Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Rapport

Grunnlagsdokument for utforming av Nasjonal strategi for datainnsamling til helseovervåking basert på helseundersøkelser

Rapporten er et grunnlag for utforming av nasjonal strategi for helseovervåking basert på helseundersøkelser. Den gir en beskrivelse av helseundersøkelsene slik de har vært og er, og legger fram mulige strategier for fremtidige helseundersøkelser. Rapporten skisserer hvilke indikatorer som bør samles inn over tid og ulike alternativ for innsamling av overvåkingsdata. Den er utarbeidet av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet og Statistisk sentralbyrå.

Rapporten er et grunnlag for utforming av nasjonal strategi for helseovervåking basert på helseundersøkelser. Den gir en beskrivelse av helseundersøkelsene slik de har vært og er, og legger fram mulige strategier for fremtidige helseundersøkelser. Rapporten skisserer hvilke indikatorer som bør samles inn over tid og ulike alternativ for innsamling av overvåkingsdata. Den er utarbeidet av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet og Statistisk sentralbyrå.


Om rapporten

  • Utgitt: 2005
  • ISSN trykt: 1503-1403
  • ISSN elektronisk: 82-8082-113-9
  • ISBN trylt: 82-8082-112-0
  • ISBN elektronisk: 82-8082-113-9