler

Viser  212  treff

Sorter etter:
|
 1. 0513 - Influensaovervåking 2012-13, uke 5

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 5 var noe lavere enn uken før, med unntak av region Vest. Antall viruspåvisninger lå på omtrent samme nivå som de tre fore

  Publisert Oppdatert

 2. 0413 - Influensaovervåking 2012-13, uke 4

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 4 fortsatte å synke i størstedelen av landet. Antall viruspåvisninger lå på omtrent samme nivå som uken før og klart under

  Publisert Oppdatert

 3. 0313 - Influensaovervåking 2012-13, uke 3

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 3 var synkende i alle landets regioner. Antall viruspåvisninger var også nedadgående. Det ble påvist 710 influensavirus A

  Publisert Oppdatert

 4. 0213 - Influensaovervåking 2012-13, uke 2

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 1 fortsatte å øke noe i de fleste regioner med unntak av Midt-Norge. Økningen er imidlertid betraktelig lavere enn uke 1.

  Publisert Oppdatert

 5. 0113 - Influensaovervåking 2012-13, uke 1

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 1 fortsatte å øke i hele landet. Tallene er nå høye, også for viruspåvisninger. Det ble påvist 921 influensavirus A og 216

  Publisert Oppdatert

 6. 5112 - Influensaovervåking 2012-13, uke 51 og 52

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 51 og 52 fortsatte å øke og nå er over utbruddsgrensen i hele landet. Det er lokale variasjoner i influensaaktivitet og hv

  Publisert

 7. 5012 - Influensaovervåking 2012-13, uke 50

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 50 fortsatt var under utbruddsgrensen, men at den økte markant sammenliknet med uke 49. Antallet viruspåvisninger mer enn

  Publisert Oppdatert

 8. Borreliose - om sykdommen

  Lyme borreliose er den vanligste flåttbårne sykdommen i Norge og ellers i Europa. Borreliose forårsakes av spiroketen Borrelia burgdorferi sensu lato som kan overføres gjennom flåttbitt.

  Publisert Oppdatert

 9. Behandling av borreliose

  Fenoksymetylpenicillin, amoksicillin og doksycyklin anses som likeverdig behandling ved lokal sykdom/erytema migrans. Behandlingsvarighet er 14 dager.

  Publisert Oppdatert

 10. Diagnostisering av borreliose

  Diagnostikk av borreliainfeksjon utføres vanligvis ved påvisning av spesifikt antistoff mot Borrelia burgdorferi .

  Publisert Oppdatert

 11. Borreliose (Lyme borreliose)

  Lyme borreliose er den vanligste flåttbårne sykdommen i Norge og ellers i Europa. Borreliose forårsakes av bakterien Borrelia burgdorferi sensu lato som kan overføres gjennom flåttbitt.

  Publisert Oppdatert

 12. Fakta om smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)

  Informasjon om symptomer og forekomst av smittsom hjernehinnebetennelse.

  Publisert Oppdatert

 13. 4912 - Influensaovervåking 2012-13, uke 49

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 49 var på samme lave nivå som de siste ukene og godt under terskelen for utbrudd. Antallet viruspåvisninger, og andelen av

  Publisert Oppdatert

 14. Perinatal dødelighet - faktaark med statistikk om dødsfall ved fødselen

  Færre enn fem av 1000 barn dør i dag under fødselen og den første uka etterpå. Dødelighet i forbindelse med fødselen (perinatal dødelighet) har falt kraftig i Norge de siste 30 årene.

  Publisert Oppdatert

 15. 4812 - Influensaovervåking 2012-13, uke 48

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 48 var på samme lave nivå som de siste ukene og godt under terskelen for utbrudd. Antallet viruspåvisninger, og andelen av

  Publisert Oppdatert

 16. 4712 - Influensaovervåking 2012-13, uke 47

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 47 var på samme lave nivå som de siste ukene og godt under terskelen for utbrudd. Antallet viruspåvisninger, og andelen av

  Publisert Oppdatert

 17. 4612 - Influensaovervåking 2012-13, uke 46

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 46 var på samme lave nivå som de siste ukene og godt under terskelen for utbrudd. Antallet viruspåvisninger, og andelen av

  Publisert Oppdatert

 18. Hva kan vi lære av Giardiautbruddet i Bergen?

  Ny kunnskap, endringer i samfunnets normer for akseptabel risiko og endringer i trusselbildet er alle faktorer som gjør at man kontinuerlig må vurdere om vannverkenes hygieniske barrierer er gode nok.

  Publisert Oppdatert

 19. Vannverkenes opplysningsplikt

  En god informasjonsstrategi fra vannverkseiernes side bidrar til å skape tillit hos forbrukerne og fremmer et godt samarbeidsforhold til myndighetene.

  Publisert Oppdatert

 20. Arkiv - Hygieniske barrierer i vannforsyningssystemer

  En hygienisk barriere skal hindre at drikkevannet inneholder smittestoffer, kjemiske komponenter eller fysiske stoffer i slike mengder at bruken av vannet kan representere en helsemessig risiko.

  Publisert Oppdatert