Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Statistikk

Rusmidler i Norge 2009

Rusmidler i Norge inneholder oppdaterte tabeller om forbruk, økonomi, kriminalitet, skadevirkninger og behandling knyttet både til alkohol-, narkotika-, legemiddel- og tobakksbruk.

Rusmidler i Norge inneholder oppdaterte tabeller om forbruk, økonomi, kriminalitet, skadevirkninger og behandling knyttet både til alkohol-, narkotika-, legemiddel- og tobakksbruk.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Rusmidler i Norge inneholder oppdaterte tabeller om forbruk, økonomi, kriminalitet, skadevirkninger og behandling knyttet både til alkohol-, narkotika-, legemiddel- og tobakksbruk. Årets utgave er første gang der også tobakkstall er med i statistikkoversikten.

20 år
Det er 20 år siden den første utgaven av Rusmidler i Norge kom ut, og SIRUS har hvert år siden gitt ut et hefte med fersk rusmiddelstatistikk. Tallmaterialet er hentet fra offentlig statistikk og SIRUS´egne undersøkelser. For å gjøre statistikken tilgjengelig i en internasjonal sammenheng, presenteres all tekst også på engelsk.

RusStat
Alle tabeller er også lagt ut i SIRUS´ nettbaserte statistikkdatabase – RusStat . Basen blir oppdatert etter hvert som nytt tallmateriale kommer inn. Her finnes også lengre tidsserier på mange områder, bl.a. omsetning av alkohol i Norge fra 1800-tallet til i dag.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2009
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Bye EK, Skretting A, Horverak Ø, Edland-Gryt M, Lund M.
  • ISSN trykt: 0802-2097
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trylt: 978-82-7171-333-1
  • ISBN elektronisk: 978-82-7171-334-8