Hopp til innhold

Landsomfattende helseundersøkelser (LHU)

LHU er en samlebetegnelse på en rekke helseundersøkelser som ble gjennomført i perioden 1943 til 2009. Det samles ikke inn data i dag, men man kan fortsatt søke om utlevering av data til forskning.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Om de landsomfattende helseundersøkelsene (LHU)

Om helseundersøkelsene i LHU

Personvern og informasjonssikkerhet