Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om programmet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om programmet

Artikkel

Om programmet

Publisert

Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19 skal dekke kritiske kunnskapshull knyttet til covid-19-pandemien, og legge til rette for godt samarbeid nasjonalt.

Illustration of two heads that symbolizes cooepration and bright ideas
Kunnskapsprogrammet skal tilrettelegge for nasjonalt samarbeid og forsøke å gi svar på ubesvarte spørsmål om covid-19. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19 skal dekke kritiske kunnskapshull knyttet til covid-19-pandemien, og legge til rette for godt samarbeid nasjonalt.


Covid-19-pandemien er en nasjonal og global krise. Beslutninger må tas i høyt tempo, under stor usikkerhet og med store følger. Det er et enormt, umiddelbart behov for mer forskningsbasert kunnskap for å støtte disse beslutningene – både for å forstå situasjonen og for å utvikle og vurdere tiltak og teknologi. 

Hva jobber Kunnskapsprogrammet med?

Kunnskapsprogrammet har som mål å dekke kunnskapshull knyttet til covid-19 pandemien, og samtidig legge til rette for best mulig samarbeid nasjonalt. Det innebærer tverrfaglig og tverssektoriell jobbing, med ekstra fokus på enkelte områder.

Virus og epidemi

  • Hvordan oppfører, endrer og sprer viruset seg?
  • Hvordan vil epidemien utvikle seg?

Tiltak og konsekvenser

  • Hva er effekten av smitteverntiltak på smittespredning?
  • Hva er konsekvensene av epidemien og responsen for helse i hele befolkningen?
  • Hva er konsekvensene av epidemien og responsen for samfunnet og økonomien?

Helse- og omsorgstjenesten

  • Hvordan kan tjenestene best hjelpe pasienter med covid-19?
  • Hvordan kan tjenestene unngå negative konsekvenser for andre pasientgrupper under epidemien?

Organisering​

Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19 har en nasjonal styringsgruppe som skal mobilisere til samarbeid mellom forskningsaktører. Gruppen ledes av John-Arne Røttingen, global helseambassadør i Utenriksdepartementet.

Folkehelseinstituttet er sekretariat for programmet. Programmet ledes av Trygve Ottersen, områdedirektør i Folkehelseinstituttet. Sekretariatet ledes av Merete Kile Holtermann.

Fagsatsinger ved Folkehelseinstituttet knyttet til programmet

Fagsatsing Kontaktperson
Levende kunnskapsoversikter​ Kjetil Brurberg
Systematisk evaluering av smitteverntiltak​

EpiCorona: Analyse av risikofaktorer og konsekvenser​ Hanne Løvdal Gulseth
Rask identifisering av covid-19 og influensa i helseinstitusjoner​

Hanne-Merete Eriksen,

Ragnhild Tønnesen

Etterlevelse av råd knyttet til smittevern Øystein Vedaa og
Sosial ulikhet og covid-19 Thor Indseth