Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rask identifisering av covid-19 og influensa i helseinstitusjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rask identifisering av covid-19 og influensa i helseinstitusjoner

Artikkel

Rask identifisering av covid-19 og influensa i helseinstitusjoner

Denne fagsatsingen har levert målinger og analyser av covid-19,og av samspillet mellom covid-19, pneumokokk-infeksjon og sesonginfluensa i sykehus og kommunehelsetjenesten.

Denne fagsatsingen har levert målinger og analyser av covid-19,og av samspillet mellom covid-19, pneumokokk-infeksjon og sesonginfluensa i sykehus og kommunehelsetjenesten.


Koronavirus-pandemien, pneumokokk-infeksjon og sesonginfluensa rammer beboere i alders- og sykehjem særlig hardt. En viktig arena for beskyttelse av risikogrupper er derfor sykehjem og andre helseinstitusjoner. Overvåkning av covid-19 i kommunehelsetjenesten, og særlig i sykehjemmene, er avgjørende for å hindre alvorlig sykdom og død under pandemien. Det har også vært viktig å overvåke covid-19 og vaksinasjonsdekning blant helsepersonell, samt å ha oversikt over gjennombrudds-infeksjoner.

Samtidig vet vi at covid‐19 og sesonginfluensa er vanskelig å skille klinisk. Utbrudd av begge typer kan føre til alvorlig sykdom som krever mange av de samme ressursene i helsetjenesten. Tidlig kunnskap om tilfeller av covid-19 og sesonginfluensa, og om samspillet mellom disse i helseinstitusjoner, kan forhindre dette og sikre at helsetjenesten fungerer som den skal.

Kommuneleger og smittevernpersonell i spesialisthelsetjenesten har under pandemiresponsen manglet informasjon for raskt å kunne identifisere tilfeller med covid-19 og influensa, og for å kunne vurdere testaktivitet. Systemene for overvåking av smitte og testing for covid-19 har vært og er fortsatt mangelfulle, og det har vært behov for å styrke overvåkingen av influensa på sykehus.  

Om fagsatsingen 

Satsingen har brukt Beredskapsregisteret for covid-19 (Beredt C19) til å levere målinger og analyser av covid-19 og vaksinasjonsdekning i de kommunale helsetjenestene, spesielt i sykehjem og i spesialisthelsetjenesten. Målinger og analyser av samspillet mellom covid-19 og sesonginfluensa i både sykehus og sykehjem har også blitt ivaretatt, og det er satt opp et system for å se samspillet mellom disse og pneumokokk-infeksjoner og antibiotikaresistens.

Det overordnede målet har vært å gi informasjon og kunnskap som er nødvendig for at kommune- og spesialisthelsetjenesten og FHI skal kunne drive effektivt smittevernarbeid og raskt sette inn tiltak der det er nødvendig. I tillegg har satsingen styrket bruken av nye datakilder i FHIs arbeid. Fagsatsingen har samarbeidet med blant annet kommunesektorens organisasjon (KS), Helsedirektoratet og NAV.

Fagsatsingen ledes av Hanne-Merete Eriksen, Ragnhild Tønnessen og Kjetil Telle.

Hovedleveranser i 2020–2021

  • Opprettelse av system for tidsriktig og laboratoriebekreftet overvåking av influensa og covid-19 ved sykehus inkludert utbrudd av disse infeksjoner, gjennom kobling av data fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)-labdatabasen, NAVs Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (AA-register) og data fra sykehusene i Norsk pasientregister (NPR).
  • Utarbeidet system for å overvåke smitte og vaksinering blant helsepersonell og beboere på sykehjem, og system for å analysere risiko for smitte av covid-19 blant helsepersonell, gjennom kobling av data fra MSIS-labdatabasen, NAVs AA-register og data fra individbasert pleie- og omsorgsstatistikk(IPLOS).
  • Laget system for overvåkning av grenseovergang av helsepersonell, inkludert vaksinasjonsstatus og infeksjoner.
  • Forskningsartikkel om covid-19 blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten.
  • Fagsatsingen har fått på plass fortløpende overvåking med aktiv bruk og utrapportering av data om covid-19 og vaksinasjonsdekning både blant beboere, pasienter og ansatte i helsetjenesten

Har du spørsmål?

Kontakt Kjetil Telle