Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Statistikk

Næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd i 2009

Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd rapportert til Folkehelseinstituttet i 2009. Den inneholder en generell del om sykdommene og en beskrivelse av de meldte tilfellene og utbruddene i 2009. I tillegg setter den tilfellene registrert i 2009 inn i et historisk perspektiv.

Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd rapportert til Folkehelseinstituttet i 2009. Den inneholder en generell del om sykdommene og en beskrivelse av de meldte tilfellene og utbruddene i 2009. I tillegg setter den tilfellene registrert i 2009 inn i et historisk perspektiv.


Sammendrag

Rapporten bygger på informasjon fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), nettbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv) og Nasjonale referanse- og overvåkingslaboratorier ved Folkehelseinstituttet.

 

 

Om publikasjonen

  • Utgitt: Mai 2010
  • Forfattere: K. Nygård, L. Vold, B. Tafjord Heier, T. Bruun og G. Kapperud.