Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Rapport

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005 -2013

Rapporten er utarbeidet på grunnlag av data fra Reseptregisteret ved Avdeling for legemiddelepidemiologi ved Folkehelseinstituttet etter oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet. Reseptregisteret ved Folkehelseinstituttet inneholder en komplett oversikt over alle legemidler som er utlevert etter resept fra apotek. Rapporten inneholder detaljerte opplysninger om omfang av bruk av vanedannende legemidler i den voksne befolkningen, inkludert alders- og kjønnsforskjeller, samt fylkesvise forskjeller. Videre har rapporten fakta og tabeller over bruk av vanedannende legemidler.

Rapporten er utarbeidet på grunnlag av data fra Reseptregisteret ved Avdeling for legemiddelepidemiologi ved Folkehelseinstituttet etter oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet. Reseptregisteret ved Folkehelseinstituttet inneholder en komplett oversikt over alle legemidler som er utlevert etter resept fra apotek. Rapporten inneholder detaljerte opplysninger om omfang av bruk av vanedannende legemidler i den voksne befolkningen, inkludert alders- og kjønnsforskjeller, samt fylkesvise forskjeller. Videre har rapporten fakta og tabeller over bruk av vanedannende legemidler.


Om rapporten

  • Utgitt: September 2014
  • Forfattere: Skurtveit, Sakshaug, Hjellvik, Berg og Handal.