Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Statistikk

Reseptregisteret 2004-2008

Rapporten inneholder nøkkeltall og kommentarer til utvalgte tema og legemiddelgrupper. I tillegg inneholder rapporten tabeller med antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotek i Norge i perioden 2004 – 2008. For 2008 er informasjon om alders- og kjønnsfordeling og kostnader inkludert i tabellene.

Rapporten inneholder nøkkeltall og kommentarer til utvalgte tema og legemiddelgrupper. I tillegg inneholder rapporten tabeller med antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotek i Norge i perioden 2004 – 2008. For 2008 er informasjon om alders- og kjønnsfordeling og kostnader inkludert i tabellene.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2009:2
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Marit Rønning, Christian Berg, Kari Furu, Irene Litleskare, Milada Mahic, Solveig Sakshaug, Randi Selmer, Hanne Strøm.
  • ISSN trykt: 1890-9647
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trylt: 978-82-8082-317-5
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-318-2