Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Historisk arkiv

Viser  1230  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Fukt, muggsopp og helseplager

  Det er viktig å ha et godt kunnskapsnivå om sammenhengen mellom fukt og mulige helseplager og hvordan slike saker bør håndteres. Behovet for klargjøring og rådgivning er stort.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 2. Influensasesongen 2003/2004 i Norge

  Statusaugust 2004: – Ingen påvist influensaaktivitet

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 3. Regelverk og forvaltning

  Drikkevannsforskriften er den sentrale forskriften på drikkevannsområdet. Det er vannverkseier som er ansvarlig for forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 4. Fakta om depresjon

  6 til 12 prosent av befolkningen har depresjon til enhver tid. Betydelig flere rammes en eller annen gang i løpet av livet.

  Faktaark

  Publisert Oppdatert

 5. Rusmidler i Norge 2003

 6. Mobiltelefon og helse (2003:8)

  Seinere års befolkningsstudier tyder ikke på at det er forbundet med helsefare å bruke mobiltelefoner eller å oppholde seg i nærheten av basestasjoner.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Støy og søvnforstyrrelser

  Søvnforstyrrelser anses som en av de mer alvorlige effekter av støy.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Infectious diseases know no borders

  Avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet startet sitt samarbeid med de baltiske land og Russland i 1998. Hovedoppgaven er overvåking og kontroll av infeksjonssykdommer og utvekslin

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Naltrexon: Klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag?

  Naltrexon er et medikament som blokkerer virkningen av heroin og lignende stoffer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Sammen for egen vekst. Mobilisering av ressurser hos sykmeldte

  Selv etter lang tids sykmelding er det mulig å komme seg tilbake i jobb, men noen klarer det ikke uten hjelp.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Dødeligheten i Norge av forskjellige årsaker 1951-98

  Rapporten tar for seg dødeligheten i Norge av forskjellige årsaker fra 1951 til 1998.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Årsaker til uførepensjonering (Rapport 2000:5)

  Ved Folkehelseinstituttet har vi ønsket å forstå hvilke faktorer som har betydning for økningen i bruk av uførepensjonering.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Hoftebeskytter reduserer antall lårhalsbrudd

  Beboere ved sykehjem i Asker og i Bærum kommune ble i 1998 og i 1999 tilbudt gratis hoftebeskyttere for å få redusert antall lårhalsbrudd ved sykehjemmene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Nasjonalt helseindikatorsystem og helsedatabasen Norgeshelsa i år 2000

  Nasjonalt helseindikatorsystem (NHIS) ble etablert som et fast helseovervåkingsprogram på Folkehelsa 01.01.2000. Denne rapporten oppsummerer status for prosjektet i år 2000.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Personskader i kommuner og fylker

  Personskader forårsaket av ulykker er et alvorlig helseproblem. Skader etter ulykker forårsaker tap av flere leveår enn noen sykdom i aldersgruppen 15-60 år. Rapporten er et forsøk på å gi en fremsti

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2003

  Statistikken presenterer forhold som endringer i antall salgs- og skjenkesteder, innskrenkninger/ utvidelser i skjenketider, vilkårsetting, kontrollutvalgs-funksjoner osv.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Myggstikkbeskyttelse

  Risikoen for å infiseres med mikroorganismer som overføres med mygg (malariaparasitter, virus eller andre mikroorganismer), øker med antall myggstikk. Det er viktig med myggstikkbeskyttelse.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 18. MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften

  MSIS-forskriften kan bestilles fra Statens forvaltningstjeneste: publikasjonsbestilling@ft.dep.no , telefaks 22242786. Publikasjonskode: I-11/2003

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 19. Ricin

  Bønner fra Ricinusplanten kan presses til olje, som blant annet benyttes til bremsevæske. Fra bønnene kan det også utvinnes et toksin (giftstoff) kalt ricin. Ricin er et stabilt protein som kan skade

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 20. Dette må du vite om sars

  Sars er en ny, smittsom luftveissykdom som er spredt fra Kina til mange land. Selv om sykdommen ikke finnes i Norge, bør alle vite det følgende om sars.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert