Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Næringsmiddelbårne infeksjoner i 2012»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Næringsmiddelbårne infeksjoner i 2012

Rapport

Næringsmiddelbårne infeksjoner i 2012

Publisert Oppdatert

Næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd i 2012. Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd rapportert til Folkehelseinstituttet i 2012.

Næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd i 2012. Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd rapportert til Folkehelseinstituttet i 2012.


Om rapporten

  • Utgitt: Mai 2013
  • Pris: 100kr
  • Forfattere: Andersen, Lange, Tafjord Heier, Nygård, Vold, Wester og Kapperud.

Sammendrag

Norge har generelt en gunstig situasjon sammenlignet med andre land når det gjelder smittestoffer i mat, og mange av dem som blir registrert med næringsmiddelbårne infeksjoner er smittet ved opphold i utlandet. Forekomsten av smittestoffer i næringsmidler omsatt i Norge er relativt beskjeden sammenliknet med de fleste andre land. Det samme gjelder forekomsten av smittestoffer i norske husdyrbestander.

Campylobacteriose og salmonellose

Antallet meldte tilfeller med campylobacteriose og salmonellose var på omtrent samme nivå i 2012 som i 2011; det var kun en svak nedgang i totaltallet for campylobacteriose, og en svak oppgang for salmonellose. For innenlandssmittede gikk antallet noe ned for begge. Utviklingstendensen for antall pasienter smittet innenlands så vel som utenlands, er imidlertid vanskelig å tolke med sikkerhet, da det i 2012 manglet informasjon om smittested hos 10-14 % av de meldte tilfellene, noe som er høyere enn tidligere år.

E.Coli

Antallet EHEC-tilfeller (E.coli-bakterier som produserer toxiner/gifter) har økt jevnt over de siste 10-15 årene. I 2012 økte antallet fra 47 meldte tilfeller i 2011 til 75 antall tilfeller. Det var ett utbrudd forårsaket av disse bakteriene i 2012. I 2012 ble også det også meldt ett utbrudd av ETEC. Dette er første gang et næringsmiddelbårent utbrudd av ETEC er registrert i Norge.

Utbrudd 2012

I 2012 ble det varslet 44 utbrudd der det var mistanke om smitte via næringsmidler, noe som er på samme nivå som tidligere år. Dette gir nok ikke det fulle bildet av utbrudd i Norge i denne perioden da det nok fortsatt er stor underrapportering.