Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helse, personlighet og sosiale faktorer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Helse, personlighet og sosiale faktorer

Artikkel

Helse, personlighet og sosiale faktorer

Tvillinger født i perioden 1945–1960 blir nå invitert til å delta i et forskningsprosjekt der vi ønsker å studere fysiske og psykiske helseplager og endringer i helse over tid. Prosjektet er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo, og deltakerne er valgt ut fra Nasjonalt tvillingregister.

Eldre tvillinger_COLOURBOX36733063.jpg

Tvillinger født i perioden 1945–1960 blir nå invitert til å delta i et forskningsprosjekt der vi ønsker å studere fysiske og psykiske helseplager og endringer i helse over tid. Prosjektet er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo, og deltakerne er valgt ut fra Nasjonalt tvillingregister.


Mange av dere som nå blir kontaktet, har vært med i prosjektets spørreundersøkelser tidligere (dvs. i 2011 og/eller i 2016), og vi vil gjerne takke dere for denne innsatsen. Vi ønsker nå å utvide studien ved å invitere alle tvillinger født i den aktuelle perioden, og som er registrert i Nasjonalt tvillingregister, til å delta. Vi håper dere som har deltatt før, også vil være med nå. Dette gir en unik mulighet til å studere betydningen av arv og miljø for helse over tid.

Formålet med studien er å fremskaffe ny kunnskap som kan bidra til å forklare forskjeller i tilbøyelighet til å utvikle sykdom og helseplager. Et viktig siktemål er å kartlegge risiko- og beskyttelsesfaktorer i et langtidsperspektiv, med spesielt søkelys på samspillet mellom gener og miljø. I prosjektet vil vi også studere konsekvenser som kroniske smerter og andre helseplager kan ha for trivsel og livskvalitet, og hvilken betydning personlighet og sosiale faktorer kan ha i denne sammenheng.

For å få gode resultater er vi avhengig av å få med alle typer mennesker, med ulike typer og grader av helseplager. Din innsats er derfor like verdifull enten du har helseplager eller ikke. Du blir bedt om å fylle ut et spørreskjema vedrørende helse, livskvalitet, personlighet samt sosiale relasjoner og holdninger. Flere av spørsmålene i den nye studien har også blitt inkludert i tidligere tvillingundersøkelser ved Folkehelseinstituttet/ Nasjonalt tvillingregister. Disse spørsmålene har vist seg å fungere godt i helseundersøkelser, og det er dessuten nødvendig å stille de samme spørsmålene med gitte mellomrom når vi skal studere hvordan helse og egenskaper ved person og miljø endres over tid.

De som har deltatt tidligere, husker kanskje at spørreskjemaene omfattet blant annet smerteplager, tannbehandling og politiske holdninger. Her er noen resultater fra disse del-undersøkelsene:

  • Gener har stor betydning for menneskers smertefølsomhet og smerteplager, som for eksempel muskel-skjelettsmerter.
  • Vanlige depresjons- og angstsymptomer, for eksempel frykt for å gå til tannlegen, er betinget av både arv og miljø. Tannbehandlingsfrykt er for øvrig ikke relatert til faktisk målt smertefølsomhet, selv om smerte/ubehag ved tannbehandling av mange oppgis som den viktigste grunnen til frykten.
  • Politiske holdninger har en tydelig genetisk komponent, og de er i tillegg genetisk relatert til mer generelle personlighetsdisposisjoner (som sosial dominansorientering og åpenhet). Studiene våre synes derfor å støtte teorier som hevder at politiske holdninger springer ut fra dypere trekk i menneskenaturen.

Her finner du mer om tvillingforskningens betydning og resultater fra noen studier: