Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Rapport

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2005

Alle landets kommuner ble bedt om å angi forholdene ved utgangen av 2014.

Alle landets kommuner ble bedt om å angi forholdene ved utgangen av 2014.


Sammendrag

Datagrunnlaget er et spørreskjema som ble sendt til alle landets kommuner der hver kommune blir bedt om å angi forholdene ved utgangen av foregående år. Statistikken presenterer forhold som endringer i antall salgs- og skjenkesteder, innskrenkninger/ utvidelser i skjenketider, vilkårsetting, kontrollutvalgsfunksjoner osv.

Årets rapport viser at vi i dag har 4 556 salgssteder for alkohol fordelt på samtlige kommuner. Dette er en økning på 69 salgssteder fra 2004. Norge har totalt, 7 062 skjenkesteder, en økning på 30 skjenkesteder i utgangen av 2004. Totalt er det 6 kommuner i Norge som ikke har skjenkesteder.

Om rapporten

  • Utgitt: 2005
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)