Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Narkotikasituasjonen i Norge 2008»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Narkotikasituasjonen i Norge 2008

Rapport

Narkotikasituasjonen i Norge 2008

Publisert Oppdatert

Alle medlemslandene i EMCDDA lager hvert år en nasjonal rapport over narkotikasituasjonen. Rapporten som SIRUS har laget bygger på tall fra 2007.

Alle medlemslandene i EMCDDA lager hvert år en nasjonal rapport over narkotikasituasjonen. Rapporten som SIRUS har laget bygger på tall fra 2007.


Om rapporten

  • Utgitt: 2009
  • Av: SIRUS / EMCDDA
  • ISSN trykt: 1503-1861

Sammendrag

SIRUS er norsk kontaktpunkt for EMCDDA. Alle medlemslandene lager hvert år en nasjonal rapport over narkotikasituasjonen. 2008 rapporten bygger i hovedsak på data fra 2007, men teksten er oppdatert fram til i fjor høst. Rapporten utgis kun på engelsk.

Antall overdosedødsfall
Kripostallene viser at 162 menn og 38 kvinner, totalt 200 personer døde av overdose i 2007. Tallene er nylig korrigert da tidligere publiserte tall for Oslo viste seg å inkludere også legale medikamenter. Tallet for Oslo skal være 65 døde og ikke 109 som Kripos tidligere har meldt.

SSBs tall viser at 251, 187 menn og 64 kvinner, døde av overdose i 2006. Totalt var det en økning med 17 fra 2005, men 52 færre enn i 2004. Men tallene fra SSB omfatter også selvmord, der bruk av narkotika var involvert. Forskjellene i tallene fra de to instansene er blitt større siden 2000, selv om trendene er ganske like. For nærmere omtale av tallgrunnlaget og beregningene, se vedlegg.

Beslag
I 2007 ble det gjort rekordbeslag av amfetamin og metamfetamin. Andelen metamfetamin økte fortsatt og utgjorde 35 prosent av amfetaminbeslagene. Den samme tendensen kan ses i funn av illegale stoffer i trafikken der metamfetamin, etter amfetamin og cannabis, var det illegale stoffet som oftest ble sporet. I følge EU’s narkotikabyrå EMCDDA har Norge, etterfulgt av Sverige, i noen år stått for de fleste beslagene og de største mengdene i Europa. Men ikke alle land rapporterer og noen skiller ikke mellom de to amfetamintypene. Vi vet derimot lite om bruken i Norge, og i hvilken grad metamfetamin etterspørres spesielt. Trolig omsettes stoffet mest uten særlige preferanser.

Narkotikapriser
Siste oversikt fra politiet høsten 2008 viser jevnt over stabile priser på det illegale markedet for de fleste narkotiske stoffene siden forrige oversikt i 2006. I nominelle verdier har prisene heller falt noe enn motsatt. For kokain synes prisen for typiske salgsdoser -1/2 gram- å ha falt betydelig, fra ca. 500 til 3-400 kr. Et prisbarometer på illegale stoffer må selvfølgelig tas med betydelige forbehold.

Utbredelse
Bortsett fra den årlige ungdomsundersøkelsen blant 15-20 åringer, som viser stabile tall for bruken av de mest vanlige typer av narkotika, foreligger ingen nye surveyundersøkelser for andre aldersgrupper. Den neste landomfattende befolkningsundersøkelsen vil bli gjennomført i 2009. Trenden for antall sprøytemisbrukere synes i hovedsak å være uendret, og estimatene fra 2006 står fortsatt. SIRUS anslo at det da var 8500 – 12500 injiserende misbrukere i Norge.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.