Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Rapport

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2007

Rapporten viser at det blant landets 4 281 kommunale utsalgssteder ble avdekket 190 overtredelser. Dette førte til 22 inndragninger av bevilling.

Rapporten viser at det blant landets 4 281 kommunale utsalgssteder ble avdekket 190 overtredelser. Dette førte til 22 inndragninger av bevilling.


Sammendrag

SIRUS samler årlig inn data om hvordan den enkelte kommune forvalter alkoholloven.

Skjenkebevillinger
Antall skjenkesteder i Norge har økt fra 2 439 i 1980 til 7 267 i 2006. Siden 1990 har antallet blitt doblet i storbyene, mens det har vært en 60 prosents økning på landsbasis. I 1980 hadde ca 1 av 4 skjenkesteder lov til å skjenke brennevin, mens 4 av 5 har det i dag.

Ca 60 prosent av kommunene utvider salgs- og skjenketidene i forhold til alkohollovens normaltider. Bare tre prosent av kommunene foretar innskrenkninger i salgs- og skjenketider.

Overtredelser og inndragelser
I 2006 oppga 125 kommuner at de hadde avdekket overtredelser knyttet til skjenkebevillinger. De oppga til sammen 649 overtredelser. 59 av landets kommuner inndro til sammen 128 skjenkebevillinger. Det vil si at av samtlige skjenkebevillinger i 2006 ble 1,8 prosent inndratt.

Blant landets 4 281 kommunale utsalgssteder ble det avdekket 190 overtredelser. Dette førte til 22 inndragninger av bevilling, altså 0,5 prosent av alle salgssteder.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble innlemmet i Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

Om rapporten

  • Utgitt: 2008
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Lauritzen HC.