Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rask identifisering av covid-19 og influensa i helseinstitusjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rask identifisering av covid-19 og influensa i helseinstitusjoner

Artikkel

Rask identifisering av covid-19 og influensa i helseinstitusjoner

Denne fagsatsingen leverer målinger og analyser av covid-19, og av samspillet mellom covid-19 og sesonginfluensa i sykehus og kommunehelsetjenesten.

Denne fagsatsingen leverer målinger og analyser av covid-19, og av samspillet mellom covid-19 og sesonginfluensa i sykehus og kommunehelsetjenesten.


Koronaviruspandemien og sesonginfluensa rammer beboere i alders- og sykehjem særlig hardt. En viktig arena for beskyttelse av risikogrupper er derfor sykehjem og andre helseinstitusjoner. Overvåkning av covid-19 i kommunehelsetjenesten, og særlig i sykehjemmene, er avgjørende for å hindre alvorlig sykdom og død under pandemien.  

Samtidig vet vi at covid‐19 og sesonginfluensa er vanskelig å skille klinisk. Utbrudd av begge typer kan føre til alvorlig sykdom som krever mange av de samme ressursene i helsetjenesten. Tidlig kunnskap om tilfeller av covid-19 og sesonginfluensa, og om samspillet mellom disse i helseinstitusjoner, kan forhindre dette og sikre at helsetjenesten fungerer som den skal.

Kommuneleger og smittevernpersonell i spesialisthelsetjenesten har under pandemiresponsen manglet informasjon for raskt å kunne identifisere tilfeller med covid-19 og influensa, og for å kunne vurdere testaktivitet. Systemene for overvåking av smitte og testing for covid-19 har vært og er fortsatt mangelfulle, og det er behov for å styrke overvåkingen av influensa på sykehus.  

Om fagsatsingen 

Satsingen går ut på å bruke Beredskapsregisteret for covid-19 (Beredt C19) til å levere målinger og analyser av covid-19 i de kommunale helsetjenestene, spesielt i sykehjem, og å måle og analysere samspillet mellom covid-19 og sesonginfluensa i både sykehus og sykehjem.  

Det overordnede målet er å gi informasjon og kunnskap som er nødvendig for at kommune- og spesialisthelsetjenesten og FHI skal kunne drive effektivt smittevernarbeid og raskt sette inn tiltak der det er nødvendig. I tillegg skal satsingen styrke bruken av nye datakilder i FHIs arbeid og få på plass permanente systemer for dette på lengre sikt. Fagsatsingen samarbeider med blant annet KS, Helsedirektoratet og NAV.

Utvikling av nye overvåkingssystemer for influensa i sykehus og sykehjem vil bli testet ut i løpet av influensasesongen 2020-2021. Overvåkningssystemet for influensa i sykehus som kom på plass høsten 2020, er basert på ICD-10 diagnosekoder fra sykehusene samlet inn av Norsk pasientregister. Systemet viser antall innlagte per uke fordelt på alder, kjønn, helseforetak og respiratorbruk. Ved behov kan man også få daglige tall og sammenligne mot covid-19.  

I fagsatsingen vil vi også teste ut andre nye tilnærminger for overvåking av influensa i sykehus gjennom kobling av data fra MSIS-labdatabasen og data fra sykehusene, slik at overvåkingen blir laboratoriebekreftet. Bruk av labdatabasen gjør at vi vil kunne beskrive testaktivitet og tilfeller av dobbeltinfeksjoner av influensavirus og SARS-CoV-2. I tillegg vil vi gjennom kobling til andre datakilder, som SYSVAK, KUHR og Folkeregisteret, kunne gi en bedre beskrivelse av de sykehusinnlagte, blant annet om de var vaksinert mot influensa, tilhørte en risikogruppe, og hvor mange som døde på sykehus eller innen 30 dager etter innleggelse. 

Deskriptive og mer avanserte analyser vil også bli utført for å gi en bedre forståelse av risikoprofilen til de som jobber i helsetjenesten i Norge. Vi har brukt Aa-registeret til NAV for å identifisere rundt 370.000 mennesker som jobbet som helsepersonell i helsetjenesten i år. Vi vil også kunne levere tall på testaktivitet og smitte der arbeidstakere er populasjonen. Vi har sett på muligheter for å bruke disse dataene i overvåkning. 

Fagsatsingen ledes av Hanne-Merete Eriksen, Ragnhild Tønnessen og Kjetil Telle.

Har du spørsmål?

Kontakt Kjetil Telle