Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Obduksjonsstatistikk»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Obduksjonsstatistikk

Rapport

Obduksjonsstatistikk. Årsrapport 2016

Publisert

Denne rapporten omfatter de obduksjoner der det er utført rettstoksikologiske analyser ved Område for rettsmedisinske fag ved Folkehelseinstituttet (FHI) i perioden 2000–2015.

obduksjonsstatistikk_2016.JPG

Denne rapporten omfatter de obduksjoner der det er utført rettstoksikologiske analyser ved Område for rettsmedisinske fag ved Folkehelseinstituttet (FHI) i perioden 2000–2015.


Kun nedlastbar.

Om rapporten

  • Utgitt: Oktober 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Skogstad Tuv, S, Havig, SM, Middelkoop, G, Tverborgvik, T, Edvardsen, HM Erøy: Obduksjonsstatistikk 2000-2015. ISBN 978-82-8082-779-1 (elektronisk utgave). .

Sammendrag

Sammendrag

Denne rapporten omfatter de obduksjoner der det er utført rettstoksikologiske analyser ved Område for rettsmedisinske fag underlagt Folkehelseinstituttet (FHI) i perioden 2000 – 2015. Obduksjoner utført på lokale sykehus i medisinsk øyemed uten toksikologiske analyser og obduksjoner hvor toksikologiske analyser er utført ved St. Olavs Hospital er ikke inkludert i rapporten. Hensikten med rapporten er å gi et bilde av omfanget og hvilke stoffer som påvises ved obduksjoner, som blant annet gjenspeiler utviklingen av trender innen forskrevet og illegal bruk av stoffer i Norge.

Dette er den første obduksjonsstatistikken som publiseres og omhandler tidsperioden 2000 – 2015. Fra 2017 vil det komme årlige rapporter med data fra det foregående år, sammenlignet med de siste ti årene.

Omkring 95 prosent av alle toksikologiske prøver fra obduksjoner i Norge blir analysert ved Område for rettsmedisinske fag underlagt Folkehelseinstituttet (FHI). De resterende fem prosentene blir analysert ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Toksikologiske analyser innebefatter i hovedsak analyser av de vanligste rusgivende stoff og et utvalg av legemidler. I de fleste saker utføres standard repertoar, men i enkelte tilfeller gjøres det supplerende analyser. Totalt ble det i årene 2000 – 2015 analysert 26.589 unike blodprøver fra obduksjoner ved Område for rettsmedisinske fag. I 21.358 av prøvene ble det påvist ett eller flere stoff. Dette tilsvarer funn av stoffer i rundt 80 prosent av prøvene.

Påvisningsgrenser, analyserepertoar og trender vil påvirke hvilke og antall stoff som påvises. Påvisningsgrensen for det enkelte stoff settes av laboratoriet og angir hvor mye av stoffet som må være til stede i blod for at prøven skal utgis som positiv («påvist»). Stoff som er til stede i blod i lave konsentrasjoner og under påvisningsgrensen, vil bli utgitt som negativ («ikke påvist»). Analyserepertoaret er i stadig utvikling og antall stoff som det analyseres for øker kontinuerlig. Trender i hvilke legemidler som forskrives og hvilke rusmidler som er tilgjengelig på det illegale markedet påvirker også funn ved obduksjoner.

Det ble i hele den observerte perioden obdusert flere menn i forhold til kvinner, med en gjennomsnittlig ratio på 7:3. Gjennomsnittsalderen var på rundt 50 år, men spennet varierte fra spedbarn til svært gamle. I gjennomsnitt ble det påvist mellom 4 – 5 stoff i blod fra hver enkelt obduksjon.